Kasa Chorych (11)

Żłobek, przedszkole

O wyborze przedszkola i szkoły decydują opiekunowie dziecka. W przypadku przedszkoli wybór jest dowolny, natomiast jeśli chodzi o szkoły podstawowe (Grundschule) obowiązuje zasada regionalizacji, czyli przydziału do szkoły znajdującej się w dzielnicy, w której się mieszka. Ma się jednak prawo do zmiany placówki, np. jeśli chce się zapisać dziecko do szkoły polsko-niemieckiej. Aby zapisać dziecko do żłobka bądź przedszkola, należy udać się do Jugendamtu (Urzędu ds. Dzieci i Młodzieży) w swojej dzielnicy, okazać dokument poświadczający zameldowanie i poprosić o Kitagutschein lub zrobić to online, który przyznawany jest w zależności od potrzeb na 5, 7 lub 9 godzin. Urząd udzieli niezbędnych informacji na temat przedszkoli i żłobków oraz udostępni listę placówek.

 

KRIPPE, NEST (ŻŁOBKI) – często to oddział, część z przeznaczeniem dla najmłodszych w przedszkolu. Przysługują wszystkim rodzicom, którzy kontynuują lub podejmują pracę.

TAGESMUTTER– (TAGESPFLEGE-GROSSTAGESPFLEGE) – to osoba (często dwie osoby), posiadająca licencję na prowadzenie domowego żłobka lub przedszkola, opiekująca się maksymalnie pięciorgiem dzieci w ustalonych przez siebie godzinach pracy.  Każda osoba pracująca jako Tagesmutter ukończyła specjalne szkolenie, uczestniczy w kursach doszkalających i wpisana jest na listę autoryzowanych opiekunek w danym mieście. Tagesmutter są zarządzane przez Jugendamt.

 

KITA, KINDERTAGESSTÄTTE (PRZEDSZKOLE) – prawo do miejsca w przedszkolu przysługuje już od 1. roku życia.

 

SYSTEM EDUKACJI. ROZWÓJ DZIECI I ICH PRAWA
ZWYCZAJE PRZEDSZKOLNE, O CO WARTO ZAPYTAĆ PRZED ZAPISANIEM

Każde dziecko ma prowadzony dzienniczek rozwoju oraz poziomu nauki języka, który jest dostępny w przedszkolu.
Śniadania do przedszkola zazwyczaj przynoszą rodzice, ale są też inne możliwości.

 

SYSTEM EDUKACJI. ROZWÓJ DZIECI I ICH PRAWA
Do przedszkola zanosimy często osobiste rzeczy dziecka, np. takie jak grzebień, kalosze i ubranie przeciwdeszczowe.
Dzieci mają możliwość przynoszenia swoich ulubionych pluszaków i zabawek, ich ilość zależy od wieku dziecka i czasem od dni tygodnia. Jeśli Twoje dziecko powinno używać specjalnych kremów, pieluch etc., trzeba je dostarczyć do przedszkola. W przypadku specjalnej diety, np. bezglutenowej, należy przynieść zaświadczenie od lekarza. W przedszkolach i żłobkach mamy dwie możliwości przyporządkowania do grup wiekowych. Są przedszkola, w których wszystkie dzieci od 2 do 5 lat są razem i tylko wybrane zajęcia są prowadzone w podziale na wiek. Inne placówki preferują oddzielenie poszczególnych grup wiekowych.


Przedszkola same ustalają dni wolne. To ważna informacja, aby móc zaplanować zawczasu potrzebną opiekę. Warto też zapytać o  opiekę zastępczą (Notbetreuung).

W niektórych przedszkolach jest obowiązek leżakowania, w innych nie ma. Zastanów się, w jakim rytmie przebiega Twoje życie rodzinne, tak aby dobrze wybrać odpowiednią placówkę i ofertę odpowiednią dla Twojego dziecka.


W każdym przedszkolu jest tzw. okres adaptacyjny (Eingewöhnungszeit), podczas którego mama przebywa wspólnie z dzieckiem w przedszkolu. Trwa to ok. 4 tygodni i może się przedłużyć.


Kto może otrzymać miejsce w przedszkolu dla dziecka już od pierwszego roku życia?

 • Każda osoba pracująca lub prowadząca działalność gospodarczą.
 • Osoby chcące rozpocząć kurs lub naukę języka niemieckiego.
 • Osoby, które są aktywnymi działaczami, np. działaczami na rzecz stowarzyszeń, fundacji.
 • Osoby, które chcą lub muszą podjąć leczenie bądź rehabilitację.
 • Migranci, którzy chcą zintegrować dziecko i wspomóc je w procesie nauki języka.

