wspieramy
radzimy

wspieramy
radzimy

TELEFON ZAUFANIA GŁÓWNIE DLA RODZIN ZAMIESZKAŁYCH BERLIN I OKOLICE 

Zapraszamy do rozmowy dzieci, młodzież, rodziców, osoby starsze i samotne.
Informacje oraz porady psychologiczne.

 Projekt zakończył się już w roku 2022

Zapraszamy na następny rok!

 

Projekt Rodzina w Berlinie
Stowarzyszenie Polki w Berlinie

Celem projektu jest profesjonalna pomoc w otrzymaniu rzetelnych i potrzebnych informacji związanych z kwestiami i problemami społecznymi Polaków w Berlinie i okolic.

 

Główne kierunki to: system edukacyjny, opieka zdrowotna, rodzinne aspekty prawne, prawa dziecka, rola Urzędu do Spraw Młodzieży (Jugendamt), formy pomocy wychowawczej możliwości wsparcia w problemach rodzinnych, psychologicznych oraz związanych z rozwojem i edukacją dzieci.

slider3

Dodatkowymi pozytywnymi efektami tej wymiany jest:

 

-uwrażliwienie berlińskich instytucji i urzędów na szczególne potrzeby migrantów z Polski oraz skłonienie ich do współpracy z uwzględnieniem specyfiki ich potrzeb
-tworzenie partnerstw pomiędzy instytucjami,
-popularyzacja wizerunku stowarzyszenie Polki w Berlinie, Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej, Urzędu dzielnicowego Pankow oraz poradni psychologicznej jako instytucji udzielających wsparcia obywatelom polskim przebywającym na terenie Berlina.