Kasa Chorych (1)

Prewencja, czym jest i dlaczego jest ważna

Prewencja to o wiele więcej, niż tylko oferta dla osób zainteresowanych zdrowym trybem życia. Rola prewencji zdrowotnej została zakwalifikowana jako kluczowy faktor w rozwoju społeczeństwa. Z tego powodu jest coraz mocniej propagowana, a jej oferta tak ciekawa.

Do najczęstszych działań w zakresie prewencji zaliczają się :

Kursy zdrowotne – najpopularniejsza forma działań prewencyjnych. Z reguły są to działania grupowe, rozłożone na ok 10 terminów po 45-60 min. Każdy kurs jest oferowany przez certyfikowanych, prywatnych świadczeniodawców. Do udziału nie jest wymagane zalecenie lekarskie, jednakże warto wcześniej skonsultować się z lekarzem, aby mieć pewność, że dany kurs jest dla nas odpowiedni z medycznego punktu widzenia.

 

Rozliczenie kosztów- następuje przeważnie po zakończeniu kursu. Oznacza to, iż ubezpieczeni najpierw opłacają kurs, a następnie wnioskują o zwrot kosztów. Z tego powodu zaleca się wcześniejsze wnioskowanie o potwierdzenie wysokości refundacji w kasie chorych. Dzięki temu procedura refundacji po zakończeniu kursu jest czystą formalnością. Jest to też o tyle ważne, że kwota zwrotu uzależniona jest od statutu danej kasy i może się różnić. Warto więc upewnić się wcześniej.

 

Refundacja uzależniona jest też od rzeczywistego udziału i może być odmówiona w przypadku, kiedy rezygnujemy przed zakończeniem kursu. Więcej na temat tych regulacji należy dowiedzieć się w kasie chorych przy okazji wnioskowania o potwierdzenie refundacji.

 

Wyjazdy zdrowotne- większość kas dofinansowuje krótkie wyjazdy zdrowotne ubezpieczonych, które w swoim programie oferują działania prewencyjne. Bardzo popularne są np. 7 dniowe ( Aktivwoche) lub 4 dniowe (WellAktiv) wyjazdy, oferowane i prezentowane w formie zbliżonej do wyjazdów turystycznych. Dofinansowanie uzależnione jest od udziału w zajęciach oferowanych w programie i musi być wcześniej zatwierdzone przez kasę chorych. Tak jak w przypadku kursów zdrowotnych jest to procedura nie wymagająca zalecenia lekarza i bywa często zwykłą formalnością. Potwierdzenie musi być jednak przesłane do świadczeniodawcy przed rezerwacją wyjazdu.

 

Ponieważ i tu wysokość dofinansowania oraz dostępność jest często zróżnicowana, istnieje możliwość porównania świadczeń danej kasy chorych z innymi.

 

Coraz więcej działań prewencyjnych oferowanych jest przy współpracy kas chorych i pracodawców. Dzięki temu pracownicy mogą korzystać z nich często podczas pracy i na preferencyjnych warunkach. Zakres działań rozciąga się od zwykłych wydarzeń informacyjnych ( np. dzień zdrowia ) poprzez pojedyncze kursy zapoznawcze do kompleksowych działań długoterminowych.

 

Dodatkowo kasy chorych oferują różnorodne możliwości dopłat i rabatów na świadczenia zdrowotne u wyselekcjonowanych partnerów. Czy to klub fitness, klub sportowy czy jakiś inny świadczeniodawca usług zdrowotnych – dla każdego znajdzie się coś zdrowego.
Istnieją również dodatkowe świadczenia tego typu, które kasy chorych opłacają częściowo lub w pełni, w zależności od własnych regulacji statutowych. Za przykład może posłużyć rozszerzona profilaktyka dentystyczna ( PZR –  professionelle Zahnreinigung ) lub innowacyjna metoda badania piersi przez niewidome kobiety w celu wczesnego wykrywania guzków ( Discovering Hands ).

 

 

Autor: Peter Nowak

 

Fragment z poradnika „ Polka w Berlinie. Pierwsze kroki i nowe szanse.”który powstał w ramach projektu „Wegweiser für eine vollständige gesellschaftlichen und berufliche Integration von Frauen/ Müttern in Berlin unter besonderer Berücksichtigung von Migrationsbiographien“„, który został sfinansowany w ramach funduszy Urzędu dzielnicowego Pankow. 

 

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania zamieszczonych na stronie treści.