Konw. Haska

Konwencja Haska dot. uprowadzenia dziecka

Konwencja haska dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę

„Konwencja haska dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę – umowa międzynarodowa, regulująca kwestię porwań rodzicielskich w przypadku uprowadzenia lub zatrzymania dziecka w innym państwie. Została sporządzona w Hadze dnia 25 października 1980 roku….” LINK

Więcej w tym temacie: LINK