361088814_284939044043296_1879527990777847668_n

Zakaz wykonywania pracy w ciąży

Czym różni się ogólny zakaz pracy od indywidualnego zakazu pracy?

 

Kto decyduje o zakazie pracy w ciąży w Niemczech?

 

Oprócz ogólnego zakazu zatrudnienia przed i po urodzeniu dziecka związanym z Mutterschutz, czyli ochroną macierzyństwa, które omówiłyśmy w poprzednim poście, pracodawca lub lekarz może orzec indywidualny zakaz zatrudnienia związany z miejscem pracy.

 

W jakich sytuacjach może zostać wprowadzony indywidualny zakaz pracy ( Beschäftigungsverbot)?

Indywidualny zakaz pracy może dotyczyć stanu zdrowia przyszłej matki, jak również odnosić się do pewnych czynności, które mogą mieć negatywny wpływ na przebieg ciąży.

 

Są to na ogół:
✅  ciężkie prace fizyczne oraz prace, w których przyszła matka jest narażona na szkodliwe i niebezpieczne dla zdrowia promieniowanie lub substancje czynniki fizyczne takie jak: promieniowanie, wstrząsy, wibracje i hałas, oraz ciepło, zimno i wilgoć,
✅  narażenie na stresujące środowisko lub uderzenia mechaniczne,
✅  pomieszczenia o podwyższonym ciśnieniu, o obniżonej zawartości tlenu,
✅  praca na akord, której wynik jest zależny od osiągnięć,
✅  praca na linii montażowej,
✅  praca w niedziele i święta oraz praca w nocy.

Dokładnie opisuje to § 11 Ustawy o ochronie macierzyństwa – MuSchG (Niedopuszczalne czynności i warunki pracy kobiet w ciąży).

 

Kto ponosi koszty podczas zakazu pracy w ciąży?

Pamiętaj, że w czasie zakazu pracy otrzymujesz swoje wynagrodzenie w taki sposób jakbyś świadczyła pracę!
Obowiązuje średnie wynagrodzenie brutto z ostatnich trzech miesięcy kalendarzowych przed rozpoczęciem ciąży. Płatności dokonuje pracodawca. Pracodawca składa wniosek do właściwej kasy chorych o zwrot wynagrodzenia brutto w ramach procedury podziału składek “U2”.

 

Wskazówka: Twoje prawo do urlopu nie przepada, a dni urlopowe będą standardowo naliczane!

 

 

Opracowane przez strona www: Faire Mobilität Polski
Facebook: Faire Mobilität Polski

zgodnie z zasadą uczciwego wykorzystania treści: Faire Mobilität

– sieć doradcza oferująca bezpłatne i poufne doradztwo pierwszego kontaktu na terenie 13 niemieckich miast w zakresie niemieckiego prawa pracy. Doradztwo jest skierowane do zatrudnionych wszystkich branż, niezależnie od ich przynależności do niemieckich związków zawodowych.

 

Dane kontaktowe:

Tel.: 0 800 000 57 80,

E-Mail: doradztwo@faire-mobilitaet.de,

Facebook: Faire Mobilität Polski