Kasa Chorych

Kasy chorych, rodzaje usług

Od pierwszego dnia po zameldowaniu w niemieckim urzędzie meldunkowym, każda osoba ma obowiązek posiadania ubezpieczenia zdrowotnego w państwowej lub prywatnej niemieckiej instytucji ubezpieczeń zdrowotnych. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której jesteśmy uprawnieni do państwowego ubezpieczenia w Polsce. Należy jednak skonsultować to z państwowym ubezpieczycielem w Niemczech ( Kasa Chorych ). Tylko kiedy niemiecka kasa chorych uzna zasadność naszego ubezpieczenia z Polski, można z niego nadal korzystać. Oczywiście trzeba też poinformować ubezpieczyciela w Polsce ( NFZ / KRUS ) o naszym stałym pobycie w Niemczech.

Zasadniczo urzędnicy państwowi ( Beamte ), osoby prowadzące działalność gospodarczą lub osoby bez zatrudnienia mają prawo wyboru między ubezpieczeniem prywatnym ( Private Krankenversicherung ) a dobrowolnym zdrowotnym ubezpieczeniem państwowym ( Freiwillige Krankenversicherung ). W tym wypadku odprowadzane są tylko składki zdrowotne i opiekuńcze.


UWAGA!

według przepisów unijnych, osoby nie pracujące bez odpowiedniego ubezpieczenia zdrowotnego, nie mają prawa do osiedlenia się w Niemczech.


UWAGA!

nie każde prywatne ubezpieczenie zdrowotne jest w tym przypadku adekwatne. Zaleca się pisemne potwierdzenie firmy ubezpieczeniowej, że dane ubezpieczenie zgodne jest z obowiązującymi pobytowymi regulacjami prawnymi. Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę są podobnie jak w Polsce objęte obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym, w tym ubezpieczeniem zdrowotnym, emerytalnym, bezrobotnym i opiekuńczym. ( Kranken,- Renten,- Arbeitslosen,- und Pflegeversicherung ). Składki odprowadzane są automatycznie przez pracodawcę i przekazywane do wybranej przez nas kasy chorych. Rzetelny pracodawca przy podpisywaniu umowy o pracę, wymaga od nas zaświadczenia o zgłoszeniu do kasy chorych. Takie zaświadczenie można otrzymać od ręki w kasie chorych po wypełnieniu deklaracji członkostwa lub otrzymać pocztą po zgłoszeniu drogą telefoniczną lub internetową. Niektóre kasy chorych w Berlinie otwarły się na migrantów i spośród szerokiego wyboru kas mamy także możliwość konsultacji i obsługi w języku polskim.


UWAGA!

prawo do samodzielnego wyboru kasy chorych mamy tylko do 14 dni od rozpoczęcia pracy. Po tym okresie prawo wyboru przechodzi na pracodawcę. W ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia ubezpieczenia powinniśmy otrzymać list potwierdzający z kasy chorych, zawierający również formularz, na który przyklejamy swoje zdjęcie i odsyłamy w oryginale do kasy chorych. Kartę ubezpieczeniową otrzymujemy z reguły po 10 dniach od momentu odesłania owego formularza. Jeżeli po dwóch tygodniach od rozpoczęcia ubezpieczenia nie otrzymamy formularza, zaleca się kontakt z kasą chorych w celu wyjaśnienia sprawy. Może to być związane z opóźnionym meldunkiem przez pracodawcę bądź błędem w danych osobowych lub adresowych.


UWAGA!

karta ubezpieczeniowa nie może zostać wystawiona, jeżeli kasa chorych nie otrzyma naszego numeru ubezpieczenia społecznego „Sozialversicherungsnummer” ( inna nazwa to „Rentenversicherungsnummer” ).


UWAGA! 

karty ubezpieczeniowe dla osób poniżej 15-go roku życia wystawiane są bez zdjęcia. 


Jak wybrać kasę chorych : Zastanów się na jakim poziomie językowym jesteś i czy możesz swobodnie kontaktować się z kasą chorych, w celu korzystania z jej usług i zdobywania informacji. Jeśli nie, spróbuj znaleźć taką, która posiada infolinię i konsultacje w języku polskim. Zwróć uwagę na lokalizację kasy chorych. Ze względu na częste kontakty z nią warto wybrać taką do jakiej masz łatwy dojazd. Porównaj wysokość tzw. „składki dodatkowej” ( Zusatzbeitrag ), która może różnić się nawet o 12,5%.

Zapoznaj się z programami kas chorych, które promują zdrowy tryb życia ( programy bonusowe ) oraz dowiedz się o dofinansowaniach do dodatkowych świadczeń profilaktycznych i medycznych oraz medycyny naturalnej. Istnieją tu spore różnice w ofercie kas chorych i warto zapoznać się z nimi wcześniej.


Jak zmienić kasę chorych : zmiana kasy chorych może nastąpić dopiero po 18-stu miesiącach członkostwa z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia (uwzględnia się pełne miesiące kalendarzowe). Jeżeli chcesz zmienić kasę chorych i potrzebujesz w tym celu pomocy, zgłoś się do pracowników nowej kasy. Oni chętnie za Ciebie wszystko zrobią i poinformują o wszystkim co musisz wiedzieć. Wyjątkiem od reguły 18-stu miesięcy członkostwa jest sytuacja, kiedy obecna kasa chorych podnosi składki. Wtedy obowiązuje okres tylko dwumiesięcznego wypowiedzenia. Każda kasa chorych ma obowiązek poinformowania nas o podniesieniu składek i o możliwości zmiany kasy chorych.


Jak wypowiedzieć umowę z kasą chorych w związku z powrotem do Polski lub stałym wyjazdem za granicę : w sytuacji rozwiązania umowy o pracę i wyjazdu z Niemiec, pomimo wymeldowania nas przez pracodawcę, należy również samemu poinformować kasę chorych, która ma w tym wypadku różne procedury. Jej obowiązkiem jest udokumentowanie, gdzie dana osoba będzie ubezpieczona. Czasem więc powiadomienie o naszym wyjeździe może nie wystarczyć. Potrzebne będzie zaświadczenie o wymeldowaniu z Niemiec lub o nowym ubezpieczeniu za granicą. Zasada taka obowiązuje przede wszystkim w przypadku zakończenia ubezpieczenia dobrowolnego. Pomimo wyjazdu obowiązuje dwumiesięczny okres wypowiedzenia. Jeżeli nie wypowiemy umowy odpowiednio wcześnie i po wyjeździe nie będziemy obowiązkowo ubezpieczeni w kraju docelowym ( np. w Polsce ), to nadal będziemy objęci koniecznością płacenia składek.


UWAGA!

– bez odpowiedniego uregulowania tej kwestii, w przypadku naszego kolejnego stałego pobytu w Niemczech, może nas czekać niemiła niespodzianka w postaci horrendalnych roszczeń składkowych, których w większości sytuacji nie da się uniknąć. Kasy chorych mają prawo kontaktować się z urzędami meldunkowymi i nawet przy zmianie adresu zamieszkania, mogą nas odnaleźć. Dlatego bardzo ważne jest, by przy tymczasowej zmianie kraju pobytu, uregulować wszystkie te kwestie.


Autor: Peter Nowak


Fragment z poradnika „ Polka w Berlinie. Pierwsze kroki i nowe szanse.”który powstał w ramach projektu „Wegweiser für eine vollständige gesellschaftlichen und berufliche Integration von Frauen/ Müttern in Berlin unter besonderer Berücksichtigung von Migrationsbiographien“„, który został sfinansowany w ramach funduszy Urzędu dzielnicowego Pankow. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania zamieszczonych na stronie treści.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close