Kasa Chorych (9)

Słownik

Rentenversicherung
Ubezpieczenie emerytalne

 

Deutsche Rentenversicherungsanstalt (DRV)
Niemiecki Zakład Ubezpieczeń Emerytalnych

 

AltersrenteSozialversicherung
System ubezpieczenia społecznego

 

Sozialversicherungsnummer/Rentenversicherungsnummer
Numer ubezpieczenia społecznego

 

Sozialversicherungsmeldung
Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego

 

Erwerbsunfähigkeitsrente
Renta inwalidzka

 

Erwerbsminderungsente
Częściowa renta inwalidzka

 

Arbeitslosenversicherung
Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

 

Agentur für Arbeit
Urząd Pracy

 

Arbeitslosengeld
Zasiłek dla bezrobotnych

 

Gesetzliche Krankenversicherung (GKV)
Ustawowe ubezpieczenie zdrowotne

 

Gesetzliche Krankenkasse
Państwowa Kasa Chorych

 

Krankenversicherungsnummer
numer ubezpieczenia zdrowotnego

 

Elektronische Gesundheitskarte (eGk)
Elektroniczna karta zdrowia

 

Krankenkassenwahlrecht
Prawo wyboru kasy chorych

 

Mitgliedschaftserklärung
Deklaracja członkowska (do Kasy chorych)

 

Pflichtversicherung
Ubezpieczenie obowiązkowe

 

Freiwillige Versicherung
Ubezpieczenie dobrowolne

 

Private Krankenversicherung
Prywatne ubezpieczenie zdrowotne (poza systemem państwowym)

 

Beitragsbemessungsgrenze
Pułap dochodów do obliczenia składki ubezpieczeniowej

 

Jahresarbeitsentgeltgrenze
Roczna granica zarobków określająca ubezpieczenie obowiązkowe

 

Einkommensanfrage
Zapytanie o dochody

 

Einkommenserklärung
Oświadczenie o dochodach

 

Beitragsbescheid
Zawiadomienie o wysokości składki ubezpieczeniowej

 

Mindestbeitrag
Składka minimalna

 

Höchstbeitrag
Składka maksymalna

 

Familienversicherung
Ubezpieczenie rodzinne

 

Familienversicherte Angehörige
Członkowie rodziny ubezpieczeni rodzinnie

 

Fama Bestandspfleg
Co roczna kontrola zgodności danych do ubezpieczenia rodzinnego

 

Krankengeld
Zasiłek chorobowy

 

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU)
Lekarskie orzeczenie o niezdolności do pracy

 

Medizinischer Dienst der Krankenkassen (MDK)
Medyczna Służba Orzekająca Kas Chorych

 

Kinderpflegekrankengeld
Zasiłek chorobowy z tytułu opieki nad chorym dzieckiem

 

Mutterschaftsurlaub
Urlop macierzyński (6 tyg przed terminem porodu i 8 tyg po)

 

Mutterschaftsgeld
Zasiłek macierzyński (kasa chorych)

 

Erziehungsurlaub
Urlop wychowawczy

 

Elterngeld
Zasiłek rodzicielski (biuro ds. świadczeń rodzicielskich)

 

Schutzfrist
Okres ochrony podczas ciąży

 

Beschäftigungsverbot
Zakaz zatrudnienia podczas ciąży

 

Hebamme
Położna

 

Geburtsvorbereitungskurs
Kurs przygotowujący do porodu

 

Pränataluntersuchungen
Badania prenatalne

 

Feindiagnostik
Diagnostyka szczegółowa płodu

 

Ultraschaluntersuchung (USG)
Badanie ultrasonograficzne

 

Periduralanästhesie (PDA)
Znieczulenie porodowe zewnątrzoponowe

 

Krankenhausverordnung
Skierowanie do szpitala

 

Rezeptpflichtige Medikamente
Leki na receptę / refundowane

 

Verordnungspflichtige Medikamente
Leki na receptę / nie refundowane

 

Rezeptfreie Medikamente
Leki nie refundowane, do zakupu bez recepty

 

Apothekenpflichtige Medikamente
Leki nie refundowane, do zakupu tylko w aptece

 

Notfallrezept
Recepta wystawiona w nagłych wypadkach (do refundacji z kasy chorych)

 

Häusliche Krankenpflege
Domowa opieka pielęgniarska

 

