Kasa Chorych (9)

Słownik

Rentenversicherung
Ubezpieczenie emerytalne


Deutsche Rentenversicherungsanstalt (DRV)
Niemiecki Zakład Ubezpieczeń Emerytalnych


AltersrenteSozialversicherung
System ubezpieczenia społecznego


Sozialversicherungsnummer/Rentenversicherungsnummer
Numer ubezpieczenia społecznego


Sozialversicherungsmeldung
Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego


Erwerbsunfähigkeitsrente
Renta inwalidzka


Erwerbsminderungsente
Częściowa renta inwalidzka


Arbeitslosenversicherung
Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia


Agentur für Arbeit
Urząd Pracy


Arbeitslosengeld
Zasiłek dla bezrobotnych


Gesetzliche Krankenversicherung (GKV)
Ustawowe ubezpieczenie zdrowotne


Gesetzliche Krankenkasse
Państwowa Kasa Chorych


Krankenversicherungsnummer
numer ubezpieczenia zdrowotnego


Elektronische Gesundheitskarte (eGk)
Elektroniczna karta zdrowia


Krankenkassenwahlrecht
Prawo wyboru kasy chorych


Mitgliedschaftserklärung
Deklaracja członkowska (do Kasy chorych)


Pflichtversicherung
Ubezpieczenie obowiązkowe


Freiwillige Versicherung
Ubezpieczenie dobrowolne


Private Krankenversicherung
Prywatne ubezpieczenie zdrowotne (poza systemem państwowym)


Beitragsbemessungsgrenze
Pułap dochodów do obliczenia składki ubezpieczeniowej


Jahresarbeitsentgeltgrenze
Roczna granica zarobków określająca ubezpieczenie obowiązkowe


Einkommensanfrage
Zapytanie o dochody


Einkommenserklärung
Oświadczenie o dochodach


Beitragsbescheid
Zawiadomienie o wysokości składki ubezpieczeniowej


Mindestbeitrag
Składka minimalna


Höchstbeitrag
Składka maksymalna


Familienversicherung
Ubezpieczenie rodzinne


Familienversicherte Angehörige
Członkowie rodziny ubezpieczeni rodzinnie


Fama Bestandspfleg

Co roczna kontrola zgodności danych do ubezpieczenia rodzinnego


Krankengeld
Zasiłek chorobowy


Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU)
Lekarskie orzeczenie o niezdolności do pracy


Medizinischer Dienst der Krankenkassen (MDK)
Medyczna Służba Orzekająca Kas Chorych


Kinderpflegekrankengeld
Zasiłek chorobowy z tytułu opieki nad chorym dzieckiem


Mutterschaftsurlaub
Urlop macierzyński (6 tyg przed terminem porodu i 8 tyg po)


Mutterschaftsgeld
Zasiłek macierzyński (kasa chorych)


Erziehungsurlaub
Urlop wychowawczy


Elterngeld
Zasiłek rodzicielski (biuro ds. świadczeń rodzicielskich)


Schutzfrist
Okres ochrony podczas ciąży


Beschäftigungsverbot
Zakaz zatrudnienia podczas ciąży


Hebamme
Położna


Geburtsvorbereitungskurs
Kurs przygotowujący do porodu


Pränataluntersuchungen
Badania prenatalne


Feindiagnostik
Diagnostyka szczegółowa płodu


Ultraschaluntersuchung (USG)
Badanie ultrasonograficzne


Periduralanästhesie (PDA)
Znieczulenie porodowe zewnątrzoponowe


Krankenhausverordnung
Skierowanie do szpitala


Rezeptpflichtige Medikamente
Leki na receptę / refundowane


Verordnungspflichtige Medikamente
Leki na receptę / nie refundowane


Rezeptfreie Medikamente
Leki nie refundowane, do zakupu bez recepty


Apothekenpflichtige Medikamente
Leki nie refundowane, do zakupu tylko w aptece


Notfallrezept
Recepta wystawiona w nagłych wypadkach (do refundacji z kasy chorych)


