Kasa Chorych (2)

Planowanie rodziny

Centrum zdrowia seksualnego i planowania rodziny (Zentrum für sexuelle Gesundheit und Familienplanung)


System krzewienia zdrowia seksualnego i planowania rodziny istnieje w Berlinie od ponad dziesięciu lat i jest nieodłącznym elementem berlińskiej publicznej służby zdrowia. Składa się na niego sześć poradni: po jednej w dzielnicach Steglitz-Zehlendorf, Wilmersdorf- Charlotenburg, Marzahn- Hellersdorf, Friedrichshain-Kreuzberg oraz dwie w Mitte. Poradnie podlegają dzielnicowym urzędom zdrowia i różnią się nieznacznie swoim profilem. Świadczenia w poszczególnych centrach mogą więc różnić się swoim zasięgiem.


W centrum pracuje wielofunkcyjny zespól pracowników i pracowniczek złożony z następujących zawodów:

 • personel medyczny: lekarki/ lekarze, położne, asystentki medyczne,
 • personel doradczy: pedagodzy społeczni, psycholożki,
 • oraz pracownice administracyjne.

Usługi centrum są bezpłatne, jedynie za test HIV naliczana jest niewielka opłata. Z całej palety usług mogą korzystać osoby zamieszkałe w Berlinie, niektóre z nich są również dostępne dla osób bez zameldowania w stolicy. Pracownice i pracownicy podlegają tajemnicy zawodowej, w związku z czym poufne informacje ustawowo nie mogą być przekazywane innym urzędom tudzież osobom trzecim.


Do głównych zakresów działań centrum należą:

 • antykoncepcja (Verhütung),
 • porady dla kobiet w ciąży (Schwangerenberatung),
 • badania ginekologiczne oraz opieka medyczna dla kobiet nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym (gynäkologische Untersuchung von Nichtversicherten und med. Betreuung von nichtversicherten Schwangeren),
 • porady psychologiczne dla osób indywidualnych oraz dla par (psychologische Beratung für Einzelne und Paarberatung),
 • edukacja seksualna/prewencja (Sexualpädagogik/Präventionsarbeit),
 • oferty dotyczące zdrowia seksualnego (Angebote der sexuellen Gesundheit).
W języku niemieckim zakorzeniła się terminologia, istotna z punktu widzenia regulacji prawnych. Warto więc wiedzieć, że obowiązkowa konsultacja przedaborcyjna regulowana odpowiednią ustawą to Schwangerschaftskonfliktberatung, zaś wszelkie porady dla kobiet w ciąży to Schwangerenberatung.

Bezpłatna antykoncepcja (Kostenübernahme für Verhütungsmittel)

Jednym z licznych elementów planowania rodziny jest ochrona przed niepożądaną ciążą. W Berlinie istnieje unikalny na skalę kraju program przejmowania kosztów za wszelkie uznane środki antykoncepcyjne dla osób o niskich dochodach, które ukończyły 22 rok życia. Zainteresowani wsparciem mogą zgłosić się do centrum w czasie otwartych godzin przyjęć bez konieczności umawiania się na spotkanie. Przedkładają oni odpowiednią receptę oraz wymagane dokumenty, takie jak zaświadczenie o dochodach i wysokości czynszu za mieszkanie oraz potwierdzenie zameldowania w Berlinie. Po sprawdzeniu uprawnienia do rekompensaty kosztów, recepta zostaje ostemplowana i może być zrealizowana w aptece bez uiszczania opłaty.


Porady dla kobiet w ciąży (Schwangerenberatung)

Istotną kwestią towarzyszącą przyszłemu macierzyństwu stanowią sprawy materialne i społeczne. Tutaj poradnie informują przyszłe matki i ojców o świadczeniach społecznych, takich jak zasiłek macierzyński i rodzicielski oraz pomagają przy złożeniu podań na jednorazowe zapomogi w urzędzie pracy lub urzędzie socjalnym oraz na wsparcie z fundacji „Pomoc dla Rodziny” („Hilfe für die Familie”).


Ponadto poradnie informują o świadczeniach i usługach stron trzecich – położnych, klinik porodowych, żłobków czy przedszkoli oraz wskazuję pomocną drogę w kwestiach prawnych, na przykład związanych z uznaniem ojcostwa, adopcji lub przyznania alimentów.

W sytuacjach szczególnych, na przykład w wypadku nieprawidłowego wyniku badan prenatalnych, przyszli rodzice maja możliwość rozmowy z psycholożką lub ginekolożką.

