A A -Polskojęzyczne grupy wsparcia w Berlinie, Poczdamie i Lipsku 

AA -BERLIN LINK Polskojęzyczna  Infolinia AA  w BERLINIE Tel.: +49 157 504 759 92       Mityngi „Z”– dla osób ze Wspólnoty AA i uzależnionych od alkoholu Mityngi „O”– dla wszystkich zainteresowanych Gierkezeile 39,10585 Berlin   Tel.: +49 157 506 384 09 (WhatsApp) E-Mail: admin@aa-berlin.de   Polskojęzyczne grupy wsparcia w Berlinie, Poczdamie i Lipsku  KOBIECA grupa Anonimowych Alkoholików “Zlot CzAArownic” Bürohaus, Storkower Str. 158 , 10407 Berlin- 3 piętro ( po wyjściu z windy w lewo i do końca ) Niedziela o 16.00- 18.00 Tel:.+ 49 157 506 384 09 (WhatsApp) „Nowe Spojrzenie” (zawieszona tymczasowo) Gierkezeile 39 10585 Berlin Niedziela 17.00- 19.00 Pierwsza niedziela miesiąca mityng “O”   „Tradycja 1” Gierkezeile 39, 10585 Berlin Poniedziałek 18.30- 20.30 Pierwszy poniedziałek miesiąca mityng “O”   „Grupa Robocza” Hessenring 47, 12101 Berlin Piątek 19.15- 21.15 Pierwszy piątek miesiąca mityng “O”   “Edward” Gierkezeile 39, 10585 Berlin Środa 19.00- 21.00 Sobota 17.00- 19.00 “OdNowa” Lipschitzallee 80, 12353 Berlin Niedziela 16.00 POCZDAM Grupa AA “Jest Nadzieja” Hermann-Elflein-Straße 11, 14467 Potsdam Środa 18.30-20.30 Pierwsza środa miesiąca mityng „O”   LIPSK Grupa AA „Wytrwałość” Mökernsche Str 3, 04155 Leipzig Niedziela 12.30-14.30 Pierwsza niedziela miesiąca mityng “O”   Punkt Informacyjno – Kontaktowy (PIK) LINK Polskojęzyczna Infolinia AA Niemcy: Tel.: +49 221 250 794 77   Spis polskojęzycznych mitingów AA w Europie: LINK

Zasiłek chorobowy w trakcie choroby dziecka- Kinderkrankengeld

Pracujesz w Niemczech? Twoje dziecko zachorowało i potrzebuje opieki?   Sprawdź, czy masz prawo do zasiłku chorobowego w trakcie choroby dziecka, znanym pod pojęciem Kinderkrankengeld.   1. Ile dni chorobowych w związku z chorobą dziecka przysługuje rodzicom? Rodzice z ustawowym ubezpieczeniem zdrowotnym mogą ubiegać się o zasiłek chorobowy na dzieci w wymiarze 30 dni roboczych na dziecko (rodzice samotnie wychowujący dzieci w wymiarze 60 dni roboczych). W przypadku większej liczby dzieci, każdemu z rodziców przysługuje nie więcej niż 65 dni roboczych, a rodzicom samotnie wychowującym dzieci nie więcej niż 130 dni roboczych w skali roku.   2. Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby otrzymać Kinderkrankengeld? 🔹 Dziecko jest ustawowo ubezpieczone 🔸 Dziecko nie ukończyło 12 roku życia; w przypadku dziecka niepełnosprawnego, limit wieku nie obowiązuje 🔹 Zaświadczenie lekarskie potwierdza chorobę dziecka oraz musi z niego wynikać, że opieka nad dzieckiem jest konieczna. 🔸 Nie ma innej osoby w gospodarstwie domowym, która mogłaby przejąć obowiązki opieki nad dzieckiem w czasie jego choroby. Dziecko jest prawnie ubezpieczone.   3. Ile wynosi taki zasiłek i jak mogę sie o niego ubiegać? Kinderkrankengeld wynosi 90 % Twojego zarobku netto. Wniosek złóż w swojej kasie chorych!   4. Czy pracodawca może mimo to wypłacać mi w tym czasie wynagrodzenie? Tak, pracodawca może nadal wypłacać w tym czasie wynagrodzenie mimo zwolnienia pracownika od obowiązku świadczenia pracy. W takim wypadku rodzic nie ma roszczenia co do kasy chorych o wypłatę Kinderkrankengeld.     Opracowane przez strona www: Faire Mobilität Polski Facebook: Faire Mobilität Polski zgodnie z zasadą uczciwego wykorzystania treści: Faire Mobilität – sieć doradcza oferująca bezpłatne i poufne doradztwo pierwszego kontaktu na terenie 13 niemieckich miast w zakresie niemieckiego prawa pracy. Doradztwo jest skierowane do zatrudnionych wszystkich branż, niezależnie od ich przynależności do niemieckich związków zawodowych.   Dane kontaktowe: Tel.: 0 800 000 57 80, E-Mail: doradztwo@faire-mobilitaet.de, Facebook: Faire Mobilität Polski

Porównanie Agentur für Arbeit i Jobcenter

Chociaż obydwie instytucje zajmują się problematyką związaną z zatrudnieniem i zarządzaniem przyznawania wypłat świadczeń socjalnych, tak naprawdę mają różne funkcje i odmienne zadania.   Co różni obie instytucje?   Bundesagentur für Arbeit jest niemieckim federalnym urzędem pracy, który ma na celu świadczenie różnorodnych usług związanych z rynkiem pracy.: Zadania: Rejestracja bezrobotnych Pośrednictwo pracy Wsparcie finansowe dla bezrobotnych, jak Arbeitslosengeld 1 (ALG 1) Doradztwo zawodowe Programy szkoleniowe: Ułatwianie mobilności zawodowej, min. poprzez wydawanie formularzy umożliwiających transfer środków do innego kraju, takich jak PDU 1, PDU 2. Monitorowanie rynku pracy Współpraca z pracodawcami: Nawiązuje współpracę z pracodawcami w celu zrozumienia ich potrzeb i ułatwienia procesu rekrutacji.   Ogólnie rzecz biorąc, Agentur für Arbeit jest kluczowym graczem w niemieckim systemie rynku pracy, oferuje szeroki zakres usług mających na celu wspieranie zarówno pracodawców, jak i osoby poszukujące zatrudnienia.    Jobcenter to instytucja, która ma na celu świadczenie wsparcia finansowego i społecznego dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej.   Zadania: Wsparcie finansowe dla osób o niskich dochodach: Jobcenter udziela świadczeń finansowych, takich jak zasiłki socjalne, np. Bürgergeld na rzecz osób, których dochody są niewystarczające do pokrycia podstawowych potrzeb życiowych. Programy aktywizacji zawodowej: Jobcenter oferuje programy i szkolenia, które mają na celu aktywizację zawodową osób bezrobotnych lub zagrożonych bezrobociem. Pośrednictwo pracy: Pomaga w pośrednictwie pracy, łącząc pracodawców z osobami poszukującymi zatrudnienia. Doradztwo zawodowe: Zapewnia doradztwo zawodowe, pomagając osobom w planowaniu swojej ścieżki zawodowej. Wsparcie dla rodzin: Udziela wsparcia finansowego i społecznego rodzinom, które znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Integracja społeczna: Pracuje nad integracją społeczną i zawodową osób dotkniętych bezrobociem lub ubóstwem. Zarządzanie programami rynku pracy: Koordynuje różne programy rynku pracy i świadczenia socjalne, dbając o efektywne wykorzystanie dostępnych środków. Sprawdzanie kwalifikacji: Ocenia kwalifikacje i umiejętności osób poszukujących pracy, aby dostosować programy szkoleniowe i wsparcie do ich indywidualnych potrzeb. Jobcenter stanowi ważny element niemieckiego systemu opieki społecznej, skupiając się na dostarczaniu wsparcia dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i poszukujących zatrudnienia.   Podsumowując: Agentur für Arbeit skupia się na osobach bezrobotnych, oferując wypłatę ALG 1 oraz szeroki zakres usług i szkoleń, podczas gdy Jobcenter skupia się na wsparciu finansowym i socjalnym dla osób o niskich dochodach poprzez świadczenia socjalne, np. Bürgergeld. Obydwie instytucje tworzą kompleksowy system wsparcia na niemieckim rynku pracy.   Źródła zdjęć: © dpa Creative / Picture Alliance       Opracowane przez strona www: Faire Mobilität Polski Facebook: Faire Mobilität Polski zgodnie z zasadą uczciwego wykorzystania treści: Faire Mobilität – sieć doradcza oferująca bezpłatne i poufne doradztwo pierwszego kontaktu na terenie 13 niemieckich miast w zakresie niemieckiego prawa pracy. Doradztwo jest skierowane do zatrudnionych wszystkich branż, niezależnie od ich przynależności do niemieckich związków zawodowych. Dane kontaktowe: Tel.: 0 800 000 57 80, E-Mail: doradztwo@faire-mobilitaet.de, Facebook: Faire Mobilität Polski

