343417761_907318907324746_6820744381119973394_n

Chcesz zwolnić się z pracy?

Podpowiemy, jak zrobić to poprawnie!

 

Zanim zdecydujesz się na zwolnienie z pracy w Niemczech, ważne jest, abyś zapoznał się ze swoją umową o pracę oraz niemieckim kodeksem pracy. Umowa o pracę powinna zawierać informacje na temat wymaganego okresu wypowiedzenia i innych zasad dotyczących zwolnienia.

 

Ogólnie rzecz biorąc, aby poprawnie zwolnić się z pracy w Niemczech, należy przestrzegać następujących kroków:

 

  • Sprawdź wymagany okres wypowiedzenia w Twojej umowie o pracę, obowiązującym Cię układzie zbiorowym lub w niemieckim kodeksie pracy.

Okres wypowiedzenia zależy od długości Twojego zatrudnienia.

 

  • Przygotuj wypowiedzenie pisemne i dostarcz je pracodawcy.

Wypowiedzenie powinno zawierać Twoje imię i nazwisko, datę oraz informację o Twoim zamiarze zwolnienia się z pracy.

 

  • Upewnij się, że wypowiedzenie zostało dostarczone w sposób właściwy.

Najlepiej jest dostarczyć je osobiście przy świadkach lub przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Jeśli składasz wypowiedzenie samodzielnie, zażądaj pisemnego poświadczenia odbioru pisma.

 

  • Upewnij się, że dokładnie przeczytałeś swoją umowę o pracę, aby zapoznać się z dodatkowymi warunkami dotyczącymi zwolnienia.

Do takich zalicza się m.in. zasady dotyczące wypłaty wynagrodzenia za niewykorzystany urlop.

 

  • Pamiętaj, że podczas okresu wypowiedzenia nadal musisz wykonywać obowiązki.

Pracodawca może Cię jednak zwolnić z obowiązku wykonywania pracy. Za ten okres również należy Ci się pełne wynagrodzenie.

 

UWAGA: Decyzja o zwolnieniu się z pracy powinna być dobrze przemyślana i oparta na indywidualnych okolicznościach. Istnieją jednak pewne sytuacje, w których zwolnienie się z pracy może być korzystne dla pracownika, na przykład: kiedy znajdziesz lepszą pracę, chcesz zmienić karierę, masz problemy zdrowotne, masz problemy w pracy lub kiedy potrzebujesz czasu na rozwój osobisty.

Oczywiście, każda decyzja o zwolnieniu się z pracy musi być poprzedzona dokładną analizą okoliczności i ważeniem korzyści i wad. Przed podjęciem takiej decyzji warto skonsultować się z bliskimi lub Faire Mobilität, aby uzyskać wsparcie i poradę.

 

 

Opracowane przez strona www: Faire Mobilität Polski
Facebook: Faire Mobilität Polski

zgodnie z zasadą uczciwego wykorzystania treści: Faire Mobilität

– sieć doradcza oferująca bezpłatne i poufne doradztwo pierwszego kontaktu na terenie 13 niemieckich miast w zakresie niemieckiego prawa pracy. Doradztwo jest skierowane do zatrudnionych wszystkich branż, niezależnie od ich przynależności do niemieckich związków zawodowych.

 

Dane kontaktowe:

Tel.: 0 800 000 57 80,

E-Mail: doradztwo@faire-mobilitaet.de,

Facebook: Faire Mobilität Polski