𝗭𝗔𝗦𝗜Ł𝗘𝗞 𝗪𝗬𝗖𝗛𝗢𝗪𝗔𝗪𝗖𝗭𝗬 𝗪 𝗡𝗜𝗘𝗠𝗖𝗭𝗘𝗖𝗛

𝗭𝗔𝗦𝗜Ł𝗘𝗞 𝗪𝗬𝗖𝗛𝗢𝗪𝗔𝗪𝗖𝗭𝗬 𝗪 𝗡𝗜𝗘𝗠𝗖𝗭𝗘𝗖𝗛
Zasiłek wychowawczy (Elterngeld) to pomoc finansowa dla rodzin wypłacana po urodzeniu dziecka.
Celem zasiłku jest zrekompensowanie brakującej części dochodu w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz zawieszeniem lub ograniczeniem aktywności zawodowej.
🤔 𝗞𝘁𝗼 𝗺𝗼𝘇̇𝗲 𝗼𝘁𝗿𝘇𝘆𝗺𝗮𝗰́ 𝗘𝗹𝘁𝗲𝗿𝗻𝗴𝗲𝗹𝗱?
Prawo do otrzymania zasiłku wychowawczego występuje wtedy, gdy miejsce zamieszkania dziecka znajduje się na terenie Niemiec.
Zasiłek wychowawczy może pobierać osoba, która:
🤱 w miesiącach, których dotyczy wniosek o zasiłek wychowawczy, pracuje miesięcznie średnio nie więcej niż 32 godzin tygodniowo,
🤱 osobiście sprawuje opiekę nad dzieckiem i je wychowuje,
🤱 mieszka z dzieckiem w jednym gospodarstwie domowym,
🤱 ma w Niemczech miejsce zamieszkania lub stałego pobytu
🤔 𝗜𝗹𝗲 𝘄𝘆𝗻𝗼𝘀𝗶 𝘇𝗮𝘀𝗶ł𝗲𝗸 𝘄𝘆𝗰𝗵𝗼𝘄𝗮𝘄𝗰𝘇𝘆 𝘄 𝗡𝗶𝗲𝗺𝗰𝘇𝗲𝗰𝗵?
Podstawowy zasiłek wychowawczy wynosi od 65% do 100% dochodu netto przed narodzeniem dziecka i jest uzależniony od wysokości tego dochodu.
Im niższy dochód, tym wyższy wymiar procentowy. Wysokość zasiłku to co najmniej 300 EUR i maksymalnie 1800 EUR miesięcznie.
𝗪𝘆𝘀𝗼𝗸𝗼𝘀́𝗰́ 𝗽𝗿𝘇𝘆𝘀ł𝘂𝗴𝘂𝗷𝗮̨𝗰𝗲𝗴𝗼 𝗖𝗶 𝘇𝗮𝘀𝗶ł𝗸𝘂 𝘄𝘆𝗰𝗵𝗼𝘄𝗮𝘄𝗰𝘇𝗲𝗴𝗼 𝗺𝗼𝘇̇𝗲𝘀𝘇 𝗼𝗯𝗹𝗶𝗰𝘇𝘆𝗰́ 𝗽𝗿𝘇𝘆 𝗽𝗼𝗺𝗼𝗰𝘆 𝗱𝗼𝘀𝘁𝗲̨𝗽𝗻𝗲𝗴𝗼 𝗼𝗻𝗹𝗶𝗻𝗲 𝗸𝗮𝗹𝗸𝘂𝗹𝗮𝘁𝗼𝗿𝗮 𝘇𝗮𝘀𝗶ł𝗸𝘂 𝗘𝗹𝘁𝗲𝗿𝗻𝗴𝗲𝗹𝗱𝗿𝗲𝗰𝗵𝗻𝗲𝗿: https://familienportal.de/familienportal/meta/egr
🤔 𝗝𝗮𝗸 𝗱ł𝘂𝗴𝗼 𝗺𝗼𝗴𝗲̨ 𝗽𝗼𝗯𝗶𝗲𝗿𝗮𝗰́ 𝘇𝗮𝘀𝗶ł𝗲𝗸 𝘄𝘆𝗰𝗵𝗼𝘄𝗮𝘄𝗰𝘇𝘆?
Przepisy dotyczące zasiłku wychowawczego przewidują różne modele dostosowane do potrzeb rodziców.
Ojcowie i matki mogą pobierać zasiłek przez maksymalnie 14 miesięcy i dowolnie dzielić ten okres pomiędzy siebie. Natomiast jeden rodzic może otrzymywać zasiłek przez okres co najmniej 2 i maksymalnie 12 miesięcy. Pełne 14 miesięcy można wykorzystać wtedy, gdy oboje rodzice sprawują opiekę nad dzieckiem i na skutek tego tracą część dochodu z pracy.
