Jugendamt

Jugendamt

urząd dzielnicowy powołany do wspierania rodziny w zapewnieniu dobra dziecka. Jugendamt działa wielopłaszczyznowo, np. wspiera w opiece, doradza w wychowaniu i skupia się na prewencji dla dzieci, młodzieży i rodzin. Zajmuje się przedszkolami i innymi formami opieki nad dziećmi, prawną i finansową pomocą dla samotnie wychowujących rodziców, ośrodkami organizującymi czas wolny dla rodzin, różnymi formami terapii, poradnictwem wychowawczym oraz pomocą w sytuacjach kryzysowych, pomocą dla młodocianych, którzy weszli w konflikt z prawem. kliknij tutaj

W zakres działań Jugendamtu należą m.in.:
• Frühe Hilfen – wczesna pomoc. W jej ramach odwiedza się rodziny, w których urodziły się dzieci i planuje się jak najwcześniej „dobry start” dla rodzin.
Podczas takiej wizyty pracownicy urzędu kompleksowo informują o aktualnych możliwościach w danej dzielnicy np. o położnych, lekarzach, domach takich jak Familienzetrum.
• Kinderberteuung – Jugendamt zajmuje się przedszkolami i innymi formami opieki nad dziećmi, tam złożysz wniosek np. o Kitagutscheine (przedszkole lub Tagesmutter) albo Hort (świetlica).
• Für Kinder und Jugendliche – to działania i pomoc dla dzieci i młodzieży, np.:
– Organizacja czasu wolnego: wyjazdy na wakacje, kluby młodzieżowe lub oferta zajęć pozalekcyjnych np. szkoła muzyczna.
– Jugendsozialarbeit – oferty socjalne wspierające młodzież, np. pomoc w razie problemówz ukończeniem szkoły.
– Jugendhilfe – pomoc dla młodzieży, wspomaga młodych ludzi, którzy np. byli karani lub wspiera ich w procesie sądowym.

Przypisy:
1. Vervaltungsverfahrensgesetz § 23, „Die Amtssprache ist deutsch“, źródło: link
2. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland Art. 3 (3), „Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache,
seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden“,
Źródło: link

Jugendschutz – ochrona młodzieży, ma na celu wsparcie młodzieży i zapobieganie popadaniu w nałogi, począwszy od narkotyków a skończywszy na uzależnieniach od Internetu. Poprzez różne działania Jugendamt umacnia zasady funkcjonowania w społeczeństwie i przestrzeganie przyjętych norm, np.
zakaz sprzedaży alkoholu dla dzieci poniżej 16 lat. A także różne formy wsparcia, np. całodobowe infolinie
Notruf-Hotline.
Hilfen zur Erziehung – różne formy pomocy pedagogiczno-psychologicznej.
• Erziehungs- und Familienberatung – EFB doradztwo w sprawach rodzinnych, to spotkania tzw. wysokiego zaufania, na które możesz przyjść z każdym problemem społeczno- rodzinnym, np. Problemy z teściową, wychowawcze z dzieckiem (np.: nocne moczenie dziecka, gdy dziecko gryzie w przedszkolu).
Miejsca te wyszukasz tu, LINK DE: www.efb-berlin.de.

Gdy dobro dziecka w rodzinie jest zagrożone, istnieją różne formy stacjonarnej pomocy dla dziecka np.
Kinderheim (dom dziecka),
Krisenzentren (ośrodki kryzysowe) lub
Pflegefamilie (rodzina zastępcza).

Ważne: Dostęp do tych wszystkich ofert znajdziesz w każdej dzielnicy w Regionale Soziale Dienste (RSD), są to oddziały Jugendamtu, do których mogą się bezpłatnie kierować dorośli, ale także samodzielnie dzieci i młodzież, jeśli mają problemy.

Adresy z podziałem na dzielnice kliknij tutaj

Do Jugendamtu możesz się zawsze zgłosić, jeśli myślisz, że dziecko znajduje się w niebezpieczeństwie.
Jugendamt weryfikuje zgłoszenie, nawiązując kontakt z rodziną. Jeśli stwierdzi jakieś problemy, dąży w pierwszej kolejności do wspólnych rozwiązań we współpracy z rodziną. W przypadku, gdy rodzice nie przyjmują pomocy, a dzieci są w niebezpieczeństwie, Sąd Rodzinny orzeka, kto ma chronić dziecko
i gdzie jest dla niego najbezpieczniej. Rodzice w tym procesie mają kluczowa rolę i specjalne prawa.

Ważne: Pamiętajmy, że dzieci mają swoje prawa, zawarte w Konwencji Praw Dziecka. Rolą urzędu jest dbanie o to, by były one przestrzegane w kontekście dobra dziecka, które jest kluczowe w tworzeniu rozwiązań i programów.

Autorka Joanna Kalkowski
Fragment z:
Poradnika „ Polka w Berlinie. Pierwsze kroki i nowe szanse.” kliknij tutaj

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania zamieszczonych na stronie treści.