Dokumenty, Wnioski

Postępowanie rozwodowe – formularze i wnioski.

 

Po upływie roku separacji można przeprowadzić postępowanie rozwodowe, a wniosek do sądu, już na trzy miesiące przed upływem wymaganego roku separacji, złożyć może tylko prawnik specjalizujący się w sprawach rodzinnych.

 

Zgodnie z niemieckim prawem, przynajmniej jedna strona biorąca udział w rozwodzie musi być reprezentowana przez prawnika. Nie jest możliwe samodzielne występowanie o rozwód i reprezentowanie siebie przed sądem rodzinnym. Jeśli osoba pozwana zgadza się na rozwód, wystarczy, aby osoba pozywająca miała adwokata. Wtedy rozwód przebiega sprawniej i szybciej, a wszystkie sprawy z nim związane (opieka nad dziećmi, alimenty, mieszkanie, podział majątku) ustalane są polubownie u prawnika strony pozywającej.

 

Jeśli nawet oboje małżonkowie są zgodni co do rozwodu, jeden prawnik może reprezentować wyłącznie jedną stronę. W innym przypadku wystąpiłby tak zwany konflikt interesów, gdyż nawet w przypadku zgodności, rozwodzący się małżonkowie uważani są za dwie strony konfliktu.

 

Gdy pomiędzy stronami dochodzi do nieporozumień i nie da się drogą polubowną ustalić kluczowych spraw, druga strona musi być reprezentowana przez innego prawnika.

 

Większą część kosztów całego postępowania rozwodowego stanowi koszt zastępstwa procesowego, a więc prawnika. Koszt ten zależy od przebiegu sprawy rozwodowej, wartości posiadanego majątku oraz spraw do rozstrzygnięcia. W przypadku zgodności w sprawie rozwodowej prawnik pobiera opłaty podstawowe, niepowiększone o kolejne koszty. Wysokość wynagrodzenia prawnika zależy również od kwartalnego lub miesięcznego wspólnego dochodu małżonków oraz posiadanego majątku. Przybliżoną kwotę obliczyć można za pomocą kalkulatora w poniższym linku:

 

https://www.scheidung.org/anwaltskosten/

 

Koszty sądowe obliczane są na podstawie takich samych czynników, jak koszty zastępstwa procesowego, i ich wysokość można wstępnie obliczyć za pomocą tabeli w poniższym linku:

 

https://www.scheidung.org/prozesskosten-gerichtskosten/

 

Osoby niepracujące lub o niskim dochodzie mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów postępowania sądowego i wynagrodzenia adwokackiego, które to dofinansowanie przyznawane jest w postaci pożyczki sądowej, spłacanej następnie w ratach. Dofinansowanie dotyczy wyłącznie kosztów postępowania sądowego i zastępstwa procesowego, wszelkie inne sprawy załatwiane poza sądem i ich koszty pokryć muszą rozwodzący się małżonkowie.

 

W poniższym linku znajdują się formularze (wnioski), które należy wypełnić, ubiegając się o dofinansowanie/całkowite sfinansowanie kosztów postępowania sądowego i adwokackiego.

 

https://www.berlin.de/gerichte/was-moechten-sie-erledigen/artikel.418028.php

 

Wniosek dostępny w języku niemieckim można złożyć online lub pisemnie. Na oficjalnej stronie internetowej Bundesamt für Justiz znaleźć można instrukcje (pomoc) w wypełnieniu wniosków o dofinansowanie w języku polskim, jak również wzory pełnomocnictw.

 

https://www.bundesjustizamt.de/DE/Themen/Buergerdienste/HKUE/Formulare/Formulare_node.html

Wniosek rozwodowy dostarczany jest do sądu przez adwokata strony pozywającej. Adwokat przed sporządzeniem takiego wniosku poinformuje strony o wymaganych dokumentach, które muszą być dołączone.

 

Autorka Monika Abdelaziz

 

Artykuł powstał w ramach projektu „Rodzina w Berlinie”, który jest  jest finansowany ze środków Ambasady RP w RFN.

 

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania zamieszczonych na stronie treści.

 

Antrag auf Bewilligung der Beratungshilfe- Wniosek o zwolnienie z kosztów porady i reprezentacji poza sądowej

 

Krótki opis procedury otrzymania zwolnienia z kosztów sądowych i porady.

 

„W przypadku braku środków finansowych na prowadzenie postępowania sądowego lub zasięgnięcia
porady adwokackiej istnieje możliwość otrzymania częściowego lub całkowitego zwolnienia z
kosztów sądowych i adwokackich.częściowe zwolnienie z kosztów porady lub poza sądowej interwencji
adwokackiej (Beratungshilfe)……”

 

LINK

 

Lista koniecznych dokumentów do rozwodu, ustalenia widzeń, przyznanie mieszkania i alimenty.

 

LINK

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close