363852398_297498916120642_7141911936157912809_n

Zasiłek wychowawczy w Niemczech

Zasiłek wychowawczy (Elterngeld) to pomoc finansowa dla rodzin wypłacana po urodzeniu dziecka.
Celem zasiłku jest zrekompensowanie brakującej części dochodu w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz zawieszeniem lub ograniczeniem aktywności zawodowej.

 

Kto może otrzymać Elterngeld?

Prawo do otrzymania zasiłku wychowawczego występuje wtedy, gdy miejsce zamieszkania dziecka znajduje się na terenie Niemiec.
Zasiłek wychowawczy może pobierać osoba, która:

  • w miesiącach, których dotyczy wniosek o zasiłek wychowawczy, pracuje miesięcznie średnio nie więcej niż 32 godzin tygodniowo,
  • osobiście sprawuje opiekę nad dzieckiem i je wychowuje,
  • mieszka z dzieckiem w jednym gospodarstwie domowym,
  • ma w Niemczech miejsce zamieszkania lub stałego pobytu

 

Ile wynosi zasiłek wychowawczy w Niemczech? 

Podstawowy zasiłek wychowawczy wynosi od 65% do 100% dochodu netto przed narodzeniem dziecka i jest uzależniony od wysokości tego dochodu.
Im niższy dochód, tym wyższy wymiar procentowy. Wysokość zasiłku to co najmniej 300 EUR i maksymalnie 1800 EUR miesięcznie.

Wysokość przysługującego Ci zasiłku wychowawczego możesz obliczyć przy pomocy dostępnego online kalkulatora zasiłku Elterngeldrechner: LINK

 

Jak długo mogę pobierać zasiłek wychowawczy?

Przepisy dotyczące zasiłku wychowawczego przewidują różne modele dostosowane do potrzeb rodziców.
Ojcowie i matki mogą pobierać zasiłek przez maksymalnie 14 miesięcy i dowolnie dzielić ten okres pomiędzy siebie. Natomiast jeden rodzic może otrzymywać zasiłek przez okres co najmniej 2 i maksymalnie 12 miesięcy. Pełne 14 miesięcy można wykorzystać wtedy, gdy oboje rodzice sprawują opiekę nad dzieckiem i na skutek tego tracą część dochodu z pracy. Osoby samotnie wychowujące dziecko mogą ze względu na brak partnera pobierać zasiłek wychowawczy stanowiący uzupełnienie utraconego dochodu z pracy przez pełne 14 miesięcy. Istnieją także inne formy zasiłku wychowawczego, np. dla rodziców, którzy w okresie pobierania zasiłku chcą pracować na część etatu, znanym pod pojęciem Elterngeld Plus.

 

Jak można ubiegać się o zasiłek wychowawczy?

Każdy rodzic może ubiegać się o zasiłek wychowawczy tylko raz na dziecko. Również w przypadku bliźniaków, trojaczków i innych porodów mnogich możliwy jest tylko jeden wniosek na rodzica. Można również złożyć aplikację razem z partnerem.
Jeśli drugi rodzic może również otrzymać zasiłek wychowawczy, musi on również podpisać wniosek.

 

Kiedy i gdzie należy złożyć wniosek o Elterngeld?
Wniosek o zasiłek wychowawczy można złożyć dopiero po urodzeniu dziecka i należy go złożyć w ciągu pierwszych 3 miesięcy życia dziecka. Dzieje się tak, ponieważ zasiłek wychowawczy jest wypłacany z mocą wsteczną przez maksymalnie 3 miesiące życia dziecka.
Wniosek o zasiłek wychowawczy należy złożyć w lokalnym urzędzie realizującym wypłatę tego świadczenia (Elterngeldstelle). Formularz można otrzymać w lokalnym urzędzie realizującym wypłatę zasiłku, w wielu urzędach miejskich, w większości zakładów ubezpieczeń zdrowotnych i w większości szpitali z oddziałem położniczym.

 

Dodatkowo przy pomocy nowego bezpłatnego serwisu “Antragsassistent ElterngeldDigital“w zależności od kraju związkowego, w którym wnioskodawca ma miejsce zamieszkania, można złożyć wniosek o zasiłek wychowawczy, wypełniając formularz elektronicznie na stronie internetowej LINK

 

Dalsze przydatne informacje w języku polskim znajdziesz na stronie: LINK

 

 

Opracowane przez strona www: Faire Mobilität Polski

Facebook: Faire Mobilität Polski

zgodnie z zasadą uczciwego wykorzystania treści: Faire Mobilität

– sieć doradcza oferująca bezpłatne i poufne doradztwo pierwszego kontaktu na terenie 13 niemieckich miast w zakresie niemieckiego prawa pracy. Doradztwo jest skierowane do zatrudnionych wszystkich branż, niezależnie od ich przynależności do niemieckich związków zawodowych.

Dane kontaktowe:

Tel.: 0 800 000 57 80,

E-Mail: doradztwo@faire-mobilitaet.de,

Facebook: Faire Mobilität Polski