Słownik

Rentenversicherung
Ubezpieczenie emerytalne

Deutsche Rentenversicherungsanstalt (DRV)
Niemiecki Zakład Ubezpieczeń Emerytalnych

AltersrenteSozialversicherung
System ubezpieczenia społecznego

Sozialversicherungsnummer/Rentenversicherungsnummer
Numer ubezpieczenia społecznego

Sozialversicherungsmeldung
Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego
Emerytura

Erwerbsunfähigkeitsrente
Renta inwalidzka

Erwerbsminderungsente
Częściowa renta inwalidzka

Arbeitslosenversicherung
Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

Agentur für Arbeit
Urząd Pracy

Arbeitslosengeld
Zasiłek dla bezrobotnych

Gesetzliche Krankenversicherung (GKV)
Ustawowe ubezpieczenie zdrowotne

Gesetzliche Krankenkasse
Państwowa Kasa Chorych

Krankenversicherungsnummer
numer ubezpieczenia zdrowotnego

Elektronische Gesundheitskarte (eGk)
Elektroniczna karta zdrowia

Krankenkassenwahlrecht
Prawo wyboru kasy chorych

Mitgliedschaftserklärung
Deklaracja członkowska (do Kasy chorych)

Pflichtversicherung
Ubezpieczenie obowiązkowe

Freiwillige Versicherung
Ubezpieczenie dobrowolne

Private Krankenversicherung
Prywatne ubezpieczenie zdrowotne (poza systemem państwowym)

Beitragsbemessungsgrenze
Pułap dochodów do obliczenia składki ubezpieczeniowej

Jahresarbeitsentgeltgrenze
Roczna granica zarobków określająca ubezpieczenie obowiązkowe

Einkommensanfrage
Zapytanie o dochody

Einkommenserklärung
Oświadczenie o dochodach

Beitragsbescheid
Zawiadomienie o wysokości składki ubezpieczeniowej

Mindestbeitrag
Składka minimalna

Höchstbeitrag
Składka maksymalna

Familienversicherung
Ubezpieczenie rodzinne

Familienversicherte Angehörige
Członkowie rodziny ubezpieczeni rodznnie

Fama Bestandspflege
Co roczna kontrola zgodności danych do ubezpieczenia rodzinnego

Krankengeld
Zasiłek chorobowy

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU)
Lekarskie orzeczenie o niezdolności do pracy

Medizinischer Dienst der Krankenkassen (MDK)
Medyczna Służba Orzekająca Kas Chorych

Kinderpflegekrankengeld
Zasiłek chorobowy z tytułu opieki nad chorym dzieckiem

Mutterschaftsurlaub
Urlop macierzyński (6 tyg przed terminem porodu i 8 tyg po)

Mutterschaftsgeld
Zasiłek macierzyński (kasa chorych)

Erziehungsurlaub
Urlop wychowawczy

Elterngeld
Zasiłek rodzicielski (biuro ds. świadczeń rodzicielskich)

Schutzfrist
Okres ochrony podczas ciąży

Beschäftigungsverbot
Zakaz zatrudnienia podczas ciąży

Hebamme
Położna

Geburtsvorbereitungskurs
Kurs przygotowujący do porodu

Pränataluntersuchungen
Badania prenatalne

Feindiagnostik
Diagnostyka szczegółowa płodu

Ultraschaluntersuchung (USG)
Badanie ultrasonograficzne

Periduralanästhesie (PDA)
Znieczulenie porodowe zewnątrzoponowe

Krankenhausverordnung
Skierowanie do szpitala

Rezeptpflichtige Medikamente
Leki na recepte / refundowane

Verordnungspflichtige Medikamente
Leki na recepte / nie refundowane

Rezeptfreie Medikamente
Leki nie refundowane, do zakupu bez recepty

Apothekenpflichtige Medikamente
Leki nie refundowane, do zakupu tylko w aptece

Notfallrezept
Recepta wystawiona w nagłych wypadkach (do refundacji z kasy chorych)