Ginekologiczna pomoc medyczna dla kobiet bez ubezpieczenia zdrowotnego (gynäkologische Untersuchung von Nichtversicherten)


Poradnie prowadzą również świadczenia medyczne dla kobiet w ciąży, które nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego w oparciu o wytyczne opieki przedporodowej, w tym badania prenatalne oraz specjalistyczne badania w obliczu ryzyka medycznego. Przyszłe matki otrzymują również książeczki zdrowia matki (Mutterpass).


Kobiety, które odczuwają ginekologiczne problemy zdrowotne, mogą zgłosić się do Centrum na badania i poradę medyczna oraz otrzymać informacje na temat antykoncepcji. Możliwe jest również wykonanie testu ciążowego.


Porady psychologiczne dla osób indywidualnych oraz dla par (psychologische Einzel- und Paarberatung)

Z porad psychologicznych mogą korzystać zarówno pojedyncze osoby jak i pary. Czas oczekiwania na rozmowy z odpowiednio przeszkolonym pedagogiem lub psychologiem jest krótki a sesje bezpłatne. Wskazaniami do szukania psychologicznej pomocy mogą być np.:

 • osobiste kryzysy emocjonalne,
 • kłopoty z utrzymaniem związku,
 • rozstanie w partnerstwie,
 • ciąża, poronienie,
 • niepokojący wynik badania prenatalnego,
 • psychiczne obciążenie przy trudnościach w zajściu w ciąże,
 • problemy lub zaburzenia seksualne,
 • pytania o orientację seksualną,
 • zagadnienia osobistego rozwoju lub stylu życia.

Edukacja seksualna/prewencja (Sexualpädagogik/ Präventionsarbeit)

Centra oferują edukację seksualną dla wszystkich, bez względu na wiek. Pracują one bezpośrednio z grupami młodzieży i dorosłych a także przekazują wiedzę pracownikom społecznym oraz pedagogom na co dzień pracującym z tymi grupami.Autorki: Zuzanna Paduch Ania Najam


CENTRUM PLANOWANIA RODZINY
Dienstgebäude: Rubensstr. 125, 12157 Berlin
Budynek-Nr. 30
Zuzanna Paduch
Tel: (030) 902 991 711
E-Mail: zuzanna.paduch@ba-sz.berlin.de


CENTRUM ZDROWIA SEKSULANEGO I PLANOWANIA RODZINY
Hohenzollerndamm 174, 10713 Berlin
Anna Najam
E-Mail: anna.najam@charlottenburg-wilmersdorf.de


Ciąża i poród

 • Jak mogę przygotować się do porodu?
 • Gdzie odbiorę akt urodzenia?
 • Kiedy otrzymam jedynie odpis z rejestru urodzeń?
 • Czym jest Mutterschutz (ustawowa ochrona pracującej kobiety w ciąży i po połogu)?
 • Czym jest Elternzeit (urlop wychowawczy)?
 • Gdzie uzyskać pomoc w razie problemów podczas ciąży? Link kliknij tutaj
 • Jesteś w ciąży i masz wiele pytań?
 • Anonimowe doradztwo i poufny poród.
 • Profesjonalne porady i kompleksową pomoc we wszystkich kwestiach związanych z ciążą i porodem uzyskasz również w swojej okolicy. Link kliknij tutaj


Telefon zaufania:dla kobiet w ciąży znajdujących się w trudnej sytuacji: 0800 40 40 020

Jestem w ciąży 


Położna- Hebamme

Każda kobieta w ciąży ma prawo do położnej. Opieka położnej obejmuje kobiety w czasie ciąży, porodu i kompleksowo w okresie połogu, a także wsparcie podczas całego okresu karmienia piersią. Koszt takiej opieki pokrywany jest przez ubezpieczenie zdrowotne. Wszelkie informacje o ciąży uzyskasz od położnej na kursie bądź podczas wizyty domowej. 


Więcej na: LINK DE: kidsgo oraz Hebammenliste (wyszukać tu można także położne mówiące po polsku)


Przydatna strona: Związek Położnych – Berliner Hebammenverband e.V.


Artykuł powstał w ramach projektu „Kinder erziehen in Deutschland – Was ist andersOrientierungshilfe für polnische Familien in Pankow”, który jest  jest finansowany w ramach funduszy Urzędu dzielnicowego Pankow.Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania zamieszczonych na stronie treści.