Kasa Chorych (7)

Problemy/Pytania

Czy najpierw muszę pójść do lekarza rodzinnego zanim udam się do specjalisty?

Nie ma takiej konieczności. Jedynie w przypadku wizyty w ambulatorium szpitalnym konieczny jest przekaz. Z reguły musi to być przekaz od lekarza specjalisty.

Jak często mogę zmienić lekarza rodzinnego lub specjalistę?
W zasadzie nie ma ograniczeń. Teoretycznie można chodzić do różnych lekarzy jednocześnie (np. jeżeli nie jesteśmy zadowoleni z lekarza lub potrzebujemy dodatkową opinię). Problemy mogą pojawić się jednak w dostępności terminów, zwłaszcza do specjalistów.

Muszę iść do lekarza, a on jest na urlopie. Co robić?
W większości przypadków, w sytuacji urlopu, lekarze mają umówione zastępstwo i powiadamiają o tym na swojej stronie internetowej, zostawiając wiadomość na automatycznej sekretarce lub wywieszając informację na drzwiach gabinetu.

Czeka mnie leczenie lub operacja w szpitalu. O czym muszę wiedzieć?
Jeżeli pobyt w szpitalu jest planowany, to otrzymujemy od lekarza skierowanie, które musi być potem zatwierdzone (podstęplowane) przez naszą kasę chorych. Okres między datą podstęplowania a pierwszym dniem w szpitalu nie powinien być dłuższy niż 14 dni. Mimo tego, że lekarz może nam sugerować konkretny szpital, mamy prawo wyboru. Może to być również szpital w innym mieście, jednak w tym przypadku koszty transportu musimy ponieść sami. Leczenie za granicą np. w Polsce jest również możliwe, po wcześniejszym skonsultowaniu tego z kasą chorych i uzyskaniu pozwolenia. Po opuszczeniu szpitala otrzymamy rachunek w wysokości 10€ za każdy dzień pobytu do maksymalnie 28 dni w roku.

Karty ubezpieczeniowe.

Mam ubezpieczenie dopiero od paru dni i nie mam jeszcze karty, a muszę iść do lekarza. Jak mam się zachować?
Najlepiej skontaktować się z naszą kasą chorych i poprosić o zaświadczenie potwierdzające nasze ubezpieczenie. Lekarze co prawda z grymasem na twarzy, ale akceptują taką formę. Należy jednak do końca miesiąca, a najpóźniej do końca kwartału donieść kartę. Inaczej otrzymamy rachunek prywatny, który nie będzie refundowany przez kasę chorych. W każdym przypadku należy podkreślić, że jest się ubezpieczonym w państwowej kasie chorych i wizyta nie ma być traktowana jako wizyta prywatna.

Zmieniłem kasę chorych i nie mam jeszcze nowej karty. Czy mogę użyć starej?
Jeżeli sytuacja jest pilna i nie mamy możliwości pobrania zaświadczenia zastępczego z nowej kasy, to można użyć starej karty. Kasy chorych rozliczą to miedzy sobą.

Zmieniły mi się dane osobowe lub adresowe ( przeprowadzka, ślub itp. ) Czy otrzymam nową kartę?
Tak. W przypadku zmiany adresu, najlepiej powiadomić o tym telefonicznie. Można zrobić to również drogą pocztową lub mailową. Jednak tu kasy chorych a nawet pojedynczy pracownicy mają różne podejście. Najbezpieczniej jest wysłać krótki list informujący, z kopią nowego meldunku lub w przypadku zmiany nazwiska, kopię odpowiedniego aktu urzędowego. Jeżeli po upływie ok 14 dni nie otrzymamy nowej karty, to warto zadzwonić do naszej kasy chorych i zasięgnąć informacji w tej sprawie.

Czy za każdym razem u lekarza muszę przedłożyć kartę ubezpieczeniową?
Kartę przedkłada się u każdego lekarza raz na kwartał.

Leki

Jakie leki są refundowane, a za jakie muszę płacić?
Leki refundowane, to te zarejestrowane jako dopuszczone w Niemczech do sprzedaży, zapisane według konieczności medycznej na różowej recepcie. Dorośli powyżej 18-stego roku życia płacą 10% kosztów za każde opakowanie (minimum 5€ – maksimum 10€. Jeżeli lek kosztuje poniżej 5€ płacimy pełną kwotę).
Leki nierefundowane przez kasy chorych, to te dopuszczone do sprzedaży, ale zapisane na niebieskiej recepcie. Koszty za te leki ponosimy sami. Wyjątkiem są niebieskie recepty, które otrzymamy w ambulatorium szpitalnym lub na pogotowiu ( Notfalrezept ). Po przesłaniu wykupionej recepty z paragonem i naszym numerem konta do kasy chorych, otrzymamy zwrot kosztów uwzględniając zasady dopłat jak w przypadku recepty różowej.
Recepta zielona oznacza, że są to leki które można kupić w aptece bez recepty i koszty za nie ponosimy sami. Niektóre kasy chorych refundują koszty niektórych leków homeopatycznych, przepisywanych właśnie na zielonych receptach. Warto więc zapytać o to w naszej kasie chorych.


UWAGA!!! Może się zdarzyć, że w aptece nie otrzymamy dokładnie tego samego leku, który lekarz przepisał nam na różowej recepcie, tylko lek o tych samych właściwościach, ale innego producenta. Uzależnione jest to umowami między kasami chorych a producentami. Jeżeli dany producent nie ma umowy z naszą kasą chorych, otrzymamy produkt innego producenta. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy nie ma zamiennika lub zamiennik nie ma takiego samego składu jak lek pierwotnie przepisany.Wtedy lekarz na recepcie musi zaznaczyć krzyżykiem przy sformułowaniu „aut idem”. Warto na to zwrócić uwagę.

