344860694_2639558949519986_582907243676509440_n

Odprawa w Niemczech

Zakończenie zatrudnienia jest zazwyczaj niezbyt przyjemną okolicznością. Szczególnie w przypadku pracowników, którzy przez wiele lat swoją ciężką pracą wnieśli znaczący wkład w rozwój i sukces firmy.

Odprawa (Abfindung) jest jednorazowym świadczeniem wypłacanym przez pracodawcę na rzecz pracownika. Odprawę można traktować jako swojego rodzaju rekompensatę za to, że pracownik traci pracę, bądź żegna się firmą i w związku z tym nie będzie otrzymywał wynagrodzenia.

 

Czy otrzymując wypowiedzenie, zawsze mam prawo do odprawy?

Nie. Ogólnie nie ma generalnego obowiązku nakazującego wypłatę odprawy. Kwestia końcowego jednorazowego świadczenia stanowi często przedmiot negocjacji, gdy pracownik dowiaduje się o tym, że wkrótce straci pracę. Bywa tak, że pracodawca sam proponuje wypłatę odprawy w celu zniechęcenia pracownika do złożenia pozwu przeciwko wypowiedzeniu. Gdy już do takiego pozwu dojdzie, często przed Sądem Pracy na rozprawie pojednawczej (Güteverhandlung) dyskutowana jest możliwość wypłaty odprawy jak i ustalana jej wysokość.

 

Czy istnieją sytuacje, w których pracodawca musi mi wypłacić odprawę?

Tak. Prawo niemieckie przewiduje powstanie roszczenia, co do wypłaty odprawy na podstawie ustawy o ochronie przed wypowiedzeniem (§ 1a KSchG) w przypadku zwolnienia pracownika z przyczyn operacyjnych, któremu przysługuje ochrona przed wypowiedzeniem. Aby roszczenie powstało muszą być jednak spełnione pewne warunki.

 

Ponadto pracodawca musi wypłacić odprawę, gdy:
1. Wypłata odprawy wynika z tzw. planu socjalnego (Sozialplan), czyli porozumienia między pracodawcą a radą zakładową, co do wypłaty ustalonych kwot.
2. Wypłata i wysokość odprawy wynika z obowiązującego układu zbiorowego pracy (Tarifvertrag).
3. Ustalenia dotyczące odprawy zostały zawarte w indywidualnej umowie o pracę.

 

Ile wynosi odprawa i jak się ją wylicza?

O ile wysokość odprawy nie wynika wprost z układu zbiorowego pracy, planu socjalnego, umowy o pracę czy wspomnianego ustawowego przypadku zwolnienia z przyczyn operacyjnych przyjmuje się, że odprawa powinna wynosić od połowy do pełnej wypłaty ostatniego wynagrodzenia brutto za każdy przepracowany rok w firmie.

 

Podkreślamy, że wysokość wypłaty odprawy jest bardzo często wynikiem negocjacji.

 

Masz pytanie dotyczące odprawy?

 

Nie wahaj się go zadać.

 

Z przyjemnością odpowiemy i rozwiejemy Twoje wątpliwości.

 

Opracowane przez strona www: Faire Mobilität Polski
Facebook: Faire Mobilität Polski

zgodnie z zasadą uczciwego wykorzystania treści: Faire Mobilität

– sieć doradcza oferująca bezpłatne i poufne doradztwo pierwszego kontaktu na terenie 13 niemieckich miast w zakresie niemieckiego prawa pracy. Doradztwo jest skierowane do zatrudnionych wszystkich branż, niezależnie od ich przynależności do niemieckich związków zawodowych.

 

Dane kontaktowe:

Tel.: 0 800 000 57 80,

E-Mail: doradztwo@faire-mobilitaet.de,

Facebook: Faire Mobilität Polski