Kasa Chorych (20)

Konwencja Haska dot. uprowadzenia dziecka  

Konwencja haska dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę – umowa międzynarodowa, regulująca kwestię porwań rodzicielskich w przypadku uprowadzenia lub zatrzymania dziecka w innym państwie. Została sporządzona w Hadze dnia 25 października 1980 roku….” kliknij

Więcej w tym temacie: kliknij