Rodzinawberlinie5

Zakres działań JugendamtuUrząd dzielnicowy powołany do wspierania rodziny w zapewnieniu dobra dziecka. Jugendamt działa wielopłaszczyznowo, np. wspiera w opiece, doradza w wychowaniu i skupia się na prewencji dla dzieci, młodzieży i rodzin. Zajmuje się przedszkolami i innymi formami opieki nad dziećmi, prawną i finansową pomocą dla samotnie wychowujących rodziców, ośrodkami organizującymi czas wolny dla rodzin, różnymi formami terapii, poradnictwem wychowawczym oraz pomocą w sytuacjach kryzysowych, pomocą dla młodocianych, którzy weszli w konflikt z prawem.


Link do PDF: kliknij tutaj


W zakres działań Jugendamtu należą m.in.:

 • Frühe Hilfen – wczesna pomoc. W jej ramach odwiedza się rodziny, w których urodziły się dzieci i planuje się jak najwcześniej „dobry start” dla rodzin. Podczas takiej wizyty pracownicy urzędu kompleksowo informują o aktualnych możliwościach w danej dzielnicy np. o położnych, lekarzach, domach takich jak Familienzetrum.
 • Kinderberteuung – Jugendamt zajmuje się przedszkolami i innymi formami opieki nad dziećmi, tam złożysz wniosek np. o Kitagutscheine (przedszkole lub Tagesmutter) albo Hort (świetlica).
 • Für Kinder und Jugendliche – to działania i pomoc dla dzieci i młodzieży, np.:- Organizacja czasu wolnego: wyjazdy na wakacje, kluby młodzieżowe lub oferta zajęć pozalekcyjnych np. szkoła muzyczna.
 1.  Jugendsozialarbeit – oferty socjalne wspierające młodzież, np. pomoc w razie problemówz ukończeniem szkoły.
 2. – Jugendhilfe – pomoc dla młodzieży, wspomaga młodych ludzi, którzy np. byli karani lub wspiera ich w procesie sądowym.
 
 

Przypisy:


1. Vervaltungsverfahrensgesetz § 23, „Die Amtssprache ist deutsch“, źródło: LINK DE: kliknij
2. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland Art. 3 (3), „Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache,
seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden“,


Źródło: LINK DE: kliknij


 • Jugendschutz – ochrona młodzieży, ma na celu wsparcie młodzieży i zapobieganie popadaniu w nałogi, począwszy od narkotyków a skończywszy na uzależnieniach od Internetu. Poprzez różne działania Jugendamt umacnia zasady funkcjonowania w społeczeństwie i przestrzeganie przyjętych norm, np.
  zakaz sprzedaży alkoholu dla dzieci poniżej 16 lat. A także różne formy wsparcia, np. całodobowe infolinie
  Notruf-Hotline.
 • Hilfen zur Erziehung – różne formy pomocy pedagogiczno-psychologicznej.
 • Erziehungs- und Familienberatung – EFB doradztwo w sprawach rodzinnych, to spotkania tzw. wysokiego zaufania, na które możesz przyjść z każdym problemem społeczno- rodzinnym, np. Problemy z teściową, wychowawcze z dzieckiem (np.: nocne moczenie dziecka, gdy dziecko gryzie w przedszkolu). Miejsca te wyszukasz tu, 

 • LINK DE: kliknij

Gdy dobro dziecka w rodzinie jest zagrożone, istnieją różne formy stacjonarnej pomocy dla dziecka np.


Kinderheim (dom dziecka),
Krisenzentren (ośrodki kryzysowe) lub
Pflegefamilie (rodzina zastępcza).


 

Ważne: Dostęp do tych wszystkich ofert znajdziesz w każdej dzielnicy w Regionale Soziale Dienste (RSD), są to oddziały Jugendamtu, do których mogą się bezpłatnie kierować dorośli, ale także samodzielnie dzieci i młodzież, jeśli mają problemy.


Adresy z podziałem na dzielnice kliknij tutaj


Do Jugendamtu możesz się zawsze zgłosić, jeśli myślisz, że dziecko znajduje się w niebezpieczeństwie.
Jugendamt weryfikuje zgłoszenie, nawiązując kontakt z rodziną. Jeśli stwierdzi jakieś problemy, dąży w pierwszej kolejności do wspólnych rozwiązań we współpracy z rodziną. W przypadku, gdy rodzice nie przyjmują pomocy, a dzieci są w niebezpieczeństwie, Sąd Rodzinny orzeka, kto ma chronić dziecko i gdzie jest dla niego najbezpieczniej. Rodzice w tym procesie mają kluczowa rolę i specjalne prawa.

Ważne: Pamiętajmy, że dzieci mają swoje prawa, zawarte w Konwencji Praw Dziecka. Rolą urzędu jest dbanie o to, by były one przestrzegane w kontekście dobra dziecka, które jest kluczowe w tworzeniu rozwiązań i programów.Autorka: Joanna Kalkowski

 

 Fragment z: Poradnika „ Polka w Berlinie. Pierwsze kroki i nowe szanse.”Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania zamieszczonych na stronie treści