Häusliche Krankenpflege
Domowa opieka pielęgniarska

Haushaltshilfe
Pomoc domowa

Heil- und Kostenplan
Kosztorys i plan leczenia protetycznego

Zahnarztprophylaxe
Profilaktyka stomatologiczna

Professionelle Zahnreinigung
Profesjonalne czyszczenie zębów

Heilmittel
Zlecone przez lekarza medyczne świadczenia terapeutyczne

Hilfsmittel
Zlecone przez lekarza medyczne przedmioty terapeutyczne

Verbandsmittel
Zlecone przez lekarza materiały opatrunkowe

Ambulante Vorsorgekur
Profilaktyczna kuracja ambulatoryjna

Stationäre Vorsorgekur
Profilaktyczna kuracja stacjonarna

Ambulante Rehabilitation
Rehabilitacja ambulatoryjna

Rehabilitationssport
Sport rehabilitacyjny

Physiotherapie
Fizykoterapia

Osteopathie
Osteopatia

Naturheilverfahren
Neuropatia

Homöopathie
Homeopatia

Anthroposophische Medizin
Medycyna antropozoficzna (holistyczna)

Individuelle Gesundgeitseistungen (IGEL)
Nierefundowane indywidualne świadczenia zdrowotne

Zahnersatz
Protetyka dentystyczna

Zahnbehandlung
Leczenie stomatologiczne

Wurzelbehandlung
Leczenie kanałowe

Kieferorthopädische Behandlung
Leczenie ortodontyczne

Gesetzliche Zuzahlungen
Dopłaty obowiązkowe

Befreiung von Zuzahlungen
Zwolnienie z dopłat obowiązkowych

Medizinische Notwendigkeit
Konieczność medyczna

Europäische Krankenversicherungskarte
Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)

Auslandserstattungsverfahren
System zwrotu kosztów leczenia poniesionych za granicą

Auslandssachleistungsaushilfe
System rozliczenia kosztów leczenia miedzy państwowymi instytucjami ubezpieczeń lub opieki zgrowotnej.

Pflegeversicherung
Ubezpieczenie opiekuńcze/pielęgnacyjne

Pflegekasse
Państwowa Kasa ubezpieczeń opiekuńczych/pielęgnacyjnych

Pflegegeld
Zasiłek opiekuńczy/pielęgnacyjny

Pflegesachleistungen
Świadczenia ubezpieczena opiekuńczego/pielęgnacyjnego

Kombinationsleistungen
Świadzenia mieszane (zasiłek i profesionalna pomoc zewnętrzna)

Pflegebedürftige
Osoby potrzebujące opieki

Medizinische, pflegerische und hauswirtschaftliche Versorgung
Opieka medyczna, pielęgniarska i domowa

Pflegegrad
Stopień konieczności opieki

Verhinderungspflege
Opieka zastępcza (w przypadku kiedy osoba opiekująca się musi być okresowo zastąpiona)

Kurzzeitpflege
Opieka krótkoterminowa (okresowy pobyt stacjonarny)

Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen
Środki mające na celu poprawę środowiska życia (w mieszkaniu,domu)

Zusätzliche Betreuungsleistungen / Entlastungsleistungen
Dodatkowe usługi wsparcia /usługi pomocnicze

Pflegehilfsmittel für die häusliche Pflege
Przedmioty pomocnicze w opiece domowej

Bescheid
Orzeczenie

Kostenübernahme
Zatwierdzenie pokrycia kosztów

Genehmigung
Zezwolenie, zgoda

Ablehnung
Odmowa

Rechtsbehelf
Środek zaskarżenia

Widerspruch
Odwołanie

Widerspruchsfrist
Okres złożenia odwołania

Widerspruchsverfahren
Postępowanie odwoławcze

Abhilfe
Uchylenie

Kündigung
Wypowiedzenie

Kündigungsfrist
Okres wypowiedzenia

 

Autor Peter Nowak

Artykuł powstał w ramach projektu „Rodzina w Berlinie”, który jest  jest finansowany ze środków Ambasady RP w RFN.

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania zamieszczonych na stronie treści.