341050454_194219056718394_2672782406906725800_n

Wypowiedzenie za porozumieniem stron w Niemczech

Wypowiedzenie za porozumieniem stron (Aufhebungsvertrag) jest umową dwustronną zawieraną przez pracodawcę i pracownika, zgodnie z którą stosunek pracy ulega rozwiązaniu w swobodnie ustalonym czasie.

 

Podpisanie takowego wypowiedzenia w Niemczech może być dla Ciebie jednak bardzo niekorzystne!

 

Przy podpisaniu wypowiedzenia za porozumieniem stron Federalny urząd Pracy ( Bundesagentur für Arbeit) wyznacza trzymiesięczny okres blokady przy wypłacaniu zasiłku dla bezrobotnych Arbeitslosengeld, w tym okresie pracownik samodzielnie musi uiszczać składki na ubezpieczenie zdrowotne. W tym okrasie nie otrzymasz świadczenia!

 

Dodatkowo nieuczciwi pracodawcy często wykorzystują nieznajomość języka niemieckiego oraz niemieckiego prawa pracy swoich pracowników. Zdarza się, że przedłożone przez nich wypowiedzenia za porozumieniem stron (Aufhebungsvertrag) zawierają niekorzystne dla pracowników sformułowanie, że wszystkie roszczenia wynikające ze stosunku pracy zostały już uregulowane.

 

W takim przypadku, podpisując wypowiedzenie za porozumieniem stron, zrzekamy się wszelkich otwartych wobec pracodawcy roszczeń.

 

Dlatego uczulamy!!

Nie podpisuj żadnych dokumentów, których treści nie rozumiesz!

 

UWAGA! Dostałeś od pracodawcy dokument, którego treści nie rozumiesz?

Skontaktuj się z naszą bezpłatną infolinią Tel.: 0 800 000 57 80 lub napisz E-maila: doradztwo@faire-mobilitaet.de

 

Opracowane przez strona www: Faire Mobilität Polski
Facebook: Faire Mobilität Polski

zgodnie z zasadą uczciwego wykorzystania treści: Faire Mobilität

– sieć doradcza oferująca bezpłatne i poufne doradztwo pierwszego kontaktu na terenie 13 niemieckich miast w zakresie niemieckiego prawa pracy. Doradztwo jest skierowane do zatrudnionych wszystkich branż, niezależnie od ich przynależności do niemieckich związków zawodowych.

 

Dane kontaktowe:

Tel.: 0 800 000 57 80,

E-Mail: doradztwo@faire-mobilitaet.de,

Facebook: Faire Mobilität Polski