Osoby samotnie wychowujące dziecko mogą ze względu na brak partnera pobierać zasiłek wychowawczy stanowiący uzupełnienie utraconego dochodu z pracy przez pełne 14 miesięcy.
Istnieją także inne formy zasiłku wychowawczego, np. dla rodziców, którzy w okresie pobierania zasiłku chcą pracować na część etatu, znanym pod pojęciem Elterngeld Plus.
🤔 𝗝𝗮𝗸 𝗺𝗼𝘇̇𝗻𝗮 𝘂𝗯𝗶𝗲𝗴𝗮𝗰́ 𝘀𝗶𝗲̨ 𝗼 𝘇𝗮𝘀𝗶ł𝗲𝗸 𝘄𝘆𝗰𝗵𝗼𝘄𝗮𝘄𝗰𝘇𝘆?
Każdy rodzic może ubiegać się o zasiłek wychowawczy tylko raz na dziecko. Również w przypadku bliźniaków, trojaczków i innych porodów mnogich możliwy jest tylko jeden wniosek na rodzica. Można również złożyć aplikację razem z partnerem.
Jeśli drugi rodzic może również otrzymać zasiłek wychowawczy, musi on również podpisać wniosek.
🤔 𝗞𝗶𝗲𝗱𝘆 𝗶 𝗴𝗱𝘇𝗶𝗲 𝗻𝗮𝗹𝗲𝘇̇𝘆 𝘇ł𝗼𝘇̇𝘆𝗰́ 𝘄𝗻𝗶𝗼𝘀𝗲𝗸 𝗼 𝗘𝗹𝘁𝗲𝗿𝗻𝗴𝗲𝗹𝗱?
Wniosek o zasiłek wychowawczy można złożyć dopiero po urodzeniu dziecka i należy go złożyć w ciągu pierwszych 3 miesięcy życia dziecka. Dzieje się tak, ponieważ zasiłek wychowawczy jest wypłacany z mocą wsteczną przez maksymalnie 3 miesiące życia dziecka.
Wniosek o zasiłek wychowawczy należy złożyć w lokalnym urzędzie realizującym wypłatę tego świadczenia (Elterngeldstelle). Formularz można otrzymać w lokalnym urzędzie realizującym wypłatę zasiłku, w wielu urzędach miejskich, w większości zakładów ubezpieczeń zdrowotnych i w większości szpitali z oddziałem położniczym.
𝗗𝗼𝗱𝗮𝘁𝗸𝗼𝘄𝗼 𝗽𝗿𝘇𝘆 𝗽𝗼𝗺𝗼𝗰𝘆 𝗻𝗼𝘄𝗲𝗴𝗼 𝗯𝗲𝘇𝗽ł𝗮𝘁𝗻𝗲𝗴𝗼 𝘀𝗲𝗿𝘄𝗶𝘀𝘂 „𝗔𝗻𝘁𝗿𝗮𝗴𝘀𝗮𝘀𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻𝘁 𝗘𝗹𝘁𝗲𝗿𝗻𝗴𝗲𝗹𝗱𝗗𝗶𝗴𝗶𝘁𝗮𝗹❞ 𝘄 𝘇𝗮𝗹𝗲𝘇̇𝗻𝗼𝘀́𝗰𝗶 𝗼𝗱 𝗸𝗿𝗮𝗷𝘂 𝘇𝘄𝗶𝗮̨𝘇𝗸𝗼𝘄𝗲𝗴𝗼, 𝘄 𝗸𝘁𝗼́𝗿𝘆𝗺 𝘄𝗻𝗶𝗼𝘀𝗸𝗼𝗱𝗮𝘄𝗰𝗮 𝗺𝗮 𝗺𝗶𝗲𝗷𝘀𝗰𝗲 𝘇𝗮𝗺𝗶𝗲𝘀𝘇𝗸𝗮𝗻𝗶𝗮, 𝗺𝗼𝘇̇𝗻𝗮 𝘇ł𝗼𝘇̇𝘆𝗰́ 𝘄𝗻𝗶𝗼𝘀𝗲𝗸 𝗼 𝘇𝗮𝘀𝗶ł𝗲𝗸 𝘄𝘆𝗰𝗵𝗼𝘄𝗮𝘄𝗰𝘇𝘆, 𝘄𝘆𝗽𝗲ł𝗻𝗶𝗮𝗷𝗮̨𝗰 𝗳𝗼𝗿𝗺𝘂𝗹𝗮𝗿𝘇 𝗲𝗹𝗲𝗸𝘁𝗿𝗼𝗻𝗶𝗰𝘇𝗻𝗶𝗲 𝗻𝗮 𝘀𝘁𝗿𝗼𝗻𝗶𝗲 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗲𝘁𝗼𝘄𝗲𝗷 www.elterngeld-digital.de
👉 Dalsze przydatne informacje w języku polskim znajdziesz na stronie: