Rodzinawberlinie8

Informacje Konsularne

Konsul wykonuje swoje funkcje w ramach określonych prawem i umowami międzynarodowymi, prawem i zwyczajami państwa urzędowania oraz ustawodawstwem Rzeczypospolitej Polskiej. Konsul udziela pomocy obywatelowi polskiemu, w szczególności w razie poważnego wypadku lub ciężkiej choroby, jego aresztowania lub zatrzymania, w razie aktu przemocy, którego ofiarą padł obywatel polski, w razie zgonu obywatela polskiego lub konieczności nagłego powrotu obywatela polskiego pozbawionego środków finansowych do Rzeczypospolitej Polskiej albo do państwa zamieszkania. Pomoc konsularna udzielana jest w niezbędnym zakresie i z zastosowaniem środków koniecznych do ochrony istotnych praw i interesów obywatela polskiego.

Każdy polski obywatel przebywający za granicą i znajdujący się w nagłej sytuacji losowej może zwrócić się do Konsula RP z prośbą o pomoc konsularną.

 1. Informacje ogólne – LINK

 2. Pomoc konsularna – LINK

 3. Paszporty – LINK

 4. Wizy – LINK

 5. Sprawy obywatelstwa – LINK

 6. Sprawy prawne – LINK

 7. Sprawy spadkowe – LINK

 8. Karta Polaka – LINK

 9. Repatriacja – LINK

 10. Legitymacje szkolne – LINK

 11. Opieka nad małoletnimi – LINK

 12.  

Adres: Richard Strauss Str. 11,


14193 Berlin-Grünewald,

Centrala telefoniczna: +49 (30) 22 31 30, +49 (30) 22 31 32 12

E-Mail: (zapytania ogólne): berlin.amb.wk@msz.gov.pl

E-mail: berlin.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Strona www: http://berlin.msz.gov.pl/

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close