Kasa Chorych (9)

Słownik prawo

Notar
Notariusz

 

Rechtsanwalt
Obrońca

 

Vormund
Opiekun Prawny

 

Anwalt
Adwokat

 

Haft
Areszt

 

Lebenslänglich
dożywocie

 

Appellation, Berufung
apelacja

 

Festnahme, verhaften
aresztowanie

Anklage
oskarżenie

 

Anklageschrift
akt oskarżenia

 

Geburtsurkunde
akt urodzenia

 

Eheschein
akt zawarcia małżeństwa

 

Sterbeurkunde
akt zgonu

 

Erfassungspreis
cena ewidencyjna

 

Bankverbindung
numer konta

 

Aktionspreis
cena promocyjna

 

Scheck
czek

 

Mietzins
czynsz z tytułu najmu

 

Erstzulassung
data pierwszej rejestracji pojazdu

 

Bescheid
decyzja (urzędu skarbowego)

 

Straftat
czyn karalny

 

Darlehensschuld
dług z tytułu pożyczki

 

Drittschuldner
dłużnik dłużnika

 

Einkommen
dochód (osób fiz.)

 

Gesetzblatt
Dziennik Ustaw

 

Abrechnungstag
dzień rozliczeniowy

 

Fahrtenbuch
ewidencja przebiegu pojazdu

 

Entscheidungsgremium
gremium decyzyjne

 

Handelsgesetzbuch
kodeks handlowy

 

Betriebsprüfer
inspektor kontrolny

 

Handwerkskammer
izba rzemieślnicza

 

Kreditkarte
karta kredytowa

 

Fahrzeugbrief
karta pojazdu

 

Gesetzbuch
kodeks

 

Strafgesetzbuch
kodeks karny

 

Verwaltungsprozeßordnung
kodeks postępowania administracyjnego

 

Zivilprozeßordnung
kodeks postępowania cywilnego

 

Konstitution
konstytucja

 

Checkkonto
konto kontrolne

 

Debitorenkonto
konto odbiorców

 

Bewirtungskosten
koszty reprezentacyjne

 

Einziehungskosten
koszty ściągnięcia (np. należności, składek, etc.)

 

Diebstahl
kradzież

 

Betriebskredit
kredyt obrotowy (np. od Muttergesellschaft na rzecz Tochtergesellschaft)

 

Grundbuch
księga wieczysta

 

Buchung
księgowanie, memoriał

Kurator
kurator

 

Anklagebank
ława oskarżonych

 

Bewertungsmethode
metoda wyceny

 

Erfüllungsort
miejsce wykonania (zobowiązania)

 

Betriebsvermögen
mienie zakładowe

 

Aktiengesetz
niemiecka ustawa o spółkach akcyjnych

 

Baugesetz
niemiecka ustawa prawa budowlanego

 

Amtsgericht
niemiecki sąd rejonowy; sąd pierwszej instancji

 

Abmeldebescheinigung
niemieckie zaświadczenie o tymczasowym wyrejestrowaniu pojazdu wystawiane przez wydziały komunikacji

 

Betreuung der Kunden
obsługa klientów

 

Betreuung, technische
obsługa techniczna

 

Abschrift
odpis (np. dokumentu)

 

Berufungsorgan
organ odwoławczy

 

juristische Person
osoba prawna

 

Betrug
oszustwo

 

Wertpapier
papier wartościowy

 

Fehlbon
paragon błędny, nieprawidłowy

 

Dienstlohn
płaca z tytułu umowy o dzieło

 

Einkommen(s)steuer
podatek od osób fizycznych

 

Banküberweisungsorder
polecenie przelewu bankowego

 

Buchungsvermerk (-anweisung)
polecenie zaksięgowania, nota memoriałowa

 

Einvernehmen
porozumienie, zgoda, uzgodnienie

 

Abrufdarlehen
pożyczka wypłacana dopiero na żądanie

 

Arbeitgeber
pracodawca

 

Erbpachtrecht
prawo dzierżawy wieczystej