A A -Polskojęzyczne grupy wsparcia w Berlinie, Poczdamie i Lipsku 

AA -BERLIN LINK Polskojęzyczna  Infolinia AA  w BERLINIE Tel.: +49 157 504 759 92       Mityngi „Z”– dla osób ze Wspólnoty AA i uzależnionych od alkoholu Mityngi „O”– dla wszystkich zainteresowanych Gierkezeile 39,10585 Berlin   Tel.: +49 157 506 384 09 (WhatsApp) E-Mail: admin@aa-berlin.de   Polskojęzyczne grupy wsparcia w Berlinie, Poczdamie i Lipsku  KOBIECA grupa Anonimowych Alkoholików “Zlot CzAArownic” Bürohaus, Storkower Str. 158 , 10407 Berlin- 3 piętro ( po wyjściu z windy w lewo i do końca ) Niedziela o 16.00- 18.00 Tel:.+ 49 157 506 384 09 (WhatsApp) „Nowe Spojrzenie” (zawieszona tymczasowo) Gierkezeile 39 10585 Berlin Niedziela 17.00- 19.00 Pierwsza niedziela miesiąca mityng “O”   „Tradycja 1” Gierkezeile 39, 10585 Berlin Poniedziałek 18.30- 20.30 Pierwszy poniedziałek miesiąca mityng “O”   „Grupa Robocza” Hessenring 47, 12101 Berlin Piątek 19.15- 21.15 Pierwszy piątek miesiąca mityng “O”   “Edward” Gierkezeile 39, 10585 Berlin Środa 19.00- 21.00 Sobota 17.00- 19.00 “OdNowa” Lipschitzallee 80, 12353 Berlin Niedziela 16.00 POCZDAM Grupa AA “Jest Nadzieja” Hermann-Elflein-Straße 11, 14467 Potsdam Środa 18.30-20.30 Pierwsza środa miesiąca mityng „O”   LIPSK Grupa AA „Wytrwałość” Mökernsche Str 3, 04155 Leipzig Niedziela 12.30-14.30 Pierwsza niedziela miesiąca mityng “O”   Punkt Informacyjno – Kontaktowy (PIK) LINK Polskojęzyczna Infolinia AA Niemcy: Tel.: +49 221 250 794 77   Spis polskojęzycznych mitingów AA w Europie: LINK

Zasiłek chorobowy w trakcie choroby dziecka- Kinderkrankengeld

Pracujesz w Niemczech? Twoje dziecko zachorowało i potrzebuje opieki?   Sprawdź, czy masz prawo do zasiłku chorobowego w trakcie choroby dziecka, znanym pod pojęciem Kinderkrankengeld.   1. Ile dni chorobowych w związku z chorobą dziecka przysługuje rodzicom? Rodzice z ustawowym ubezpieczeniem zdrowotnym mogą ubiegać się o zasiłek chorobowy na dzieci w wymiarze 30 dni roboczych na dziecko (rodzice samotnie wychowujący dzieci w wymiarze 60 dni roboczych). W przypadku większej liczby dzieci, każdemu z rodziców przysługuje nie więcej niż 65 dni roboczych, a rodzicom samotnie wychowującym dzieci nie więcej niż 130 dni roboczych w skali roku.   2. Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby otrzymać Kinderkrankengeld? 🔹 Dziecko jest ustawowo ubezpieczone 🔸 Dziecko nie ukończyło 12 roku życia; w przypadku dziecka niepełnosprawnego, limit wieku nie obowiązuje 🔹 Zaświadczenie lekarskie potwierdza chorobę dziecka oraz musi z niego wynikać, że opieka nad dzieckiem jest konieczna. 🔸 Nie ma innej osoby w gospodarstwie domowym, która mogłaby przejąć obowiązki opieki nad dzieckiem w czasie jego choroby. Dziecko jest prawnie ubezpieczone.   3. Ile wynosi taki zasiłek i jak mogę sie o niego ubiegać? Kinderkrankengeld wynosi 90 % Twojego zarobku netto. Wniosek złóż w swojej kasie chorych!   4. Czy pracodawca może mimo to wypłacać mi w tym czasie wynagrodzenie? Tak, pracodawca może nadal wypłacać w tym czasie wynagrodzenie mimo zwolnienia pracownika od obowiązku świadczenia pracy. W takim wypadku rodzic nie ma roszczenia co do kasy chorych o wypłatę Kinderkrankengeld.     Opracowane przez strona www: Faire Mobilität Polski Facebook: Faire Mobilität Polski zgodnie z zasadą uczciwego wykorzystania treści: Faire Mobilität – sieć doradcza oferująca bezpłatne i poufne doradztwo pierwszego kontaktu na terenie 13 niemieckich miast w zakresie niemieckiego prawa pracy. Doradztwo jest skierowane do zatrudnionych wszystkich branż, niezależnie od ich przynależności do niemieckich związków zawodowych.   Dane kontaktowe: Tel.: 0 800 000 57 80, E-Mail: doradztwo@faire-mobilitaet.de, Facebook: Faire Mobilität Polski

