Kasa Chorych

Kasy chorych, rodzaje usług

Od pierwszego dnia po zameldowaniu w niemieckim urzędzie meldunkowym, każda osoba ma obowiązek posiadania ubezpieczenia zdrowotnego w państwowej lub prywatnej niemieckiej instytucji ubezpieczeń zdrowotnych. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której jesteśmy uprawnieni do państwowego ubezpieczenia w Polsce. Należy jednak skonsultować to z państwowym ubezpieczycielem w Niemczech ( Kasa Chorych ). Tylko kiedy niemiecka kasa chorych uzna zasadność naszego ubezpieczenia z Polski, można z niego nadal korzystać. Oczywiście trzeba też poinformować ubezpieczyciela w Polsce ( NFZ / KRUS ) o naszym stałym pobycie w Niemczech.

Zasadniczo urzędnicy państwowi ( Beamte ), osoby prowadzące działalność gospodarczą lub osoby bez zatrudnienia mają prawo wyboru między ubezpieczeniem prywatnym ( Private Krankenversicherung ) a dobrowolnym zdrowotnym ubezpieczeniem państwowym ( Freiwillige Krankenversicherung ). W tym wypadku odprowadzane są tylko składki zdrowotne i opiekuńcze.


UWAGA!

według przepisów unijnych, osoby nie pracujące bez odpowiedniego ubezpieczenia zdrowotnego, nie mają prawa do osiedlenia się w Niemczech.


UWAGA!

nie każde prywatne ubezpieczenie zdrowotne jest w tym przypadku adekwatne. Zaleca się pisemne potwierdzenie firmy ubezpieczeniowej, że dane ubezpieczenie zgodne jest z obowiązującymi pobytowymi regulacjami prawnymi. Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę są podobnie jak w Polsce objęte obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym, w tym ubezpieczeniem zdrowotnym, emerytalnym, bezrobotnym i opiekuńczym. ( Kranken,- Renten,- Arbeitslosen,- und Pflegeversicherung ). Składki odprowadzane są automatycznie przez pracodawcę i przekazywane do wybranej przez nas kasy chorych. Rzetelny pracodawca przy podpisywaniu umowy o pracę, wymaga od nas zaświadczenia o zgłoszeniu do kasy chorych. Takie zaświadczenie można otrzymać od ręki w kasie chorych po wypełnieniu deklaracji członkostwa lub otrzymać pocztą po zgłoszeniu drogą telefoniczną lub internetową. Niektóre kasy chorych w Berlinie otwarły się na migrantów i spośród szerokiego wyboru kas mamy także możliwość konsultacji i obsługi w języku polskim.


UWAGA!

prawo do samodzielnego wyboru kasy chorych mamy tylko do 14 dni od rozpoczęcia pracy. Po tym okresie prawo wyboru przechodzi na pracodawcę. W ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia ubezpieczenia powinniśmy otrzymać list potwierdzający z kasy chorych, zawierający również formularz, na który przyklejamy swoje zdjęcie i odsyłamy w oryginale do kasy chorych. Kartę ubezpieczeniową otrzymujemy z reguły po 10 dniach od momentu odesłania owego formularza. Jeżeli po dwóch tygodniach od rozpoczęcia ubezpieczenia nie otrzymamy formularza, zaleca się kontakt z kasą chorych w celu wyjaśnienia sprawy. Może to być związane z opóźnionym meldunkiem przez pracodawcę bądź błędem w danych osobowych lub adresowych.


UWAGA!

karta ubezpieczeniowa nie może zostać wystawiona, jeżeli kasa chorych nie otrzyma naszego numeru ubezpieczenia społecznego „Sozialversicherungsnummer” ( inna nazwa to „Rentenversicherungsnummer” ).


UWAGA! 

karty ubezpieczeniowe dla osób poniżej 15-go roku życia wystawiane są bez zdjęcia. 


