Słownik prawo

Notar Notariusz   Rechtsanwalt Obrońca   Vormund Opiekun Prawny   Anwalt Adwokat   Haft Areszt   Lebenslänglich dożywocie   Appellation, Berufung apelacja   Festnahme, verhaften aresztowanie Anklage oskarżenie   Anklageschrift akt oskarżenia   Geburtsurkunde akt urodzenia   Eheschein akt zawarcia małżeństwa   Sterbeurkunde akt zgonu   Erfassungspreis cena ewidencyjna   Bankverbindung numer konta   Aktionspreis […]

Słownik przemoc

Aborcja (Schwangerschaftsabbruch) przerwanie ciąży za pomocą środków ginekologicznych Adopcja (Adoption) prawne uzasadnienie stosunku rodzicielstwa pomiędzy przyjmującym dziecko do adopcji a dzieckiem adoptowanym bez uwzględnienia pochodzenia biologicznego Akt urodzenia (Geburtsurkunde) wydawany przez urząd stanu cywilnego dokument potwierdzający narodziny (miejsce i dzień) oraz pochodzenie Bezdomność (Wohnungslosigkeit) osobę uznaje się za bezdomną wtedy, gdy nie ma ona mieszkania […]

Poradnie, Telefony, E-Maile w j. polskim

Telefon zaufania Przemoc Wobec Kobiet:  LINK 365 dni w roku, 24 godziny na dobę, bezpłatnie. Porozmawiaj z nami. Wspólnie znajdziemy odpowiedzi. Tel.: (0800) 0 116 016 LARA – VEREIN GEGEN SEXUELLE GEWALT AN FRAUEN e. V.: LINK Specjalistyczny ośrodek ds. przeciwdziałania przemocy Fuggerstr. 19, 10777 Berlin Lidia Jedrych Tel.: (030) 216 8888 E-Mail: lidia.jedrych@lara-berlin.de Stop-Stalking Berlin: LINK Doradztwo […]

Konwencja Haska dot. uprowadzenia dziecka

„Konwencja haska dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę – umowa międzynarodowa, regulująca kwestię porwań rodzicielskich w przypadku uprowadzenia lub zatrzymania dziecka w innym państwie. Została sporządzona w Hadze dnia 25 października 1980 roku….” kliknij     Więcej w tym temacie: kliknij

Domy opieki dla kobiet

SCHRONISKA DLA KOBIET W NIEMCZECH Tak działa ta strona: kliknij Możesz najechać myszą bezpośrednio na mapę. Kolorowe symbole na mapie to schroniska i schroniska dla kobiet. Niektóre informacje są wyświetlane po najechaniu na symbol. Więcej informacji na temat danego schroniska/schroniska dla kobiet można uzyskać, klikając. Nie można zagwarantować, że zostaną pokazane wszystkie schroniska/schroniska dla kobiet. […]

Cyberprzemoc

Zjawisko cyberprzemocy najkrócej definiuje się jako przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Cyberprzemoc w języku polskim określana jest zamiennie z określeniem przemoc wirtualna. Natomiast w języku niemieckim jest całkiem sporo określeń definiujących ten obszerny worek z przemocą. To są takie określenia jak virtuelle Gewalt, Cybermobbing, Internetgewalt a ostatnio coraz częstszym określeniem jest Digitale Gewalt.   Czasami cybeprzemoc wymiennie […]

Prawa dzieci, rodzicielskie

Prawa dziecka w Niemczech 20 listopada 1989 roku podpisana została Międzynarodowa Konwencja Praw Dziecka i od tego dnia prawo to jest znane i szeroko stosowane w Niemczech. Bazuje ono na czterech podstawowych punktach: prawie do równego traktowania, prawie do życia i rozwoju osobistego oraz na stawianiu dobra dziecka na pierwszym miejscu, a także na jego […]