Wohngeld w Niemczech

Twoje prawo do zasiłku mieszkaniowego   Dzisiaj przedstawiamy Wam informacje związane z Wohngeld, czyli z zasiłkiem mieszkaniowym w Niemczech.     Co to jest Wohngeld Zasiłek mieszkaniowy to państwowe świadczenie wspierające opłacenie kosztów zamieszkania. Uprawnienie i wysokość dodatku mieszkaniowego zależą od liczby członków gospodarstwa domowego, wysokości całkowitych dochodów oraz wysokości czynszu.     Kto przyznaje Wohngeld? Wohngeld przyznawane jest przez urzędy miast lub powiatów.     Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać Wohngeld? Należy być zameldowanym w Niemczech Nie przyjmować innych świadczeń socjalnych takich jak dochód obywatelski Bürgergeld. Mieć ograniczone środki finansowe Złożyć wniosek w odpowiednim urzędzie mieszkaniowym właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania.     Wohngeld jest z reguły przyznawany na okres 1 roku. Po tym czasie, wniosek należy ponowić. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat warunków i procesu składania wniosku, koniecznie odwiedź stronę internetową swojego miasta/gminy. Kryteria przyznawania Wohngeld mogą się różnić w zależności od miejscowości!     Gdzie mogę sprawdzić czy spełniam warunki do otrzymania zasiłku mieszkaniowego ( Wohngeld)? Aby sprawdzić, czy spełniasz warunki do otrzymania zasiłku mieszkaniowego (Wohngeld), możesz skorzystać z orientacyjnego kalkulatora dostępnego pod adresem: LINK     Wohngeld jest istotnym wsparciem finansowym dla wielu osób, pomagającym w pokryciu wysokich kosztów mieszkania.     Opracowane przez strona www: Faire Mobilität Polski Facebook: Faire Mobilität Polski zgodnie z zasadą uczciwego wykorzystania treści: Faire Mobilität – sieć doradcza oferująca bezpłatne i poufne doradztwo pierwszego kontaktu na terenie 13 niemieckich miast w zakresie niemieckiego prawa pracy. Doradztwo jest skierowane do zatrudnionych wszystkich branż, niezależnie od ich przynależności do niemieckich związków zawodowych. Dane kontaktowe: Tel.: 0 800 000 57 80, E-Mail: doradztwo@faire-mobilitaet.de, Facebook: Faire Mobilität Polski

Sperzeit, czyli okres zawieszenia wypłaty zasiłku

Ubiegając się o niemiecki zasiłek dla osób bezrobotnych Arbeitslosengeld I w niektórych przypadkach może Cię spotkać niemiła niespodzianka, mianowicie zawieszenie wypłaty zasiłku, nazywane „Sperrzeit”. Wypłata zasiłku zostaje zawieszona przez Federalny Urząd Pracy (Bundesagentur für Arbeit) jako sankcja za zachowanie, które można uznać za niezgodne z zasadami przyznawania zasiłku.   Do takich sytuacji, w których może wystąpić Sperrzeit, należą m.in.: Rozwiązanie umowy przez pracownika bez ważnego powodu: Jeżeli jako osoba bezrobotna dobrowolnie zrezygnujesz ze swojej pracy bez ważnego powodu. Do tego zalicza się również podpisanie wypowiedzenia za porozumieniem stron, czyli „Aufhebungsvertrag”.   W sytuacjach wyjątkowych Federalny Urząd Pracy (Bundesagentur für Arbeit) może zwolnić pracownika z nałożenia wspomnianej sankcji. Tym samym przed złożeniem wypowiedzenia najlepiej skonsultuj się z urzędem i nakreśl panującą sytuacje w miejscu pracy, zmuszającą Cię do złożenia wypowiedzenia.   Zachowanie naruszające zasady etyki zawodowej:  Jeśli jako osoba bezrobotna utracisz pracę z powodu naruszenia zasad etyki zawodowej (takich jak kradzież, oszustwo itp.).   Odmowa przyjęcia pracy lub udziału w programie szkoleniowym: Jeżeli jako osoba bezrobotna nie przyjmiesz proponowanej przez urząd oferty pracy albo nie weźmiesz udziału w odpowiednim szkoleniu bez ważnego powodu.   Z reguły Sperrzeit trwa przez trzy miesiące, podczas których osoba bezrobotna nie otrzyma zasiłku dla bezrobotnych. Jeśli w okresie zatrudnienia istniało obowiązkowe ubezpieczenie, urząd pracy w dalszym ciągu będzie opłacał na ubezpieczenie zdrowotne (Krankenversicherung) i ubezpieczenie na wypadek długotrwałej opieki (Pflegeversicherung) w okresie blokady.   Sperrzeit jest środkiem dyscyplinującym, mającym na celu skłonienie Cię do podejmowania pracy jak i aktywnego uczestnictwa w programach szkoleniowych.       Opracowane przez strona www: Faire Mobilität Polski Facebook: Faire Mobilität Polski zgodnie z zasadą uczciwego wykorzystania treści: Faire Mobilität – sieć doradcza oferująca bezpłatne i poufne doradztwo pierwszego kontaktu na terenie 13 niemieckich miast w zakresie niemieckiego prawa pracy. Doradztwo jest skierowane do zatrudnionych wszystkich branż, niezależnie od ich przynależności do niemieckich związków zawodowych. Dane kontaktowe: Tel.: 0 800 000 57 80, E-Mail: doradztwo@faire-mobilitaet.de, Facebook: Faire Mobilität Polski