Jak wybrać kasę chorych : Zastanów się na jakim poziomie językowym jesteś i czy możesz swobodnie kontaktować się z kasą chorych, w celu korzystania z jej usług i zdobywania informacji. Jeśli nie, spróbuj znaleźć taką, która posiada infolinię i konsultacje w języku polskim. Zwróć uwagę na lokalizację kasy chorych. Ze względu na częste kontakty z nią warto wybrać taką do jakiej masz łatwy dojazd. Porównaj wysokość tzw. „składki dodatkowej” ( Zusatzbeitrag ), która może różnić się nawet o 12,5%.

Zapoznaj się z programami kas chorych, które promują zdrowy tryb życia ( programy bonusowe ) oraz dowiedz się o dofinansowaniach do dodatkowych świadczeń profilaktycznych i medycznych oraz medycyny naturalnej. Istnieją tu spore różnice w ofercie kas chorych i warto zapoznać się z nimi wcześniej.


Jak zmienić kasę chorych : zmiana kasy chorych może nastąpić dopiero po 18-stu miesiącach członkostwa z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia (uwzględnia się pełne miesiące kalendarzowe). Jeżeli chcesz zmienić kasę chorych i potrzebujesz w tym celu pomocy, zgłoś się do pracowników nowej kasy. Oni chętnie za Ciebie wszystko zrobią i poinformują o wszystkim co musisz wiedzieć. Wyjątkiem od reguły 18-stu miesięcy członkostwa jest sytuacja, kiedy obecna kasa chorych podnosi składki. Wtedy obowiązuje okres tylko dwumiesięcznego wypowiedzenia. Każda kasa chorych ma obowiązek poinformowania nas o podniesieniu składek i o możliwości zmiany kasy chorych.


Jak wypowiedzieć umowę z kasą chorych w związku z powrotem do Polski lub stałym wyjazdem za granicę : w sytuacji rozwiązania umowy o pracę i wyjazdu z Niemiec, pomimo wymeldowania nas przez pracodawcę, należy również samemu poinformować kasę chorych, która ma w tym wypadku różne procedury. Jej obowiązkiem jest udokumentowanie, gdzie dana osoba będzie ubezpieczona. Czasem więc powiadomienie o naszym wyjeździe może nie wystarczyć. Potrzebne będzie zaświadczenie o wymeldowaniu z Niemiec lub o nowym ubezpieczeniu za granicą. Zasada taka obowiązuje przede wszystkim w przypadku zakończenia ubezpieczenia dobrowolnego. Pomimo wyjazdu obowiązuje dwumiesięczny okres wypowiedzenia. Jeżeli nie wypowiemy umowy odpowiednio wcześnie i po wyjeździe nie będziemy obowiązkowo ubezpieczeni w kraju docelowym ( np. w Polsce ), to nadal będziemy objęci koniecznością płacenia składek.


UWAGA!

– bez odpowiedniego uregulowania tej kwestii, w przypadku naszego kolejnego stałego pobytu w Niemczech, może nas czekać niemiła niespodzianka w postaci horrendalnych roszczeń składkowych, których w większości sytuacji nie da się uniknąć. Kasy chorych mają prawo kontaktować się z urzędami meldunkowymi i nawet przy zmianie adresu zamieszkania, mogą nas odnaleźć. Dlatego bardzo ważne jest, by przy tymczasowej zmianie kraju pobytu, uregulować wszystkie te kwestie.


Autor: Peter Nowak


Fragment z poradnika „ Polka w Berlinie. Pierwsze kroki i nowe szanse.”który powstał w ramach projektu „Wegweiser für eine vollständige gesellschaftlichen und berufliche Integration von Frauen/ Müttern in Berlin unter besonderer Berücksichtigung von Migrationsbiographien“„, który został sfinansowany w ramach funduszy Urzędu dzielnicowego Pankow. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania zamieszczonych na stronie treści.