Porównanie Agentur für Arbeit i Jobcenter

Chociaż obydwie instytucje zajmują się problematyką związaną z zatrudnieniem i zarządzaniem przyznawania wypłat świadczeń socjalnych, tak naprawdę mają różne funkcje i odmienne zadania.   Co różni obie instytucje?   Bundesagentur für Arbeit jest niemieckim federalnym urzędem pracy, który ma na celu świadczenie różnorodnych usług związanych z rynkiem pracy.: Zadania: Rejestracja bezrobotnych Pośrednictwo pracy Wsparcie finansowe dla bezrobotnych, jak Arbeitslosengeld 1 (ALG 1) Doradztwo zawodowe Programy szkoleniowe: Ułatwianie mobilności zawodowej, min. poprzez wydawanie formularzy umożliwiających transfer środków do innego kraju, takich jak PDU 1, PDU 2. Monitorowanie rynku pracy Współpraca z pracodawcami: Nawiązuje współpracę z pracodawcami w celu zrozumienia ich potrzeb i ułatwienia procesu rekrutacji.   Ogólnie rzecz biorąc, Agentur für Arbeit jest kluczowym graczem w niemieckim systemie rynku pracy, oferuje szeroki zakres usług mających na celu wspieranie zarówno pracodawców, jak i osoby poszukujące zatrudnienia.    Jobcenter to instytucja, która ma na celu świadczenie wsparcia finansowego i społecznego dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej.   Zadania: Wsparcie finansowe dla osób o niskich dochodach: Jobcenter udziela świadczeń finansowych, takich jak zasiłki socjalne, np. Bürgergeld na rzecz osób, których dochody są niewystarczające do pokrycia podstawowych potrzeb życiowych. Programy aktywizacji zawodowej: Jobcenter oferuje programy i szkolenia, które mają na celu aktywizację zawodową osób bezrobotnych lub zagrożonych bezrobociem. Pośrednictwo pracy: Pomaga w pośrednictwie pracy, łącząc pracodawców z osobami poszukującymi zatrudnienia. Doradztwo zawodowe: Zapewnia doradztwo zawodowe, pomagając osobom w planowaniu swojej ścieżki zawodowej. Wsparcie dla rodzin: Udziela wsparcia finansowego i społecznego rodzinom, które znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Integracja społeczna: Pracuje nad integracją społeczną i zawodową osób dotkniętych bezrobociem lub ubóstwem. Zarządzanie programami rynku pracy: Koordynuje różne programy rynku pracy i świadczenia socjalne, dbając o efektywne wykorzystanie dostępnych środków. Sprawdzanie kwalifikacji: Ocenia kwalifikacje i umiejętności osób poszukujących pracy, aby dostosować programy szkoleniowe i wsparcie do ich indywidualnych potrzeb. Jobcenter stanowi ważny element niemieckiego systemu opieki społecznej, skupiając się na dostarczaniu wsparcia dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i poszukujących zatrudnienia.   Podsumowując: Agentur für Arbeit skupia się na osobach bezrobotnych, oferując wypłatę ALG 1 oraz szeroki zakres usług i szkoleń, podczas gdy Jobcenter skupia się na wsparciu finansowym i socjalnym dla osób o niskich dochodach poprzez świadczenia socjalne, np. Bürgergeld. Obydwie instytucje tworzą kompleksowy system wsparcia na niemieckim rynku pracy.   Źródła zdjęć: © dpa Creative / Picture Alliance       Opracowane przez strona www: Faire Mobilität Polski Facebook: Faire Mobilität Polski zgodnie z zasadą uczciwego wykorzystania treści: Faire Mobilität – sieć doradcza oferująca bezpłatne i poufne doradztwo pierwszego kontaktu na terenie 13 niemieckich miast w zakresie niemieckiego prawa pracy. Doradztwo jest skierowane do zatrudnionych wszystkich branż, niezależnie od ich przynależności do niemieckich związków zawodowych. Dane kontaktowe: Tel.: 0 800 000 57 80, E-Mail: doradztwo@faire-mobilitaet.de, Facebook: Faire Mobilität Polski