 

OPŁATY ZWIĄZANE Z PRZEDSZKOLEM:

Bezpłatne miejsce w przedszkolu dla Państwa dziecka.
Od 1 sierpnia 2018 r. przedszkole (Kita) i opieka dzienna u opiekunki (Tagesmutter) w domu (Kindertagespflege) są dla wszystkich dzieci bezpłatne. Tylko za obiad płacą Państwo w dalszym ciągu 23 euro miesięcznie. 

Tym samym Berlin kontynuuje politykę przyjazną rodzinie i oferuje wielu rodzicom zauważalną ulgę finansową. Jednocześnie państwo promuje możliwość pogodzenia obowiązków rodzinnych z pracą oraz inwestuje w edukację wczesnoszkolną. Przedszkola to instytucje edukacyjne, a edukacja musi być darmowa. Dopłaty do przedszkoli są dozwolone, ale ograniczone, w przypadku dodatkowych usług, takich jak dodatkowe zajęcia sportowe, żywność ekologiczna lub lekcje języka obcego, przedszkola mogą pobierać dodatkowe opłaty.


Jednak nowy przepis dotyczący dopłat, który uzgodnił Departament Senatu do spaw Kształcenia, Młodzieży i Rodziny (Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie) i związki podmiotów odpowiedzialnych (Trägerverbände) za berlińskie przedszkola, przewidują ograniczenie dopłat, a tym samym chroni Państwa jako rodziców przed zbyt wysokimi roszczeniami finansowymi. Nowy przepis przewiduje górny limit dopłat w wysokości 90 euro. Stopniowy model dopłat, który określa jasne zasady dotyczące dodatkowych składek w wysokości do 30 EUR, do 60 EUR lub od 60 EUR do 90 EUR, wszedł w życie z dniem 1 września 2018 r.

 

Nowo wprowadzona procedura składania sprawozdań dodatkowo zapewni jego przejrzystość.
Nowy przepis przewiduje między innymi:
*Prawo do miejsca w przedszkolu bez dopłat i wolność wyboru rodziców.
*Zawarcie umowy o opiekę nad dzieckiem nie może być uzależnione od dodatkowych opłat. *Każdy podmiot odpowiedzialny (Träger) jest zobowiązany do zaoferowania Państwu, w razie potrzeby, miejsca w przedszkolu, za które nie ma żadnych dodatkowych opłat. 

*Umowa o dopłatach musi zostać rozwiązana do końca miesiąca z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

*Wypowiedzenie przez rodziców nie może prowadzić do wypowiedzenia umowy o opiekę nad dzieckiem ze strony podmiotu.


Definicja: Dopłaty to regularne, w większości miesięczne, płatności za dodatkowe usługi.
Nie należą do nich płatności za wydarzenia jednorazowe w ramach życia codziennego przedszkola.


Wyjątek: przedszkola rodzicielskich inicjatyw (Eltern-Initiativ-Kindertagesstätten (EKT)
Wyjątek od tej zasady stosuje się do przedszkoli rodzicielskich inicjatyw (EKT). 


Są to instytucje, które zostały założone przez rodziców i są zarządzane przez nich samych. Rodzice mogą być członkami stowarzyszenia podmiotu odpowiedzialnego, mieć prawo głosu odnośnie praw i obowiązków oraz wpływać na dodatkowe świadczenia i dopłaty. W EKT nie mają Państwo prawa do miejsca wolnego od dopłat. 

Uzgodnione porozumienie dotyczące dopłat nie może zostać rozwiązane jednostronnie, lecz ma zastosowanie decyzja większości głosów w stowarzyszeniu podmiotu odpowiedzialnego (Trägerverein). Górny limit 90 euro dotyczy jednak również tych instytucji. To oznacza, że uzgodnione dopłaty lub współpraca w przedszkolu są wiążące i nie można ich jednostronnie odmówić. Jednakże w przypadku trudności finansowych instytucja powinna zmniejszyć dodatkową płatność na jakiś okres czasu, bez wyłączania dzieci z tych świadczeń. Uzgodnione zobowiązanie rodziców do pracy wolontariackiej na rzecz przedszkola (np. sprzątanie, gotowanie, naprawy) w przedszkolu jest dopuszczalne tylko w zakresie, który jest zwyczajowy i odpowiedni dla dobrowolnej działalności rodzica.