Zasiłek wychowawczy w Niemczech

Zasiłek wychowawczy (Elterngeld) to pomoc finansowa dla rodzin wypłacana po urodzeniu dziecka. Celem zasiłku jest zrekompensowanie brakującej części dochodu w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz zawieszeniem lub ograniczeniem aktywności zawodowej.   Kto może otrzymać Elterngeld? Prawo do otrzymania zasiłku wychowawczego występuje wtedy, gdy miejsce zamieszkania dziecka znajduje się na terenie Niemiec. Zasiłek wychowawczy może pobierać osoba, która: w miesiącach, których dotyczy wniosek o zasiłek wychowawczy, pracuje miesięcznie średnio nie więcej niż 32 godzin tygodniowo, osobiście sprawuje opiekę nad dzieckiem i je wychowuje, mieszka z dzieckiem w jednym gospodarstwie domowym, ma w Niemczech miejsce zamieszkania lub stałego pobytu   Ile wynosi zasiłek wychowawczy w Niemczech?  Podstawowy zasiłek wychowawczy wynosi od 65% do 100% dochodu netto przed narodzeniem dziecka i jest uzależniony od wysokości tego dochodu. Im niższy dochód, tym wyższy wymiar procentowy. Wysokość zasiłku to co najmniej 300 EUR i maksymalnie 1800 EUR miesięcznie. Wysokość przysługującego Ci zasiłku wychowawczego możesz obliczyć przy pomocy dostępnego online kalkulatora zasiłku Elterngeldrechner: LINK   Jak długo mogę pobierać zasiłek wychowawczy? Przepisy dotyczące zasiłku wychowawczego przewidują różne modele dostosowane do potrzeb rodziców. Ojcowie i matki mogą pobierać zasiłek przez maksymalnie 14 miesięcy i dowolnie dzielić ten okres pomiędzy siebie. Natomiast jeden rodzic może otrzymywać zasiłek przez okres co najmniej 2 i maksymalnie 12 miesięcy. Pełne 14 miesięcy można wykorzystać wtedy, gdy oboje rodzice sprawują opiekę nad dzieckiem i na skutek tego tracą część dochodu z pracy. Osoby samotnie wychowujące dziecko mogą ze względu na brak partnera pobierać zasiłek wychowawczy stanowiący uzupełnienie utraconego dochodu z pracy przez pełne 14 miesięcy. Istnieją także inne formy zasiłku wychowawczego, np. dla rodziców, którzy w okresie pobierania zasiłku chcą pracować na część etatu, znanym pod pojęciem Elterngeld Plus.   Jak można ubiegać się o zasiłek wychowawczy? Każdy rodzic może ubiegać się o zasiłek wychowawczy tylko raz na dziecko. Również w przypadku bliźniaków, trojaczków i innych porodów mnogich możliwy jest tylko jeden wniosek na rodzica. Można również złożyć aplikację razem z partnerem. Jeśli drugi rodzic może również otrzymać zasiłek wychowawczy, musi on również podpisać wniosek.   Kiedy i gdzie należy złożyć wniosek o Elterngeld? Wniosek o zasiłek wychowawczy można złożyć dopiero po urodzeniu dziecka i należy go złożyć w ciągu pierwszych 3 miesięcy życia dziecka. Dzieje się tak, ponieważ zasiłek wychowawczy jest wypłacany z mocą wsteczną przez maksymalnie 3 miesiące życia dziecka. Wniosek o zasiłek wychowawczy należy złożyć w lokalnym urzędzie realizującym wypłatę tego świadczenia (Elterngeldstelle). Formularz można otrzymać w lokalnym urzędzie realizującym wypłatę zasiłku, w wielu urzędach miejskich, w większości zakładów ubezpieczeń zdrowotnych i w większości szpitali z oddziałem położniczym.   Dodatkowo przy pomocy nowego bezpłatnego serwisu “Antragsassistent ElterngeldDigital“w zależności od kraju związkowego, w którym wnioskodawca ma miejsce zamieszkania, można złożyć wniosek o zasiłek wychowawczy, wypełniając formularz elektronicznie na stronie internetowej LINK   Dalsze przydatne informacje w języku polskim znajdziesz na stronie: LINK     Opracowane przez strona www: Faire Mobilität Polski Facebook: Faire Mobilität Polski zgodnie z zasadą uczciwego wykorzystania treści: Faire Mobilität – sieć doradcza oferująca bezpłatne i poufne doradztwo pierwszego kontaktu na terenie 13 niemieckich miast w zakresie niemieckiego prawa pracy. Doradztwo jest skierowane do zatrudnionych wszystkich branż, niezależnie od ich przynależności do niemieckich związków zawodowych. Dane kontaktowe: Tel.: 0 800 000 57 80, E-Mail: doradztwo@faire-mobilitaet.de, Facebook: Faire Mobilität Polski