Wohngeld w Niemczech

Twoje prawo do zasiłku mieszkaniowego   Dzisiaj przedstawiamy Wam informacje związane z Wohngeld, czyli z zasiłkiem mieszkaniowym w Niemczech.     Co to jest Wohngeld Zasiłek mieszkaniowy to państwowe świadczenie wspierające opłacenie kosztów zamieszkania. Uprawnienie i wysokość dodatku mieszkaniowego zależą od liczby członków gospodarstwa domowego, wysokości całkowitych dochodów oraz wysokości czynszu.     Kto przyznaje Wohngeld? Wohngeld przyznawane jest przez urzędy miast lub powiatów.     Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać Wohngeld? Należy być zameldowanym w Niemczech Nie przyjmować innych świadczeń socjalnych takich jak dochód obywatelski Bürgergeld. Mieć ograniczone środki finansowe Złożyć wniosek w odpowiednim urzędzie mieszkaniowym właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania.     Wohngeld jest z reguły przyznawany na okres 1 roku. Po tym czasie, wniosek należy ponowić. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat warunków i procesu składania wniosku, koniecznie odwiedź stronę internetową swojego miasta/gminy. Kryteria przyznawania Wohngeld mogą się różnić w zależności od miejscowości!     Gdzie mogę sprawdzić czy spełniam warunki do otrzymania zasiłku mieszkaniowego ( Wohngeld)? Aby sprawdzić, czy spełniasz warunki do otrzymania zasiłku mieszkaniowego (Wohngeld), możesz skorzystać z orientacyjnego kalkulatora dostępnego pod adresem: LINK     Wohngeld jest istotnym wsparciem finansowym dla wielu osób, pomagającym w pokryciu wysokich kosztów mieszkania.     Opracowane przez strona www: Faire Mobilität Polski Facebook: Faire Mobilität Polski zgodnie z zasadą uczciwego wykorzystania treści: Faire Mobilität – sieć doradcza oferująca bezpłatne i poufne doradztwo pierwszego kontaktu na terenie 13 niemieckich miast w zakresie niemieckiego prawa pracy. Doradztwo jest skierowane do zatrudnionych wszystkich branż, niezależnie od ich przynależności do niemieckich związków zawodowych. Dane kontaktowe: Tel.: 0 800 000 57 80, E-Mail: doradztwo@faire-mobilitaet.de, Facebook: Faire Mobilität Polski

Twoje prawa jako pracownika delegowanego w Niemczech

Pracownik delegowany to pracownik, który zostaje wysłany na ograniczony czas do pracy za granicą, np. w Niemczech.   PAMIĘTAJ Jako pracownik delegowany podlegasz prawu pracy tego kraju, z którego nastąpiło Twoje oddelegowanie. Dodatkowo mogą mieć zastosowanie niektóre przepisy niemieckiego prawa pracy, jeżeli są dla Ciebie korzystniejsze. Oznacza to, że masz prawo do korzystania z uprawnień wynikających z niemieckiego prawa pracy, takich jak płaca minimalna, płace określone w układach zbiorowych (Tarifvertrag), regulacje dotyczące czasu pracy, przerw oraz wymiaru urlopu wypoczynkowego. Przykładowo, mimo posiadania polskiej umowy o pracę, masz również prawo do płacy minimalnej w wysokości 12,00 EUR/brutto za godzinę (lub 12,41 EUR/brutto za godzinę od 01.01.2024).   Jeśli zostajesz oddelegowany przez swojego pracodawcę, to pracodawca musi ponieść pełne koszty Twojego zakwaterowania w Niemczech i nie może potrącać ich z Twojego wynagrodzenia.   W kwestii ubezpieczenia społecznego: Jako pracownik delegowany nie podlegasz pod ubezpieczenie społeczne w Niemczech, lecz pod ubezpieczenie w kraju, z którego jesteś delegowany. Czas Twojej pracy za granicą nie może przekroczyć 24 miesięcy. Aby potwierdzić fakt delegowania w Niemczech, będziesz musiał uzyskać zaświadczenie A1, które jest wydawane w kraju delegującym przez odpowiednią instytucję ds. ubezpieczeń społecznych. W przypadku Polski, właściwą instytucją jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).   UWAGA! Zaświadczenie A1 potwierdza odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracownika w kraju siedziby pracodawcy delegującego, czyli w Polsce.⚠ W przypadku wypadku lub choroby możesz uzyskać w Niemczech pomoc medyczną na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Wówczas koszty leczenia zostaną zwrócone przez Twoją kasę chorych z kraju pochodzenia.   Opracowane przez strona www: Faire Mobilität Polski Facebook: Faire Mobilität Polski zgodnie z zasadą uczciwego wykorzystania treści: Faire Mobilität – sieć doradcza oferująca bezpłatne i poufne doradztwo pierwszego kontaktu na terenie 13 niemieckich miast w zakresie niemieckiego prawa pracy. Doradztwo jest skierowane do zatrudnionych wszystkich branż, niezależnie od ich przynależności do niemieckich związków zawodowych. Dane kontaktowe: Tel.: 0 800 000 57 80, E-Mail: doradztwo@faire-mobilitaet.de, Facebook: Faire Mobilität Polski

