Przemoc wobec kobiet

Statystyki są zatrważające, choć i one w pełni nie oddają ogromu zjawiska. Według badań przeprowadzonych w 2015 roku z udziałem kobiet mieszkających w Niemczech, około 35 % z nich doświadczyło w swoim życiu przemocy. Ponad 65 % z tych kobiet wielokrotnie, a niektóre z nich wciąż, wiele lat żyją z przemocowym partnerem. Dlaczego statystyki te […]

Słownik prawo

Notar Notariusz   Rechtsanwalt Obrońca   Vormund Opiekun Prawny   Anwalt Adwokat   Haft Areszt   Lebenslänglich dożywocie   Appellation, Berufung apelacja   Festnahme, verhaften aresztowanie Anklage oskarżenie   Anklageschrift akt oskarżenia   Geburtsurkunde akt urodzenia   Eheschein akt zawarcia małżeństwa   Sterbeurkunde akt zgonu   Erfassungspreis cena ewidencyjna   Bankverbindung numer konta   Aktionspreis […]

Alimenty

Czy alimenty to przywilej?   Alimenty to nie przysługa ani prezent – to obowiązek rodzica wobec dziecka, nawet jeśli jest on pozbawiony praw rodzicielskich. Wypłata miesięcznej kwoty na utrzymanie potomstwa nie może stanowić elementu osobistej gry pomiędzy walczącymi ze sobą rodzicami. Nie jest też ukłonem w stronę matki dziecka, jak często uważają ojcowie. Warto zaznaczyć, […]

Dokumenty, Wnioski

Postępowanie rozwodowe – formularze i wnioski.   Po upływie roku separacji można przeprowadzić postępowanie rozwodowe, a wniosek do sądu, już na trzy miesiące przed upływem wymaganego roku separacji, złożyć może tylko prawnik specjalizujący się w sprawach rodzinnych.     Zgodnie z niemieckim prawem, przynajmniej jedna strona biorąca udział w rozwodzie musi być reprezentowana przez prawnika. […]

Separacja (Trennung)

Co robić, gdy potrzebne jest prawne uregulowanie sytuacji w przypadku rozpadu/kryzysu małżeństwa? Kiedy małżonkowie, lub przynajmniej jedno z nich, zdecyduje o rozstaniu i chce prawnie uregulować swoją sytuację, pierwszym krokiem jest separacja.   Prawo niemieckie wymaga przynajmniej rocznej separacji, zanim możliwe stanie się przeprowadzenie rozwodu w sądzie. Małżeństwo zawarte w Polsce również można rozwiązać na […]

Rozwód w Niemczech

Jeśli nie ma innego wyjścia, a przynajmniej roczny czas separacji nie poprawił sytuacji między małżonkami, można złożyć wniosek o rozwód.   Najlepiej, aby czynności w imieniu zainteresowanych wykonywał prawnik, szczególnie,  jeśli strony nie znają języka niemieckiego i lokalnych przepisów. Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód można przeprowadzić na terenie Niemiec, jeśli małżeństwo zostało zawarte lub zarejestrowane na […]