Prawa dzieci, rodzicielskie

Prawa dzieci, rodzicielskie

„Prawa dziecka – przedmiot działalności Organizacji Narodów Zjednoczonych, której efektem jest przyjęcie źródeł międzynarodowej ochrony praw dziecka, m.in. Deklaracji Praw Dziecka z 1959 r. oraz traktatów międzynarodowych, w szczególności Konwencji o prawach dziecka z 1989 r…” LINK

 

Prawa dziecka w Niemczech ( w przygotowaniu)

**

Prawa dziecka w Polsce

Na stronach polskich instytucji publicznych można znaleźć ważne informacje na temat praw dziecka w Polsce. Zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami.

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Rzecznik Praw Dziecka

Rzecznik Praw Obywatelskich

Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF