Kasa Chorych (5)

Ergoterapia

Czy masz wrażenie, że Twoje dziecko często jest:
•rozproszone,
•nadmiernie lękliwe,
•niewystarczająco samodzielne,
•bardzo wrażliwe na bodźce takie jak zapach, dotyk czy hałas,
•niezdarne/niezręczne,
•powolne w wykonywaniu swoich zadań,
•niepewne siebie,
•nadmiernie wstydliwe?


Czy nauczyciel/wychowawca zwrócił Ci uwagę, że Twoja pociecha ma w przedszkolu/szkole problemy z:
•utrzymaniem porządku na swoim miejscu pracy,
•koncentracją,
•wyraźnym pisaniem,
•zabawą z rówieśnikami, która często kończy się zachowaniem agresywnym,
•integracją z grupa?


Jeżeli opisane wyżej sytuacje dotyczą Twojego dziecka, to warto rozważyć wykorzystanie ERGOTERAPII w rozwiązaniu jego problemów. Jako rodzice dążymy do zrozumienia i wspierania dziecka w trudnych dla niego sytuacjach.


Lekarze, nauczyciele i wychowawcy często polecają Ergoterapię jako narzędzie pomocne rodzicom, niestety najczęściej nie potrafiąc wyjaśnić dokładnie czym ona jest.
W Niemczech Ergoterapeuci od 1954 roku wspomagają pacjentów w różnych obszarach medycyny m.in.: ortopedii, neurologii, psychiatrii, geriatrii czy pediatrii.

Celem terapii u dorosłych jest zachowanie lub odzyskanie samodzielności po wypadku lub podczas choroby, która powoduje kalectwo jak n.p. udar mózgu, choroba Alzheimera, stwardnienie rozsiane itp.


W zakresie pediatrii, Ergoterapeuta zajmuje się korygowaniem nieprawidłowości w rozwoju dziecka zarówno fizycznego, psychicznego, emocjonalnego, percepcji ogólnej, jak i rozwoju mowy i komunikacji. „dziwne” lub określane jako „złe” zachowanie dziecka w domu/przedszkolu/szkole, nie świadczy jednoznacznie o wychowawczej porażce rodziców czy o tym, że zachowanie to jest im obojętne, a raczej wskazuje na zaburzenia w integracji sensorycznej. Ta jedna z podstaw prawidłowego rozwoju dziecka, oznacza umiejętność pozwalającą odczuwać, porządkować, składać w jedną całość i rozumieć bodźce dochodzące do mózgu za pośrednictwem naszych zmysłów. Prawidłowa integracja sensoryczna wykorzystując analizę bodźców dotykowych, słuchowych, wzrokowych, węchowych, smakowych, jak i orientacji przestrzennej, implikuje zachowanie adekwatne do sytuacji.


Ergoterapeuta, przez obserwacje dziecka podczas zabawy, potrafi stwierdzić czy i jakie problemy w przetwarzaniu bodźców występują u małego pacjenta. Zajęcia zawsze prowadzone są w formie zabawy, by dziecko nie miało wrażenia, że poddawane jest leczeniu, co powoduje, że dzieci na ergoterapie chodzą chętniej niż do szkoły i cieszą się na każde kolejne spotkanie. Ponieważ zmysł dziecka najlepiej rozwija się w ruchu, terapeuta wybiera indywidualne ćwiczenia fizyczne jak np.: 

*balansowanie, 

*skakanie, 

*wspinanie się. 


Wysiłek fizyczny dziecka zawsze powiązany jest z odpowiednią grą planszową, przy której się zwiększa koncentracja. 


To tylko jeden z nielicznych przykładów w jaki sposób Ergoterapeuta wspiera dziecko w rozwoju. 


Skierowanie na Ergoterapię wystawia lekarz pediatra, a jej koszt w 100% pokrywany jest z ubezpieczenia zdrowotnego. Decyzja o wyborze miejsca przeprowadzania terapii, która odbywa się 1-2 w tygodniu, należy do rodziców. W dużych gabinetach, w których pracuje więcej niż jeden terapeuta, najczęściej nie ma możliwości wyboru konkretnej osoby pracującej z dzieckiem, ale należy pamiętać o tym, że w każdej chwili rodzice maja prawo zmienić terapeutę lub gabinet, jeżeli nie są zadowoleni z rezultatów. 


Warto wiec korzystać z niemieckiego systemu ochrony zdrowia, który nie obciążając kieszeni rodziców daje dziecku możliwość optymalnego rozwoju.


AutorkaJohanna Kalarus Fachergotherapeutin für Pädiatrie
Ergotherapie KalarusArtykuł powstał w ramach projektu „Kinder erziehen in Deutschland – Was ist anders? Orientierungshilfe für polnische Familien in Pankow”, który został sfinansowany w ramach funduszy Urzędu dzielnicowego Pankow.


Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania zamieszczonych na stronie treści.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close