Zasiłek rodzinny – Kindergeld

Czy wiesz, że jako obywatel Unii Europejskiej masz prawo do niemieckiego zasiłku rodzinnego na swoje dzieci? Sprawdź, czy spełniasz warunki!   Warunki uzyskania zasiłku Kindergeld:  mieszkasz w Niemczech i podlegasz nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu  nie mieszkasz w Niemczech, ale uzyskujesz co najmniej 90% dochodów z terenu Niemiec, wtedy na podstawie złożonego wniosku również możesz być rozpatrywany jako osoba podlegająca nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu  Twoje dzieci mieszkają w Niemczech, na terenie Unii Europejskiej, w Norwegii, Liechtensteinie, Islandii lub Szwajcarii Zasiłek rodzinny na dziecko przysługuje na dzieci rodzone i przysposobione, dzieci, dla których jesteś rodziną zastępczą jak i na wnuki.   UWAGA: Jeżeli rodzina mieszka w innym państwie UE, najpierw konieczne będzie ustalenie, który kraj jest właściwy w sprawie wypłaty zasiłku na dziecko. Może się zdarzyć, że będą pobierane świadczenia częściowe w różnych krajach UE. Jest to uzależnione od sytuacji rodzinnej. Więcej na ten temat dowiesz się z naszego następnego postu.   Kiedy powinieneś złożyć wniosek o zasiłek Kindergeld? Wniosek o Kindergeld powinien być złożony bezzwłocznie po spełnieniu warunków uprawniających do tego świadczenia, takich jak urodzenie dziecka lub przeprowadzka do Niemiec. Jeśli dziecko urodziło się w Niemczech, zalecamy złożenie wniosku o Kindergeld możliwie jak najszybciej po urodzeniu dziecka. Jeśli przeprowadziłeś się do Niemiec z dzieckiem, zalecamy złożenie wniosku o Kindergeld jak najszybciej po przyjeździe.   WSKAZÓWKA: O zasiłek rodzinny możesz się również ubiegać z mocą wsteczną. Termin wstecznej wypłaty zasiłku rodzinnego wynosi 6 miesięcy. Dlatego złóż wniosek o zasiłek rodzinny na czas, aby uniknąć niekorzystnej sytuacji finansowej.   Gdzie muszę złożyć wniosek o Kindergeld? Wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego należy złożyć pisemnie, zwykle w Kasie Świadczeń Rodzinnych Federalnej Agencji Pracy (Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit). Wniosek można również złożyć online na stronie: LINK   Ile wynosi zasiłek Kindergeld? Od stycznia 2023 roku zasiłek rodzinny (Kindergeld) wzrósł do jednolitej kwoty 250 EUR miesięcznie na każde dziecko. Nie ma już różnych kwot zależnych od liczby dzieci, na które jest wypłacane świadczenie rodzicielskie. Zasiłek rodzinny (Kindergeld) otrzymują wszystkie rodziny, niezależnie od osiąganego dochodu. Z zasady jest on wypłacany na wszystkie dzieci w wieku do 18 lat. Jeżeli Twoje dziecko będzie bezrobotne, zasiłek rodzinny jest wypłacany do 21. roku życia, a jeżeli dziecko dalej się uczy, zasiłek rodzinny jest wypłacany do 25. roku życia. Termin przelewu zasiłku rodzinnego na konto zależy od numeru zasiłku rodzinnego. Dokładną datę, kiedy otrzymasz zasiłek znajdziesz w kalendarzu na stronie: LINK   Potrzebujesz dalszych informacji w języku polskim? Informator dotyczący zasiłku rodzinnego na dziecko w języku polskim: LINK Wniosek o zasiłek rodzinny w języku polskim: LINK Załącznik dziecko do wniosku o zasiłek rodzinny w języku polskim: LINK     Opracowane przez strona www: Faire Mobilität Polski Facebook: Faire Mobilität Polski zgodnie z zasadą uczciwego wykorzystania treści: Faire Mobilität – sieć doradcza oferująca bezpłatne i poufne doradztwo pierwszego kontaktu na terenie 13 niemieckich miast w zakresie niemieckiego prawa pracy. Doradztwo jest skierowane do zatrudnionych wszystkich branż, niezależnie od ich przynależności do niemieckich związków zawodowych.   Dane kontaktowe: Tel.: 0 800 000 57 80, E-Mail: doradztwo@faire-mobilitaet.de, Facebook: Faire Mobilität Polski