Ten wyjątek dotyczy wyłącznie EKT zarządzanych przez samych rodziców, tzn. w których rodzice są członkami stowarzyszenia podmiotu odpowiedzialnego i mogą współdecydować. Brak podwójnego finansowania świadczeń. Dopłaty nie mogą dotyczyć świadczeń, które są już finansowane przez kraj związkowy Berlin.

 

W szczególności zabronione jest pobieranie dopłat od rodziców za:

 • Opłaty wstępne, kaucje, opłaty rezerwacyjne, opłaty za rezerwację miejsca w przedszkolu w przypadku długotrwałej nieobecności (Freihaltegelder), początkowe wyposażenie i podobne płatności.
 • Płatności w celu sfinansowania udziału podmiotu odpowiedzialnego.
 • Udział w kosztach personelu i związanych z utrzymaniem standardów pomieszczeń.
 • Udział w kosztach podmiotu (np. opłaty za kierownictwo i administrację, doradztwo podatkowe, sprzątanie).
 • Przepisy związane z obowiązkowym członkostwem w stowarzyszeniu podmiotu lub wspierającym.

Odpowiednie kwoty dopłat:

 • Do 30 euro na śniadanie (20 euro) i podwieczorek (Vesper) (10 euro).
 • Do 60 euro za różne usługi specjalne podmiotu, takie jak zdrowe ekologiczne obiady lub kursy językowe i sportowe – w tym śniadanie i podwieczorek. Zasadniczo zakłada się stosowność dodatkowych płatności; dopuszcza się łączenie usług specjalnych podmiotu w „pakiety”. Jednak poszczególne kwoty związane z dopłatami muszą być wymienione osobno w umowie o dopłatach.
 • Od 60 do 90 euro: jeśli całkowita kwota przekracza 60 euro na dziecko miesięcznie, wszystkie usługi specjalne instytucji muszą być do indywidualnego wyboru rodziców. Wliczone tutaj są również śniadanie i podwieczorek.
  Obowiązek składania sprawozdań i dokumentowania. Podmioty odpowiedzialne za przedszkola są zobowiązane do składania raportu do Departamentu Senatu ds. Kształcenia, Młodzieży i Rodziny nie później niż na miesiąc przed rozpoczęciem realizacji planu dopłat. Porozumienia dotyczące dopłat muszą zostać zawarte na piśmie. Zastosowanie dopłat musi być dla Państwa raz w roku wyjawione.

Niedopełnienie tego obowiązku i sankcje:

 • W razie wskazań niedopełnienia obowiązku składania sprawozdań przewidziana jest spójna przejrzysta procedura z z góry nałożonymi terminami na zajęcie stanowiska w sprawie i prawem Departamentu Senatu do przejrzenia dokumentów. W celu możliwie zgodnego załagodzenia konfliktów tworzy się centrum rozwiązywania sporów.
 • W przypadku zaniedbania obowiązku składania sprawozdań istnieje możliwość nałożenia stopniowych sankcji np. obcięcie funduszy, zatrzymanie i żądanie zwrotu pieniędzy aż do wypowiedzenia umowy podmiotu odpowiedzialnego w przypadku ciężkich naruszeń umowy.

 

KROKI DO ZAPISANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA:

*Zapoznaj się z typami przedszkoli w Twojej okolicy i ich programami, są bardzo zróżnicowane.
*Odwiedź przedszkola w Twojej okolicy i zapytaj o wolne miejsca, poznaj je.
*Zapytaj w przedszkolach o wszystkie koszty i zwyczaje, jw.
*Dużo wcześniej zarezerwuj miejsce. W Berlinie często zapisuje się dziecko zaraz po urodzeniu.
*Kontakt z przedszkolem możesz nawiązać mailowo lub telefonicznie.
*Jeśli znajdziesz żłobek czy przedszkole, które spełnia Twoje oczekiwania, zgłoś do niego swoje dziecko (Anmeldung). W tym celu wypełnia się krótki formularz, otrzymasz go bezpośrednio w placówce. Następnie dostarcz niezbędne dokumenty (Kitagutscheine). 

 

Potrzebujesz miejsce w przedszkolu oraz żłobku dla swoich dzieci?

«Das offizielle Hauptstadtportal: kliknij tutaj

«Kitanetz Berlin:kliknij tutaj

«Kita-Navigator: kliknij tutaj


 

Fragment z poradnika „ Polka w Berlinie. Pierwsze kroki i nowe szanse.” link kliknij tutaj

 

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania zamieszczonych na stronie treści.