INFORMACJE KONSULARNE

 

Konsul wykonuje swoje funkcje w ramach określonych prawem i umowami międzynarodowymi, prawem i zwyczajami państwa urzędowania oraz ustawodawstwem Rzeczypospolitej Polskiej. Konsul udziela pomocy obywatelowi polskiemu, w szczególności w razie poważnego wypadku lub ciężkiej choroby, jego aresztowania lub zatrzymania, w razie aktu przemocy, którego ofiarą padł obywatel polski, w razie zgonu obywatela polskiego lub konieczności nagłego powrotu obywatela polskiego pozbawionego środków finansowych do Rzeczypospolitej Polskiej albo do państwa zamieszkania. Pomoc konsularna udzielana jest w niezbędnym zakresie i z zastosowaniem środków koniecznych do ochrony istotnych praw i interesów obywatela polskiego.

Każdy polski obywatel przebywający za granicą i znajdujący się w nagłej sytuacji losowej może zwrócić się do Konsula RP z prośbą o pomoc konsularną.

Informacje ogólne – LINK

Pomoc konsularna – LINK

Paszporty – LINK

Wizy – LINK

Sprawy obywatelstwa – LINK

Sprawy prawne – LINK

Sprawy spadkowe – LINK

Karta Polaka – LINK

Repatriacja – LINK

Legitymacje szkolne – LINK

Opieka nad małoletnimi – LINK

 

Adres: Richard Strauss Str. 11,

14193 Berlin-Grünewald,

Centrala telefoniczna: +49 (30) 22 31 30, +49 (30) 22 31 32 12

E-Mail (zapytania ogólne): berlin.amb.wk@msz.gov.pl.