Dodatek do Kindergeld

Kto może go otrzymać? Jakie warunki musisz spełnić? Jeśli dochód nie wystarcza dla całej rodziny, rodzice lub opiekunowie dziecka mogą ubiegać się o dodatkowe pieniądze na dziecko (potocznie: Kindergeldzuschlag) jako dodatek do zasiłku rodzinnego Kindergeld w wysokości do 250 EUR miesięcznie na dziecko.   Rodzice mogą ubiegać się o dodatek na dziecko tylko wtedy, gdy ich miesięczny dochód (np. dochód brutto z tytułu zatrudnienia, zasiłek dla bezrobotnych lub zasiłek chorobowy, z wyłączeniem zasiłku mieszkaniowego i zasiłku na dziecko) osiąga odpowiedni próg minimalnego dochodu. Minimalny dochód brutto wynosi: 900 EUR dla par 600 EUR dla osób, które samotnie wychowują dzieci.   UWAGA! Na stronie internetowej LINK możesz sprawdzić, czy spełniasz wymagania do otrzymania dodatku oraz złożyć wniosek online.   Gdzie złożyć wniosek? Wniosek o dodatek na dziecko należy złożyć we właściwej Kasie Świadczeń Rodzinnych (Familienkasse). Na jak długo otrzymam dodatek do Kindergeld? Dodatek na dziecko otrzymasz na 6 miesięcy. Po tym okresie należy ponownie złożyć wniosek.     Opracowane przez strona www: Faire Mobilität Polski Facebook: Faire Mobilität Polski zgodnie z zasadą uczciwego wykorzystania treści: Faire Mobilität – sieć doradcza oferująca bezpłatne i poufne doradztwo pierwszego kontaktu na terenie 13 niemieckich miast w zakresie niemieckiego prawa pracy. Doradztwo jest skierowane do zatrudnionych wszystkich branż, niezależnie od ich przynależności do niemieckich związków zawodowych.   Dane kontaktowe: Tel.: 0 800 000 57 80, E-Mail: doradztwo@faire-mobilitaet.de, Facebook: Faire Mobilität Polski

