367460850_300455935824940_3656489264042387320_n

Dodatek do Kindergeld

Kto może go otrzymać? Jakie warunki musisz spełnić?

Jeśli dochód nie wystarcza dla całej rodziny, rodzice lub opiekunowie dziecka mogą ubiegać się o dodatkowe pieniądze na dziecko (potocznie: Kindergeldzuschlag) jako dodatek do zasiłku rodzinnego Kindergeld w wysokości do 250 EUR miesięcznie na dziecko.

 

Rodzice mogą ubiegać się o dodatek na dziecko tylko wtedy, gdy ich miesięczny dochód (np. dochód brutto z tytułu zatrudnienia, zasiłek dla bezrobotnych lub zasiłek chorobowy, z wyłączeniem zasiłku mieszkaniowego i zasiłku na dziecko) osiąga odpowiedni próg minimalnego dochodu. Minimalny dochód brutto wynosi:

  • 900 EUR dla par
  • 600 EUR dla osób, które samotnie wychowują dzieci.

 

UWAGA! Na stronie internetowej LINK możesz sprawdzić, czy spełniasz wymagania do otrzymania dodatku oraz złożyć wniosek online.

 

Gdzie złożyć wniosek?
Wniosek o dodatek na dziecko należy złożyć we właściwej Kasie Świadczeń Rodzinnych (Familienkasse).

Na jak długo otrzymam dodatek do Kindergeld?
Dodatek na dziecko otrzymasz na 6 miesięcy. Po tym okresie należy ponownie złożyć wniosek.

 

 

Opracowane przez strona www: Faire Mobilität Polski
Facebook: Faire Mobilität Polski

zgodnie z zasadą uczciwego wykorzystania treści: Faire Mobilität

– sieć doradcza oferująca bezpłatne i poufne doradztwo pierwszego kontaktu na terenie 13 niemieckich miast w zakresie niemieckiego prawa pracy. Doradztwo jest skierowane do zatrudnionych wszystkich branż, niezależnie od ich przynależności do niemieckich związków zawodowych.

 

Dane kontaktowe:

Tel.: 0 800 000 57 80,

E-Mail: doradztwo@faire-mobilitaet.de,

Facebook: Faire Mobilität Polski