Rodzinawberlinie8

Informacje Konsularne w Berlinie

Konsul wykonuje swoje funkcje w ramach określonych prawem i umowami międzynarodowymi, prawem i zwyczajami państwa urzędowania oraz ustawodawstwem Rzeczypospolitej Polskiej. Konsul udziela pomocy obywatelowi polskiemu, w szczególności w razie poważnego wypadku lub ciężkiej choroby, jego aresztowania lub zatrzymania, w razie aktu przemocy, którego ofiarą padł obywatel polski, w razie zgonu obywatela polskiego lub konieczności nagłego powrotu obywatela polskiego pozbawionego środków finansowych do Rzeczypospolitej Polskiej albo do państwa zamieszkania. Pomoc konsularna udzielana jest w niezbędnym zakresie i z zastosowaniem środków koniecznych do ochrony istotnych praw i interesów obywatela polskiego.

 

Każdy polski obywatel przebywający za granicą i znajdujący się w nagłej sytuacji losowej może zwrócić się do Konsula RP z prośbą o pomoc konsularną.

 

 1. Informacje ogólne – LINK
 2. Pomoc konsularna – LINK
 3. Paszporty – LINK
 4. Wizy – LINK
 5. Sprawy obywatelstwa – LINK
 6. Sprawy prawne – LINK
 7. Sprawy spadkowe – LINK
 8. Karta Polaka – LINK
 9. Repatriacja – LINK
 10. Legitymacje szkolne – LINK
 11. Opieka nad małoletnimi – LINK
Adres: Richard Strauss Str. 11, 14193 Berlin-Grünewald,

 

Centrala telefoniczna: +49 (30) 22 31 30, +49 (30) 22 31 32 12

 

E-Mail: (zapytania ogólne): berlin.amb.wk@msz.gov.pl

 

E-mail: berlin.amb.sekretariat@msz.gov.pl

 

Strona wwwhttp://berlin.msz.gov.pl/