Poradnie, Telefony

Poradnie, telefony

Telefon zaufania Przemoc Wobec Kobiet
365 dni w roku, 24 godziny na dobę, bezpłatnie
Telefon zaufania Przemoc Wobec Kobiet udziela porad kobietom doświadczającym przemocy w każdej formie: przemoc domowa i seksualna, wymuszone małżeństwo, handel ludźmi lub obrzezanie kobiet.
Porady udzielane są anonimowo, z zachowaniem poufności oraz przy udziale tłumaczy licznych języków.
Doradczyniami są wykwalifikowane specjalistki, które mają doświadczenie w zakresie doradztwa dla kobiet dotkniętych przemocą. Świadczą pierwszą pomoc w zakresie poradnictwa psychospołecznego oraz oferują interwencję kryzysową. W razie potrzeby nasi doradcy skontaktują się z organizacją udzielającą wsparcia na miejscu.
Z telefonu zaufania mogą korzystać również udzielający wsparcia znajomi, członkowie rodziny oraz specjaliści.
Oferta doradztwa obowiązuje niezależnie od pochodzenia społecznego i etnicznego, wyznania czy orientacji i identyfikacji seksualnej osoby poszukującej pomocy i obejmuje lesbijki, gejów, biseksualistów, transseksualistów i interseksualistów, a także osoby nieheteroseksualne (LGBTIQ).
Porozmawiaj z nami. Wspólnie znajdziemy odpowiedzi
Jak się z nami skontaktować: 08000 116 016
link

PORADNIE MIGRACYJNE I MIEJSCA WSPARCIA USŁUGI TE SĄ BEZPŁATNE.

SHIA e. V.
Landesverband Berlin
Rudolf-Schwarz-Str. 31, 10407 Berlin
Doradztwo dla rodziców samotnie wychowujących dzieci
Isabella Lammaghi
tel: (030) 425 11 86
E-Mail: isabella.lammaghi@shia-berlin.de

POLKI W BERLINIE e. V.
Projekt “Rodzina w Berlinie”
Psychologiczne doradztwo telefoniczne
w każdą środę w godz. 12:00-14:00
tel. (030) 680 801 21

INTERKULTURELLES FRAUENZENTRUM S.U.S.I.
Bayerischer Platz 9, 10779 Berlin
Poradnictwo psychologiczne dla kobiet
Poloneski – psychologiczna grupa samopomocy
Gabriela Swierczynska
Każdy trzeci wtorek miesiąca o 17:00, należy ustalić termin spotkania
tel. (030) 789 593 96 E-Mail: susipsychologie@aol.com
Doradztwo socjalne
Joanna Jordan
Środa 10:30-13:00

ANONIMOWI ALKOHOLICY (AA)
Lipschitzalle 80, 12353 Berlin
Polskojęzyczne grupy wsparcia w Berlinie
LINK PL: www.aa-berlin.de/innegrupy.php
W każdą pierwszą niedzielę miesiąca spotkanie otwarte, godz. 17:00-19:00
Grupa NOWE SPOJRZENIE
FRÖBEL e. V. – FRÖBEL-Gruppe

FRÖBEL-Familienberatung CON-RAT
Hans-Schmidt-Straße 14, 12489 Berlin
Konsultacje wychowawcze dla rodziców, poradnictwo dla rodzin, terapia rodzinna
Edyta Hentzschel
tel. (030) 444 48 08
E-Mail: con-rat@froebel-gruppe.de

PRZEMOC W RODZINIE: BIG Hotline
– telefon zaufania
Linia czynna jest codziennie, przez całą dobę: tel. (030) 611 0300
LINK DE: www.big-hotline.de

Informator w języku polskim:
PANI PRAWA W PRZYPADKU PRZEMOCY DOMOWEJ (PDF),
LINK PL: link

COCON, DOM DLA KOBIET
Schronienie, pomoc i wsparcie dla kobiet, które doświadczyły
przemocy w rodzinie, oraz ich dzieci
Numer ratunkowy: tel. (030) 916 118 36 (czynny całą dobę)
LINK PL: link

LARA – VEREIN GEGEN SEXUELLE GEWALT AN FRAUEN e. V.
Specjalistyczny ośrodek ds. przeciwdziałania przemocy
Porady telefoniczne od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00
tel. (030) 216 888 88
E-Mail: beratung@lara-berlin.de
LINK PL: link

Dom dla kobiet BORA
Pomoc doraźna. Schronienie i wsparcie dla kobiet, które muszą
chronić się przed przemocą
telefon kryzysowy: (0 – 24) 030 986 43 32
LINK PL: link

STOP-STALKING
Informacje w przypadku stalkingu
LINK PL: link

HYDRA BERLIN e. V. – Miejsce spotkań oraz doradztwo związane z prostytucją
Köpenicker Straße 187/188 , 10997 Berlin
Doradztwo, informacja oraz wsparcie (w razie potrzeby zapewniona pomoc tłumacza)
tel. (030) 611 00 23
E-Mail: kontakt@hydra-ev.org
poniedziałki i wtorki 10:00-15:00, czwartki 16:00-20:00
dodatkowa oferta: porady podatkowe: 2. i 3. czwartek miesiąca od 17:00 do 20:00,
porady prawne (w zależności od potrzeb)
LINK PL: link

DORADZTWO I WSPARCIE W PRZYPADKACH DYSKRYMINACJI
(BERATUNG UND UNTERSTÜTZUNG BEI DISKRIMINIERUNG)
Czujesz się obrażany, ignorowany, zagrożony lub atakowany?
A może byłeś świadkiem takiego zachowania?
LINK PL: link
Jesteś świadkiem dyskryminacji lub tego doświadczyłeś, możesz to zgłosić tu:
LINK DE: link
LINK DE: link

SELBSTHILFE – samopomoc (grupy wsparcia)
to program dla osób mających ten sam problem albo chorobę.
Informacje o grupach samopomocy znajdziesz tu:
LINK DE: link
Na stronie wpisz w wyszukiwarce słowo polnisch