Haushaltshilfe
Pomoc domowa

 

Heil- und Kostenplan
Kosztorys i plan leczenia protetycznego

 

Zahnarztprophylaxe
Profilaktyka stomatologiczna

 

Professionelle Zahnreinigung
Profesjonalne czyszczenie zębów

 

Heilmittel
Zlecone przez lekarza medyczne świadczenia terapeutyczne

 

Hilfsmittel
Zlecone przez lekarza medyczne przedmioty terapeutyczne

 

Verbandsmittel
Zlecone przez lekarza materiały opatrunkowe

 

Ambulante Vorsorgekur
Profilaktyczna kuracja ambulatoryjna

 

Stationäre Vorsorgekur
Profilaktyczna kuracja stacjonarna

 

Ambulante Rehabilitation
Rehabilitacja ambulatoryjna

 

Rehabilitationssport
Sport rehabilitacyjny

 

Physiotherapie
Fizykoterapia

 

Osteopathie
Osteopatia

 

Naturheilverfahren
Neuropatia

 

Homöopathie
Homeopatia

 

Anthroposophische Medizin
Medycyna antropozoficzna (holistyczna)

 

Individuelle Gesundgeitseistungen (IGEL)
Nierefundowane indywidualne świadczenia zdrowotne

 

Zahnersatz
Protetyka dentystyczna

 

Zahnbehandlung
Leczenie stomatologiczne

 

Wurzelbehandlung
Leczenie kanałowe

 

Kieferorthopädische Behandlung
Leczenie ortodontyczne

 

Gesetzliche Zuzahlungen
Dopłaty obowiązkowe

 

Befreiung von Zuzahlungen
Zwolnienie z dopłat obowiązkowych

 

Medizinische Notwendigkeit
Konieczność medyczna

 

Europäische Krankenversicherungskarte
Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)

 

Auslandserstattungsverfahren
System zwrotu kosztów leczenia poniesionych za granicą

 

Auslandssachleistungsaushilfe
System rozliczenia kosztów leczenia miedzy państwowymi instytucjami ubezpieczeń lub opieki zdrowotnej.

 

Pflegeversicherung
Ubezpieczenie opiekuńcze/pielęgnacyjne

 

Pflegekasse
Państwowa Kasa ubezpieczeń opiekuńczych/pielęgnacyjnych

 

Pflegegeld
Zasiłek opiekuńczy/pielęgnacyjny

 

Pflegesachleistungen
Świadczenia ubezpieczenia opiekuńczego/pielęgnacyjnego

 

Kombinationsleistungen
Świadczenia mieszane (zasiłek i profesjonalna pomoc zewnętrzna)

 

Pflegebedürftige
Osoby potrzebujące opieki

 

Medizinische, pflegerische und hauswirtschaftliche Versorgung
Opieka medyczna, pielęgniarska i domowa

 

Pflegegrad
Stopień konieczności opieki

 

Verhinderungspflege
Opieka zastępcza (w przypadku kiedy osoba opiekująca się musi być okresowo zastąpiona)

 

Kurzzeitpflege
Opieka krótkoterminowa (okresowy pobyt stacjonarny)

 

Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen
Środki mające na celu poprawę środowiska życia (w mieszkaniu, domu)

 

Zusätzliche Betreuungsleistungen / Entlastungsleistungen
Dodatkowe usługi wsparcia /usługi pomocnicze

 

Pflegehilfsmittel für die häusliche Pflege
Przedmioty pomocnicze w opiece domowej

 

Bescheid
Orzeczenie

 

Kostenübernahme
Zatwierdzenie pokrycia kosztów

 

Genehmigung
Zezwolenie, zgoda

 

Ablehnung
Odmowa

 

Rechtsbehelf
Środek zaskarżenia

 

Widerspruch
Odwołanie

 

Widerspruchsfrist
Okres złożenia odwołania

 

Widerspruchsverfahren
Postępowanie odwoławcze

 

Abhilfe
Uchylenie

 

Kündigung
Wypowiedzenie

 

Kündigungsfrist
Okres wypowiedzenia

 

 

Autor: Peter Nowak

 

Artykuł powstał w ramach projektu „Rodzina w Berlinie”, który jest  jest finansowany ze środków Ambasady RP w RFN.

 

 

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania zamieszczonych na stronie treści.