Niepełnosprawni / Starość

Ubezpieczenie pielęgnacyjne / opiekuńcze
 
Po upływie dwuletniego okresu składkowego w ciągu ostatnich 10 lat, można ubiegać się o świadczenia
z ubezpieczenia pielęgnacyjnego (Pflegeversicherung). Okresy ustawowego
ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce mogą być uznane jako okresy ubezpieczenia
pielęgnacyjnego w Niemczech. Kasa pielęgnacyjna (Pflegekasse) jest powiązana
z kasą chorych, w której jesteśmy ubezpieczeni zdrowotnie i dlatego zalecane jest
zasięgnięcie informacji temat zasad wnioskowania i zakresu świadczeń, bezpośrednio
w naszej kasie chorych.
W zależności od stopnia konieczności opieki (Pflegegrad), osoby potrzebujące otrzymują
zasiłek pielęgnacyjny (Pflegegeld), którym mogą opłacić koszty opieki sprawowanej
przez krewnych lub osoby prywatne we własnym środowisku domowym, albo świadczenia finansowe
(Pflegesachleistungen), służące do opłacenia profesjonalnych i certyfikowanych firm opieki ambulatoryjnej
(ambulante Pflegedienste). Możliwe jest również połączenie obu usług (Kombileistungen). W
przypadku opieki za granicą wypłacany jest tylko zasiłek opiekuńczy.
Stopień opieki ustalany jest przez eksperta wyznaczonego przez kasę chorych, który powinien odwiedzić
wnioskodawcę w ciągu 20 dni od złożenia wniosku. Po upływie maksymalnie 25 dni roboczych od otrzymania
wniosku, kasa ubezpieczeń pielęgnacyjnych musi podjąć decyzję, czy i jaki stopień konieczności
opieki zostanie przyznany.
Dalsze świadczenia z ubezpieczenia pielęgnacyjnego obejmują:
• Konieczne przedmioty użytkowe (Pflegehilfsmittel)
• Środki na rzecz dostosowania środowiska domowego (wohnumfeldverbessernde Maßnahmen)
• Opieka krótkoterminowa (Kurzzeitpflege)
• Opieka zastępcza (Verhinderungspflege)
• Opieka dzienna (Tagespflege)
• Dodatkowe świadczenia opiekuńcze (Zusätzliche Betreuungsleistungen)
Z reguły świadczenia z ubezpieczenia pielęgnacyjnego nie wystarczają na pokrycie pełnego zapotrzebowania
na opiekę i w związku z tym w większości przypadków nadal konieczne jest wykorzystanie środków własnych.
 
 
 

Autor Peter Nowak

 

Fragment z poradnika „ Polka w Berlinie. Pierwsze kroki i nowe szanse.”który powstał w ramach projektu „Wegweiser für eine vollständige gesellschaftlichen und berufliche Integration von Frauen/ Müttern in Berlin unter besonderer Berücksichtigung von Migrationsbiographien“„, który został sfinansowany w ramach funduszy Urzędu dzielnicowego Pankow. 

Link: kliknij tutaj.

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania zamieszczonych na stronie treści.

Niestety w j. niemieckim.
Silbernetz to wsparcie i pomoc oraz serwis kontaktowy dla osób starszych i samotnych w Niemczech,
– początkowo tylko dla osób dzwoniących z Berlina.
 
Dla opiekunek:
 
 

Informacje dla osób mówiących po polsku

Pracowniczki i pracownicy agencji udzielą Państwu pomocy w przypadku pytań dotyczących opieki nad osobami, poinformują i udzielą wsparcia we wszystkich kwestiach związanych z opieką i pielęgnacją osób. Wszystkim osobom wymagającym opieki oraz ich bliskim chcemy umożliwić skorzystanie z oferty agencji opieki w Berlinie. Oznacza to także rozszerzenie oferty na możliwie wiele języków. Mogą Państwo ustalić odpowiednie terminy z nami na miejscu oraz z pracownikami mówiącymi po Polski a także pobrać nasze biuletyny informacyjne (na dole) w języku Polski. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu na miejscu w czasie urzędowania w języku Polski we wtorki w godzinach od 9:00 do 15:00 w następujących miejscach: LINK

Dokumenty do pobrania: LINK

PORADNICTWO ZWIĄZANE Z CHOROBĄ I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ ORAZ DLA SENIORÓW

Interkulturelle BrückenbauerInnen in der Pflege (IBIP)
Poradnictwo w problemach niepełnosprawności oraz dla seniorów.
Wassertorstr. 21A, 10969 Berlin
Mariola Klasa
Tel.: (030) 695 178 23, (0) 163 550 68 58
E-Mail: mariola.klasa@yahoo.de

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close