387859024_329545296249337_253441471680364144_n

Twoje prawa jako pracownika delegowanego w Niemczech

Pracownik delegowany to pracownik, który zostaje wysłany na ograniczony czas do pracy za granicą, np. w Niemczech.

 

PAMIĘTAJ

Jako pracownik delegowany podlegasz prawu pracy tego kraju, z którego nastąpiło Twoje oddelegowanie.

  • Dodatkowo mogą mieć zastosowanie niektóre przepisy niemieckiego prawa pracy, jeżeli są dla Ciebie korzystniejsze. Oznacza to, że masz prawo do korzystania z uprawnień wynikających z niemieckiego prawa pracy, takich jak płaca minimalna, płace określone w układach zbiorowych (Tarifvertrag), regulacje dotyczące czasu pracy, przerw oraz wymiaru urlopu wypoczynkowego.

Przykładowo, mimo posiadania polskiej umowy o pracę, masz również prawo do płacy minimalnej w wysokości 12,00 EUR/brutto za godzinę (lub 12,41 EUR/brutto za godzinę od 01.01.2024).

 

Jeśli zostajesz oddelegowany przez swojego pracodawcę, to pracodawca musi ponieść pełne koszty Twojego zakwaterowania w Niemczech i nie może potrącać ich z Twojego wynagrodzenia.

 

W kwestii ubezpieczenia społecznego: Jako pracownik delegowany nie podlegasz pod ubezpieczenie społeczne w Niemczech, lecz pod ubezpieczenie w kraju, z którego jesteś delegowany. Czas Twojej pracy za granicą nie może przekroczyć 24 miesięcy. Aby potwierdzić fakt delegowania w Niemczech, będziesz musiał uzyskać zaświadczenie A1, które jest wydawane w kraju delegującym przez odpowiednią instytucję ds. ubezpieczeń społecznych. W przypadku Polski, właściwą instytucją jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

 

UWAGA!

Zaświadczenie A1 potwierdza odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracownika w kraju siedziby pracodawcy delegującego, czyli w Polsce.⚠
W przypadku wypadku lub choroby możesz uzyskać w Niemczech pomoc medyczną na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Wówczas koszty leczenia zostaną zwrócone przez Twoją kasę chorych z kraju pochodzenia.

 

Opracowane przez strona www: Faire Mobilität Polski

Facebook: Faire Mobilität Polski

zgodnie z zasadą uczciwego wykorzystania treści: Faire Mobilität

– sieć doradcza oferująca bezpłatne i poufne doradztwo pierwszego kontaktu na terenie 13 niemieckich miast w zakresie niemieckiego prawa pracy. Doradztwo jest skierowane do zatrudnionych wszystkich branż, niezależnie od ich przynależności do niemieckich związków zawodowych.

Dane kontaktowe:

Tel.: 0 800 000 57 80,

E-Mail: doradztwo@faire-mobilitaet.de,

Facebook: Faire Mobilität Polski