Dlaczego musiałam zapłacić za leki mojego dziecka? Przecież są za darmo?
Dzieci do 18-stego roku życia otrzymują leki bez dopłat jednak tylko wtedy, kiedy przepisane są na różowej recepcie. Leki przeciwbólowe, na przeziębienie itp, które można kupić bez recepty w aptece, lekarz przepisuje nam na zielonej recepcie, jak u dorosłych. Jednak dzieciom do 12-stego roku życia może przepisać te leki na różowej recepcie i wtedy otrzymujemy je za darmo. Dlaczego więc otrzymujemy czasem zielone recepty dla naszych maluchów? Proszę zapytać o to swojego lekarza. Nie ma prawnych powodów, żeby nie mógł.

Niezdolność do pracy

Jestem niezdolna do pracy. Jak muszę się zachować?
Osoby zatrudnione zobowiązane są do natychmiastowego ( telefon, faks, mail ) powiadomienia pracodawcy oraz udania się do lekarza. Od lekarza otrzymujemy zwolnienie ( Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung / AU ) składające się z 3 części. Pierwszą z diagnozą wysyłamy do naszej kasy chorych, drugą bez diagnozy ( krótsza) do pracodawcy, a trzecią zatrzymujemy dla siebie. Zarówno pracodawca jak i kasa chorych powinny otrzymać to zwolnienie w ciągu 3 dni po wystawieniu. Pracodawca może jednak zastrzec sobie prawo otrzymania go już na drugi dzień. Ważne jest więc aby uzgodnić to przy podejmowaniu pracy. Zwolnienie może być wystawione wstecz tylko w drodze wyjątku i podlega dokładnej kontroli. Zaleca się jednakże unikanie takich sytuacji.


Kiedy i od kogo otrzymam chorobowe i w jakiej wysokości?
Do 6 tygodni otrzymujemy dalsze wynagrodzenie chorobowe ( Entgeltfortzahlung) od pracodawcy w wysokości 100% naszego ostatniego dochodu netto. Po tym okresie otrzymujemy chorobowe od kasy chorych (Krankengeld). Wypłacana kwota wynosi z reguły około 75-78% ostatniego dochodu netto.
Wyjątkiem są okresy niezdolności do pracy w okresie pierwszych 4 tygodni od rozpoczęcia pracy. Wtedy chorobowe wypłaca nam najpierw kasa chorych, a dopiero od 28-go dnia otrzymujemy wynagrodzenie chorobowe od pracodawcy. Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą otrzymać chorobowe tylko po wcześniejszym wnioskowaniu przy rozpoczęciu ubezpieczenia, jednak dopiero po 43-im dniu choroby i wiąże się to z dodatkową składką. Dokładne informacje o wysokości chorobowego otrzymamy bezpośrednio w naszej kasie chorych.


UWAGA!!! Zwolnienia lekarskie wystawione w Polsce są akceptowane tylko jeżeli lekarz potwierdzi na nim diagnozę. Zaleca się, aby zrobić kopię oryginału, a nie odbitki dla pracodawcy. Można wysłać wstępnie faks lub skan drogą mailową. W przypadku opóźnionego dostarczenia zwolnienia, kasy chorych mogą odmówić wypłacenia chorobowego. Warto dowiedzieć się czy nasze zwolnienie doszło. Najważniejsza zasada to własna aktywność w tej sprawie. To do nas należy dbanie o to żeby dokumenty doszły w komplecie i na czas.

Moje dziecko jest chore. Mogę zostać z nim w domu?
Pracujący rodzice mają prawo do pozostania z chorym dzieckiem w domu i otrzymać chorobowe z kasy chorych ( Kinderpflegekrankengeld ) łącznie do 10 dni w ciągu roku, jeżeli dziecko nie przekroczyło 12 roku życia i żaden inny dorosły domownik nie może się nim opiekować. W praktyce dotyczy to zwykle matki i ojca. Jeżeli więc jedno z rodziców nie pracuje, nie uczęszcza do szkoły ( językowej, zawodowej, uniwersytet itp.), to drugie nie ma prawa zostać z dzieckiem w domu. Odpowiednie zaświadczenie będące jednocześnie wnioskiem wysyłanym do kasy chorych, wystawia z reguły lekarz dziecięcy. Za zgodą pracodawcy rodzice mogą wnioskować w kasie chorych o przejęcie tych dni od drugiego rodzica. Rodzice samotnie wychowujący dzieci mają prawo do 20-stu dni opieki.
UWAGA!!! Matka żyjąca z ojcem dziecka w konkubinacie lub będąca w separacji z mężem, nie jest samotnie wychowująca. Liczy się samodzielne posiadanie praw do dziecka. W zależności od regulacji wewnętrznych naszej kasy chorych, istnieją wyjątki od tej reguły, o które to warto zapytać.

Autor: Peter Nowak


Fragment z poradnika „ Polka w Berlinie. Pierwsze kroki i nowe szanse.”który powstał w ramach projektu „Wegweiser für eine vollständige gesellschaftlichen und berufliche Integration von Frauen/ Müttern in Berlin unter besonderer Berücksichtigung von Migrationsbiographien“„, który został sfinansowany w ramach funduszy Urzędu dzielnicowego Pankow.


Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania zamieszczonych na stronie treści.