Domy opieki

PRZEMOC W RODZINIE: BIG Hotline – telefon zaufania
Linia czynna jest codziennie, przez całą dobę:
Tel: (030) 611 0300

COCON, DOM DLA KOBIET
Schronienie, pomoc i wsparcie dla kobiet, które doświadczają
przemoc w rodzinie, oraz ich dzieci.
Numer ratunkowy: tel. (030) 916 118 36 (czynny całą dobę)

Dom dla kobiet BORA
Pomoc doraźna. Schronienie i wsparcie dla kobiet, które muszą
chronić się przed przemocą
telefon kryzysowy: (0 – 24) 030 986 43 32

ANONIMOWI ALKOHOLICY (AA)
Lipschitzallee 80, 12353 Berlin
Polskojęzyczne grupy wsparcia w Berlinie
W każdą pierwszą niedzielę miesiąca spotkanie otwarte, godz. 17:00-19:00
Grupa NOWE SPOJRZENIE