362295481_288294317041102_3884950874658993933_n

Wypowiedzenie podczas ciąży

W Niemczech istnieją przepisy prawne zapewniające ochronę przed zwolnieniem dla kobiet w ciąży oraz kobiet na okresie urlopu macierzyńskiego.

 

Zgodnie z ustawą o ochronie macierzyństwa ( MuSchG) oraz ogólną ustawą o równym traktowaniu (AGG), w większości przypadków zwolnienie kobiety w ciąży jest niedozwolone.

 

Oto kilka istotnych punktów dotyczących ochrony przed zwolnieniem w czasie ciąży w Niemczech:

Zakaz zwolnienia: Zasadniczo obowiązuje absolutny zakaz zwolnienia w czasie ciąży jak i po urodzeniu dziecka, podczas trwania urlopu macierzyńskiego (Elternzeit). Dotyczy to zarówno umów na czas określony, jak i nieokreślony.

 

Wyjątki: Zwolnienie w czasie ciąży jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych przypadkach i pod pewnymi rygorystycznymi warunkami. Na przykład zwolnienie może nastąpić, jeśli pracodawca potrafi udowodnić, że ciąża nie stanowi podstawy do zwolnienia, a istnieje inny zgodny z prawem powód zwolnienia.

 

Zgoda organu nadzorczego: Uzasadnione wyjątkowe zwolnienie w czasie ciąży wymaga wcześniejszej zgody właściwego organu nadzorczego.

 

Zakaz dyskryminacji: Ogólna ustawa o równym traktowaniu (AGG) zabrania jakiejkolwiek formy dyskryminacji ze względu na płeć, w tym dyskryminacji z powodu ciąży. Zwolnienie tylko z powodu ciąży jest zatem dyskryminacją związaną z płcią i niezgodne z prawem.
Ważnym jest, abyś jako kobieta w ciąży znała swoje prawa i w razie konieczności poszukiwała pomocy prawnej w przypadku zwolnienia w czasie ciąży.

 

 

Jeżeli znajdujesz się w takiej sytuacji, skontaktuj się z nami jak najszybciej!

 

 

Opracowane przez strona www: Faire Mobilität Polski
Facebook: Faire Mobilität Polski

zgodnie z zasadą uczciwego wykorzystania treści: Faire Mobilität

– sieć doradcza oferująca bezpłatne i poufne doradztwo pierwszego kontaktu na terenie 13 niemieckich miast w zakresie niemieckiego prawa pracy. Doradztwo jest skierowane do zatrudnionych wszystkich branż, niezależnie od ich przynależności do niemieckich związków zawodowych.

 

Dane kontaktowe:

Tel.: 0 800 000 57 80,

E-Mail: doradztwo@faire-mobilitaet.de,

Facebook: Faire Mobilität Polski