Dokumenty, Wnioski

Postępowanie rozwodowe – formularze i wnioski.

 

Po upływie roku separacji można przeprowadzić postępowanie rozwodowe, a wniosek do sądu, już na trzy miesiące przed upływem wymaganego roku separacji, złożyć może tylko prawnik specjalizujący się w sprawach rodzinnych.

 

Zgodnie z niemieckim prawem, przynajmniej jedna strona biorąca udział w rozwodzie musi być reprezentowana przez prawnika. Nie jest możliwe samodzielne występowanie o rozwód i reprezentowanie siebie przed sądem rodzinnym. Jeśli osoba pozwana zgadza się na rozwód, wystarczy, aby osoba pozywająca miała adwokata. Wtedy rozwód przebiega sprawniej i szybciej, a wszystkie sprawy z nim związane (opieka nad dziećmi, alimenty, mieszkanie, podział majątku) ustalane są polubownie u prawnika strony pozywającej.

 

Jeśli nawet oboje małżonkowie są zgodni co do rozwodu, jeden prawnik może reprezentować wyłącznie jedną stronę. W innym przypadku wystąpiłby tak zwany konflikt interesów, gdyż nawet w przypadku zgodności, rozwodzący się małżonkowie uważani są za dwie strony konfliktu.

 

Gdy pomiędzy stronami dochodzi do nieporozumień i nie da się drogą polubowną ustalić kluczowych spraw, druga strona musi być reprezentowana przez innego prawnika.

 

Większą część kosztów całego postępowania rozwodowego stanowi koszt zastępstwa procesowego, a więc prawnika. Koszt ten zależy od przebiegu sprawy rozwodowej, wartości posiadanego majątku oraz spraw do rozstrzygnięcia. W przypadku zgodności w sprawie rozwodowej prawnik pobiera opłaty podstawowe, niepowiększone o kolejne koszty. Wysokość wynagrodzenia prawnika zależy również od kwartalnego lub miesięcznego wspólnego dochodu małżonków oraz posiadanego majątku. Przybliżoną kwotę obliczyć można za pomocą kalkulatora w poniższym linku:

 

https://www.scheidung.org/anwaltskosten/

 

Koszty sądowe obliczane są na podstawie takich samych czynników, jak koszty zastępstwa procesowego, i ich wysokość można wstępnie obliczyć za pomocą tabeli w poniższym linku:

 

https://www.scheidung.org/prozesskosten-gerichtskosten/

 

Osoby niepracujące lub o niskim dochodzie mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów postępowania sądowego i wynagrodzenia adwokackiego, które to dofinansowanie przyznawane jest w postaci pożyczki sądowej, spłacanej następnie w ratach. Dofinansowanie dotyczy wyłącznie kosztów postępowania sądowego i zastępstwa procesowego, wszelkie inne sprawy załatwiane poza sądem i ich koszty pokryć muszą rozwodzący się małżonkowie.

 

W poniższym linku znajdują się formularze (wnioski), które należy wypełnić, ubiegając się o dofinansowanie/całkowite sfinansowanie kosztów postępowania sądowego i adwokackiego.

 

https://www.berlin.de/gerichte/was-moechten-sie-erledigen/artikel.418028.php

 

Wniosek dostępny w języku niemieckim można złożyć online lub pisemnie. Na oficjalnej stronie internetowej Bundesamt für Justiz znaleźć można instrukcje (pomoc) w wypełnieniu wniosków o dofinansowanie w języku polskim, jak również wzory pełnomocnictw.

 

https://www.bundesjustizamt.de/DE/Themen/Buergerdienste/HKUE/Formulare/Formulare_node.html

Wniosek rozwodowy dostarczany jest do sądu przez adwokata strony pozywającej. Adwokat przed sporządzeniem takiego wniosku poinformuje strony o wymaganych dokumentach, które muszą być dołączone.

 

Autorka Monika Abdelaziz

 

Artykuł powstał w ramach projektu „Rodzina w Berlinie”, który jest  jest finansowany ze środków Ambasady RP w RFN.

 

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania zamieszczonych na stronie treści.

 

Antrag auf Bewilligung der Beratungshilfe- Wniosek o zwolnienie z kosztów porady i reprezentacji poza sądowej

 

Krótki opis procedury otrzymania zwolnienia z kosztów sądowych i porady.

 

„W przypadku braku środków finansowych na prowadzenie postępowania sądowego lub zasięgnięcia
porady adwokackiej istnieje możliwość otrzymania częściowego lub całkowitego zwolnienia z
kosztów sądowych i adwokackich.częściowe zwolnienie z kosztów porady lub poza sądowej interwencji
adwokackiej (Beratungshilfe)……”

 

LINK

 

Lista koniecznych dokumentów do rozwodu, ustalenia widzeń, przyznanie mieszkania i alimenty.

 

LINK