365694189_301516139052253_7729648398628538089_n

Kindergeld a dziecko w Polsce

Dziś rozwiewamy Wasze pytania dotyczące niemieckiego zasiłku rodzinnego Kindergeld, gdy dziecko przebywa w Polsce:

 

Czy masz prawo otrzymywać Kindergeld, jeśli Twoje dziecko mieszka w Polsce?

 

To pytanie nurtuje wielu rodziców, zwłaszcza tych, którzy pracują w Niemczech. Odpowiedź jest zależna od kilku kluczowych czynników.
Decydujące znaczenie ma kraj zatrudnienia rodziców. Jeśli jesteś pracownikiem w Niemczech, podlegasz nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, odprowadzasz składki socjalne lub pracujesz na własny rachunek – masz prawo do pobierania Kindergeld na swoje dzieci, nawet jeśli przebywają one w Polsce.

 

Ale co w przypadku, gdy prawo do wypłaty zasiłku na dziecko obowiązuje zarówno w Polsce, jak i w Niemczech?
To dobre pytanie! Jeśli Ty pracujesz w Niemczech, a Twoja małżonka pracuje w Polsce, to kluczowe jest, w którym kraju dziecko ma miejsce swojego stałego pobytu.

 

PRZYKŁAD: Małżonek pracuje w Niemczech, a małżonka w Polsce. Jeśli miejsce stałego pobytu dziecka jest w Polsce, to małżonka ma prawo do pobierania świadczeń na dziecko w Polsce w pełnej kwocie, mimo że Ty pracujesz w Niemczech.

 

Ale co w przypadku, gdy małżonek/ małżonka pobiera świadczenia 500+ w Polsce na dziecko? Czy i tak możesz otrzymywać Kindergeld?

 

Odpowiedź na to pytanie brzmi: TAK! 
Jeśli świadczenie w kraju, który ma pierwszeństwo do wypłaty zasiłku rodzinnego – na przykład w Polsce – jest niższe, to świadczenie Kindergeld zostanie pomniejszone o wypłatę 500+.

 

 

 

UWAGA! Ubieganie się o świadczenie Kindergeld oraz Kindergeldzuschlag jest obowiązkiem samych rodziców lub opiekunów. To oni powinni osobiście złożyć wniosek o te świadczenia. Pracodawca nie jest zobowiązany do załatwiania tego procesu.

 

 

Opracowane przez strona www: Faire Mobilität Polski
Facebook: Faire Mobilität Polski

zgodnie z zasadą uczciwego wykorzystania treści: Faire Mobilität

– sieć doradcza oferująca bezpłatne i poufne doradztwo pierwszego kontaktu na terenie 13 niemieckich miast w zakresie niemieckiego prawa pracy. Doradztwo jest skierowane do zatrudnionych wszystkich branż, niezależnie od ich przynależności do niemieckich związków zawodowych.

 

Dane kontaktowe:

Tel.: 0 800 000 57 80,

E-Mail: doradztwo@faire-mobilitaet.de,

Facebook: Faire Mobilität Polski