Słownik / Jugendamt

ERZIEHUNGSBERECHTIGTE/-R; -N – osoba/-y z prawami rodzicielskimi (rodzice)   SORGERECHT – prawa rodzicielskie itd. » AUFENTHALTBESTIMMUNGSRECHT – ABR – prawo do decydowania o miejscu pobytu dziecka (wchodzi w zakres praw rodzicielskich) itd.   JUGENDAMT – dzielnicowy urząd powołany do wspierania rodziny w zapewnieniu dobra dziecka. Zajmuje się przedszkolami i innymi formami opieki nad dziećmi, prawną i finansową pomocą dla […]

Rodziny zastępcze w Niemczech

I Ty możesz stworzyć dom! Zostań polskojęzyczną rodziną zastępczą Niemczech.   Dzieci w rodzinie zastępczej w Berlinie–w Niemczech.   Możesz pomóc dzieciom które straciły poczucie bezpieczeństwa, którym jest rodzina. Polska rodzina zastępcza to język rodzinny i tradycja.     Wśród setek tysięcy polskich obywateli mieszkających w Niemczech ok 100 tysięcy to dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia. W ramach tej grupy zdarzają […]

Widzenia

Według niemieckiego ustawodawstwa dziecko ma prawo do kontynuacji kontaktów z rodzicami nawet po ich separacji czy rozwodzie. Zarówno matka jak i ojciec – niezależnie u kogo dziecko po rozstaniu rodziców żyje – mają oprócz prawa również obowiązek utrzymywania z nim kontaktów. Są ponadto zobowiązani umożliwiać i ułatwiać kontakt dziecka z drugim rodzicem.   Jeżeli jednak […]

Prewencja i interwencja

Jugendamt (Urząd do spraw Młodzieży) jest urzędem mającym za zadanie pomoc dzieciom, młodzieży i rodzinom w rozwoju oraz gdy występują jakieś trudności. Jego funkcje są określone w Ustawie o pomocy dzieciom i młodzieży (Kinder- und Jugendhilfegesetz).   Większość zadań tej instytucji ma charakter wspierający i prewencyjny: przedszkola i inne formy opieki nad małymi dziećmi, place zabaw, […]

Zadania, funkcje

Przygotowując się do wyjazdu wraz z rodziną za granicę w poszukiwaniu czy w związku z podjęciem pracy należy obok wiedzy o warunkach panujących na danym rynku pracy, sytuacji socjalnej i bytowej pozyskać również wiedzę o obowiązujących w danym kraju regulacjach dotyczących opieki nad małoletnimi.   Zapoznanie się z takimi informacjami pozwoli na uniknięcie bądź ograniczenie […]

JUGENDAMT – PDF

LINK: PDF W życiu każdej rodziny zdarzają się trudne sytuacje i większość rodziców zna uczucie bezradności wobec piętrzących się problemów. Rodzice, którzy przybyli z Polski, wychowujący swoje dzieci w Berlinie, czują się niejednokrotnie zagubieni w gąszczu przepisów oraz wymagań szkoły czy przedszkola. Niemieckie ustawodawstwo gwarantuje bezpłatną pomoc dla rodzin wychowujących dzieci bez względu na narodowość […]

Zakres działań Jugendamtu

Urząd dzielnicowy powołany do wspierania rodziny w zapewnieniu dobra dziecka. Jugendamt działa wielopłaszczyznowo, np. wspiera w opiece, doradza w wychowaniu i skupia się na prewencji dla dzieci, młodzieży i rodzin. Zajmuje się przedszkolami i innymi formami opieki nad dziećmi, prawną i finansową pomocą dla samotnie wychowujących rodziców, ośrodkami organizującymi czas wolny dla rodzin, różnymi formami […]