342515493_115914634787814_6937189271600159726_n

Pracodawca wyrzuca Cię z mieszkania

Wyobraź sobie następującą sytuację: Mieszkasz w mieszkaniu, które wynajmuje Ci pracodawca…

 

Pewnego dnia otrzymujesz wypowiedzenie umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym. Dodatkowo natychmiast masz opuścić swoje dotychczasowe miejsce zamieszkania.

 

Co robić? Czy rzeczywiście musisz opuścić mieszkanie, jeśli Twój stosunek pracy zostanie rozwiązany?

 

Podpisując oddzielną umowę najmu obowiązują wiążące terminy wypowiedzenia lokalu, które zarówno pracodawca jak i Ty musicie mieć na uwadze.
W przypadku zakwaterowania ściśle powiązanego z Twoim stosunkiem pracy (brak oddzielnej umowy najmu), który pełni funkcję noclegu w celu świadczenia pracy
– będziesz musiał je niestety opuścić. Zasadność opuszczenia tego zakwaterowania zależy jednak od indywidualnej oceny sytuacji.

 

Pamiętaj jednak, żeby pod żadnym pozorem dobrowolnie nie wyprowadzać się z mieszkania, jeżeli grozi Ci bezdomność. W takim momencie stracisz prawa do powrotu do mieszkania. Ma to zastosowanie również w przypadku, gdy posiadasz tylko ustną umowę najmu.

 

UWAGA: Nikt nie może wyrzucić Cię z mieszkania bez sądowego nakazu opuszczenia lokalu. Jeśli ktoś przemocą usiłuje wyrzucić Cię z mieszkania lub wywiera na Ciebie presję, niezwłocznie wezwij policję (numer kontaktowy 110)

 

WSKAZÓWKA: Jeśli pracodawca oferuje Ci mieszkanie w związku z wykonywaną pracą, zażądaj na piśmie szczegółowych warunków najmu i upewnij się, że są w nich zawarte postanowienia odnośnie do wypowiedzenia.

 

 

 

Opracowane przez strona www: Faire Mobilität Polski
Facebook: Faire Mobilität Polski

zgodnie z zasadą uczciwego wykorzystania treści: Faire Mobilität

– sieć doradcza oferująca bezpłatne i poufne doradztwo pierwszego kontaktu na terenie 13 niemieckich miast w zakresie niemieckiego prawa pracy. Doradztwo jest skierowane do zatrudnionych wszystkich branż, niezależnie od ich przynależności do niemieckich związków zawodowych.

 

Dane kontaktowe:

Tel.: 0 800 000 57 80,

E-Mail: doradztwo@faire-mobilitaet.de,

Facebook: Faire Mobilität Polski