Rada zakładowa a związki zawodowe

Cel i zakres reprezentacji:   Rada zakładowa ( Betriebsrat) : Rada zakładowa jest wybierana bezpośrednio przez pracowników w danym zakładzie pracy. Jej głównym zadaniem jest reprezentowanie interesów pracowników wewnątrz konkretnej firmy lub zakładu. Rada zakładowa zajmuje się kwestiami dotyczącymi konkretnej firmy, takimi jak warunki pracy, wynagrodzenia, bezpieczeństwo pracy itp.   Związek zawodowy (Gewerkschaft) : Związki zawodowe reprezentują interesy pracowników na poziomie ogólnokrajowym lub branżowym. Obejmują pracowników różnych firm i zakładów pracy w danej branży lub sektorze. Związki zawodowe koncentrują się na kwestiach ogólnych, takich jak negocjacje płacowe, standardy pracy, warunki zatrudnienia i inne kwestie, które mają wpływ na pracowników w danej branży.   Struktura: Rada zakładowa jest organem reprezentacyjnym w konkretnej firmie lub zakładzie pracy. Składają się na nią wybrani pracownicy tego zakładu pracy. Związki zawodowe to ogólnokrajowe lub branżowe organizacje, które skupiają pracowników z różnych firm i branż. Mają hierarchiczną strukturę i prowadzą negocjacje zbiorowe w imieniu swoich członków.   Zakres wpływu i kompetencje: Rada zakładowa ma wpływ na sprawy dotyczące konkretnej firmy, takie jak negocjacje wewnętrzne, ustalanie regulaminu pracy, podejmowanie decyzji dotyczących zmian organizacyjnych w zakładzie pracy itp. Związki zawodowe prowadzą negocjacje zbiorowe na poziomie krajowym lub branżowym. Mogą wpływać na politykę płacową, warunki pracy i inne ogólne kwestie dotyczące pracy w danym sektorze.   Członkowstwo: Rada zakładowa: Członkostwo w radzie zakładowej jest ograniczone do pracowników konkretnej firmy lub zakładu pracy. Będąc członkiem rady zakładowej, automatycznie nie oznacza, że jesteś członkiem związku zawodowego! Związki zawodowe: Członkowie związków zawodowych mogą pochodzić z różnych firm i branż, a związek zawodowy jest ogólnokrajowy lub branżowy.   WSKAZÓWKA: Jeżeli pracujesz w Niemczech, warto rozważyć członkostwo w związku zawodowym. Więcej dowiesz się z naszej broszury: LINK   W Niemczech zarówno rady zakładowe, jak i związki zawodowe odgrywają istotną rolę w ochronie praw pracowników i poprawie warunków pracy. Te instytucje mogą współpracować w celu osiągnięcia wspólnych celów, takich jak negocjacje zbiorowe w zakresie płac i warunków pracy.     Opracowane przez strona www: Faire Mobilität Polski Facebook: Faire Mobilität Polski zgodnie z zasadą uczciwego wykorzystania treści: Faire Mobilität – sieć doradcza oferująca bezpłatne i poufne doradztwo pierwszego kontaktu na terenie 13 niemieckich miast w zakresie niemieckiego prawa pracy. Doradztwo jest skierowane do zatrudnionych wszystkich branż, niezależnie od ich przynależności do niemieckich związków zawodowych. Dane kontaktowe: Tel.: 0 800 000 57 80, E-Mail: doradztwo@faire-mobilitaet.de, Facebook: Faire Mobilität Polski