Häusliche Krankenpflege
Domowa opieka pielęgniarska


Haushaltshilfe
Pomoc domowa


Heil- und Kostenplan
Kosztorys i plan leczenia protetycznego


Zahnarztprophylaxe
Profilaktyka stomatologiczna


Professionelle Zahnreinigung
Profesjonalne czyszczenie zębów


Heilmittel
Zlecone przez lekarza medyczne świadczenia terapeutyczne


Hilfsmittel
Zlecone przez lekarza medyczne przedmioty terapeutyczne


Verbandsmittel
Zlecone przez lekarza materiały opatrunkowe


Ambulante Vorsorgekur
Profilaktyczna kuracja ambulatoryjna


Stationäre Vorsorgekur

Profilaktyczna kuracja stacjonarna


Ambulante Rehabilitation
Rehabilitacja ambulatoryjna


Rehabilitationssport

Sport rehabilitacyjny


Physiotherapie
Fizykoterapia


Osteopathie
Osteopatia


Naturheilverfahren
Neuropatia


Homöopathie
Homeopatia


Anthroposophische Medizin
Medycyna antropozoficzna (holistyczna)


Individuelle Gesundgeitseistungen (IGEL)
Nierefundowane indywidualne świadczenia zdrowotne


Zahnersatz
Protetyka dentystyczna


Zahnbehandlung
Leczenie stomatologiczne


Wurzelbehandlung
Leczenie kanałowe


Kieferorthopädische Behandlung
Leczenie ortodontyczne


Gesetzliche Zuzahlungen
Dopłaty obowiązkowe


Befreiung von Zuzahlungen
Zwolnienie z dopłat obowiązkowych


Medizinische Notwendigkeit
Konieczność medyczna


Europäische Krankenversicherungskarte
Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)


Auslandserstattungsverfahren
System zwrotu kosztów leczenia poniesionych za granicą


Auslandssachleistungsaushilfe
System rozliczenia kosztów leczenia miedzy państwowymi instytucjami ubezpieczeń lub opieki zdrowotnej.


Pflegeversicherung
Ubezpieczenie opiekuńcze/pielęgnacyjne


Pflegekasse
Państwowa Kasa ubezpieczeń opiekuńczych/pielęgnacyjnych


Pflegegeld
Zasiłek opiekuńczy/pielęgnacyjny


Pflegesachleistungen
Świadczenia ubezpieczenia opiekuńczego/pielęgnacyjnego


Kombinationsleistungen
Świadczenia mieszane (zasiłek i profesjonalna pomoc zewnętrzna)


Pflegebedürftige
Osoby potrzebujące opieki


Medizinische, pflegerische und hauswirtschaftliche Versorgung
Opieka medyczna, pielęgniarska i domowa


Pflegegrad
Stopień konieczności opieki


Verhinderungspflege
Opieka zastępcza (w przypadku kiedy osoba opiekująca się musi być okresowo zastąpiona)


Kurzzeitpflege
Opieka krótkoterminowa (okresowy pobyt stacjonarny)


Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen
Środki mające na celu poprawę środowiska życia (w mieszkaniu, domu)


Zusätzliche Betreuungsleistungen / Entlastungsleistungen
Dodatkowe usługi wsparcia /usługi pomocnicze


Pflegehilfsmittel für die häusliche Pflege
Przedmioty pomocnicze w opiece domowej


Bescheid

Orzeczenie


Kostenübernahme
Zatwierdzenie pokrycia kosztów


Genehmigung
Zezwolenie, zgoda


Ablehnung
Odmowa


Rechtsbehelf
Środek zaskarżenia


Widerspruch
Odwołanie


Widerspruchsfrist
Okres złożenia odwołania


Widerspruchsverfahren
Postępowanie odwoławcze


Abhilfe
Uchylenie


Kündigung
Wypowiedzenie


Kündigungsfrist
Okres wypowiedzenia


Autor: Peter NowakArtykuł powstał w ramach projektu „Rodzina w Berlinie”, który jest  jest finansowany ze środków Ambasady RP w RFN.


Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania zamieszczonych na stronie treści.