yyy

Przywitanie w LVL 3. Informacja ze mamy lato w Albie!

Scena 1:

Zamek Arddun- główna sala:

Will i Mareen witają gracza.

Scena 2:

Will przypomina w skrócie wydarzenia z 2 poprzednich lvl.

Mareen pokazuje na ściany i sufit i prosi o pomoc w remoncie sali bo zamek się rozsypuje

Trzeba wynieść meble:

Ćwiczenie lub płacimy pracownikom

Po wynoszeniu mebli Mareen dziękuje za pomoc i prosi o kontakt z Patrick/Lina, oraz o gwoździe 10 szt. od kowala. Gracz decyduje jakie zadanie wykona pierwsze.

Scena 3: Patrick

Patrick/Lina: komnata, zajmują się papierkową robotą związaną z prowadzeniem zamku. Polecają trochę poćwiczyć.