Twoje prawa jako pracownika delegowanego w Niemczech

Pracownik delegowany to pracownik, który zostaje wysłany na ograniczony czas do pracy za granicą, np. w Niemczech.   PAMIĘTAJ Jako pracownik delegowany podlegasz prawu pracy tego kraju, z którego nastąpiło Twoje oddelegowanie. Dodatkowo mogą mieć zastosowanie niektóre przepisy niemieckiego prawa pracy, jeżeli są dla Ciebie korzystniejsze. Oznacza to, że masz prawo do korzystania z uprawnień wynikających z niemieckiego prawa pracy, takich jak płaca minimalna, płace określone w układach zbiorowych (Tarifvertrag), regulacje dotyczące czasu pracy, przerw oraz wymiaru urlopu wypoczynkowego. Przykładowo, mimo posiadania polskiej umowy o pracę, masz również prawo do płacy minimalnej w wysokości 12,00 EUR/brutto za godzinę (lub 12,41 EUR/brutto za godzinę od 01.01.2024).   Jeśli zostajesz oddelegowany przez swojego pracodawcę, to pracodawca musi ponieść pełne koszty Twojego zakwaterowania w Niemczech i nie może potrącać ich z Twojego wynagrodzenia.   W kwestii ubezpieczenia społecznego: Jako pracownik delegowany nie podlegasz pod ubezpieczenie społeczne w Niemczech, lecz pod ubezpieczenie w kraju, z którego jesteś delegowany. Czas Twojej pracy za granicą nie może przekroczyć 24 miesięcy. Aby potwierdzić fakt delegowania w Niemczech, będziesz musiał uzyskać zaświadczenie A1, które jest wydawane w kraju delegującym przez odpowiednią instytucję ds. ubezpieczeń społecznych. W przypadku Polski, właściwą instytucją jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).   UWAGA! Zaświadczenie A1 potwierdza odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracownika w kraju siedziby pracodawcy delegującego, czyli w Polsce.⚠ W przypadku wypadku lub choroby możesz uzyskać w Niemczech pomoc medyczną na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Wówczas koszty leczenia zostaną zwrócone przez Twoją kasę chorych z kraju pochodzenia.   Opracowane przez strona www: Faire Mobilität Polski Facebook: Faire Mobilität Polski zgodnie z zasadą uczciwego wykorzystania treści: Faire Mobilität – sieć doradcza oferująca bezpłatne i poufne doradztwo pierwszego kontaktu na terenie 13 niemieckich miast w zakresie niemieckiego prawa pracy. Doradztwo jest skierowane do zatrudnionych wszystkich branż, niezależnie od ich przynależności do niemieckich związków zawodowych. Dane kontaktowe: Tel.: 0 800 000 57 80, E-Mail: doradztwo@faire-mobilitaet.de, Facebook: Faire Mobilität Polski

Zakaz wykonywania pracy w ciąży

Czym różni się ogólny zakaz pracy od indywidualnego zakazu pracy?   Kto decyduje o zakazie pracy w ciąży w Niemczech?   Oprócz ogólnego zakazu zatrudnienia przed i po urodzeniu dziecka związanym z Mutterschutz, czyli ochroną macierzyństwa, które omówiłyśmy w poprzednim poście, pracodawca lub lekarz może orzec indywidualny zakaz zatrudnienia związany z miejscem pracy.   W jakich sytuacjach może zostać wprowadzony indywidualny zakaz pracy ( Beschäftigungsverbot)? Indywidualny zakaz pracy może dotyczyć stanu zdrowia przyszłej matki, jak również odnosić się do pewnych czynności, które mogą mieć negatywny wpływ na przebieg ciąży.   Są to na ogół:   ciężkie prace fizyczne oraz prace, w których przyszła matka jest narażona na szkodliwe i niebezpieczne dla zdrowia promieniowanie lub substancje czynniki fizyczne takie jak: promieniowanie, wstrząsy, wibracje i hałas, oraz ciepło, zimno i wilgoć,   narażenie na stresujące środowisko lub uderzenia mechaniczne,   pomieszczenia o podwyższonym ciśnieniu, o obniżonej zawartości tlenu,   praca na akord, której wynik jest zależny od osiągnięć,   praca na linii montażowej,   praca w niedziele i święta oraz praca w nocy. Dokładnie opisuje to § 11 Ustawy o ochronie macierzyństwa – MuSchG (Niedopuszczalne czynności i warunki pracy kobiet w ciąży).   Kto ponosi koszty podczas zakazu pracy w ciąży? Pamiętaj, że w czasie zakazu pracy otrzymujesz swoje wynagrodzenie w taki sposób jakbyś świadczyła pracę! Obowiązuje średnie wynagrodzenie brutto z ostatnich trzech miesięcy kalendarzowych przed rozpoczęciem ciąży. Płatności dokonuje pracodawca. Pracodawca składa wniosek do właściwej kasy chorych o zwrot wynagrodzenia brutto w ramach procedury podziału składek “U2”.   Wskazówka: Twoje prawo do urlopu nie przepada, a dni urlopowe będą standardowo naliczane!     Opracowane przez strona www: Faire Mobilität Polski Facebook: Faire Mobilität Polski zgodnie z zasadą uczciwego wykorzystania treści: Faire Mobilität – sieć doradcza oferująca bezpłatne i poufne doradztwo pierwszego kontaktu na terenie 13 niemieckich miast w zakresie niemieckiego prawa pracy. Doradztwo jest skierowane do zatrudnionych wszystkich branż, niezależnie od ich przynależności do niemieckich związków zawodowych.   Dane kontaktowe: Tel.: 0 800 000 57 80, E-Mail: doradztwo@faire-mobilitaet.de, Facebook: Faire Mobilität Polski