Jugendamt

 

Urząd dzielnicowy powołany do wspierania rodziny w zapewnieniu dobra dziecka. Jugendamt działa wielopłaszczyznowo, np. wspiera w opiece, doradza w wychowaniu i skupia się na prewencji dla dzieci, młodzieży i rodzin. Zajmuje się przedszkolami i innymi formami opieki nad dziećmi, prawną i finansową pomocą dla samotnie wychowujących rodziców, ośrodkami organizującymi czas wolny dla rodzin, różnymi formami terapii, poradnictwem wychowawczym oraz pomocą w sytuacjach kryzysowych, pomocą dla młodocianych, którzy weszli w konflikt z prawem.

Link do PDF: kliknij tutaj

 

W zakres działań Jugendamtu należą m.in.:
• Frühe Hilfen – wczesna pomoc. W jej ramach odwiedza się rodziny, w których urodziły się dzieci i planuje się jak najwcześniej „dobry start” dla rodzin.
Podczas takiej wizyty pracownicy urzędu kompleksowo informują o aktualnych możliwościach w danej dzielnicy np. o położnych, lekarzach, domach takich jak Familienzetrum.


• Kinderberteuung – Jugendamt zajmuje się przedszkolami i innymi formami opieki nad dziećmi, tam złożysz wniosek np. o Kitagutscheine (przedszkole lub Tagesmutter) albo Hort (świetlica).


• Für Kinder und Jugendliche – to działania i pomoc dla dzieci i młodzieży, np.:
– Organizacja czasu wolnego: wyjazdy na wakacje, kluby młodzieżowe lub oferta zajęć pozalekcyjnych np. szkoła muzyczna.
– Jugendsozialarbeit – oferty socjalne wspierające młodzież, np. pomoc w razie problemówz ukończeniem szkoły.
– Jugendhilfe – pomoc dla młodzieży, wspomaga młodych ludzi, którzy np. byli karani lub wspiera ich w procesie sądowym.

 

Przypisy:
1. Vervaltungsverfahrensgesetz § 23, „Die Amtssprache ist deutsch“, źródło: LINK DE: kliknij
2. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland Art. 3 (3), „Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache,
seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden“,
Źródło: LINK DE: kliknij

 

Jugendschutz – ochrona młodzieży, ma na celu wsparcie młodzieży i zapobieganie popadaniu w nałogi, począwszy od narkotyków a skończywszy na uzależnieniach od Internetu. Poprzez różne działania Jugendamt umacnia zasady funkcjonowania w społeczeństwie i przestrzeganie przyjętych norm, np.
zakaz sprzedaży alkoholu dla dzieci poniżej 16 lat. A także różne formy wsparcia, np. całodobowe infolinie
Notruf-Hotline.


Hilfen zur Erziehung – różne formy pomocy pedagogiczno-psychologicznej.


• Erziehungs- und Familienberatung – EFB doradztwo w sprawach rodzinnych, to spotkania tzw. wysokiego zaufania, na które możesz przyjść z każdym problemem społeczno- rodzinnym, np. Problemy z teściową, wychowawcze z dzieckiem (np.: nocne moczenie dziecka, gdy dziecko gryzie w przedszkolu). Miejsca te wyszukasz tu, LINK DE: kliknij

 

Gdy dobro dziecka w rodzinie jest zagrożone, istnieją różne formy stacjonarnej pomocy dla dziecka np.
Kinderheim (dom dziecka),
Krisenzentren (ośrodki kryzysowe) lub
Pflegefamilie (rodzina zastępcza).

 

Ważne: Dostęp do tych wszystkich ofert znajdziesz w każdej dzielnicy w Regionale Soziale Dienste (RSD), są to oddziały Jugendamtu, do których mogą się bezpłatnie kierować dorośli, ale także samodzielnie dzieci i młodzież, jeśli mają problemy.

Adresy z podziałem na dzielnice kliknij tutaj

 

Do Jugendamtu możesz się zawsze zgłosić, jeśli myślisz, że dziecko znajduje się w niebezpieczeństwie.
Jugendamt weryfikuje zgłoszenie, nawiązując kontakt z rodziną. Jeśli stwierdzi jakieś problemy, dąży w pierwszej kolejności do wspólnych rozwiązań we współpracy z rodziną. W przypadku, gdy rodzice nie przyjmują pomocy, a dzieci są w niebezpieczeństwie, Sąd Rodzinny orzeka, kto ma chronić dziecko i gdzie jest dla niego najbezpieczniej. Rodzice w tym procesie mają kluczowa rolę i specjalne prawa.

Ważne: Pamiętajmy, że dzieci mają swoje prawa, zawarte w Konwencji Praw Dziecka. Rolą urzędu jest dbanie o to, by były one przestrzegane w kontekście dobra dziecka, które jest kluczowe w tworzeniu rozwiązań i programów.

 

Autorka Joanna Kalkowski


Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania zamieszczonych na stronie treści

Fragment z: Poradnika „ Polka w Berlinie. Pierwsze kroki i nowe szanse.”

LINK: kliknij 

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close