Prawa dzieci, rodzicielskie

Prawa dzieci, rodzicielskie

Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez ZGROMADZENIE OGÓLNE NARODÓW ZJEDNOCZONYCH dnia 20 listopada 1989 roku
link