Rodzinawberlinie8

Informacje Konsularne

Konsul wykonuje swoje funkcje w ramach określonych prawem i umowami międzynarodowymi, prawem i zwyczajami państwa urzędowania oraz ustawodawstwem Rzeczypospolitej Polskiej. Konsul udziela pomocy obywatelowi polskiemu, w szczególności w razie poważnego wypadku lub ciężkiej choroby, jego aresztowania lub zatrzymania, w razie aktu przemocy, którego ofiarą padł obywatel polski, w razie zgonu obywatela polskiego lub konieczności nagłego powrotu obywatela polskiego pozbawionego środków finansowych do Rzeczypospolitej Polskiej albo do państwa zamieszkania. Pomoc konsularna udzielana jest w niezbędnym zakresie i z zastosowaniem środków koniecznych do ochrony istotnych praw i interesów obywatela polskiego.

Każdy polski obywatel przebywający za granicą i znajdujący się w nagłej sytuacji losowej może zwrócić się do Konsula RP z prośbą o pomoc konsularną.


 1. Informacje ogólne – LINK

 2. Pomoc konsularna – LINK

 3. Paszporty – LINK

 4. Wizy – LINK

 5. Sprawy obywatelstwa – LINK

 6. Sprawy prawne – LINK

 7. Sprawy spadkowe – LINK

 8. Karta Polaka – LINK

 9. Repatriacja – LINK

 10. Legitymacje szkolne – LINK

 11. Opieka nad małoletnimi – LINK

Adres: Richard Strauss Str. 11, 14193 Berlin-Grünewald,

Centrala telefoniczna: +49 (30) 22 31 30, +49 (30) 22 31 32 12

E-Mail: (zapytania ogólne): berlin.amb.wk@msz.gov.pl

E-mail: berlin.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Strona www: http://berlin.msz.gov.pl/