POLSKA

Najczęściej zadawane pytania w sprawie nowych zasad dotyczących przekraczania granic

LINK

**************

Infolinia Straży Granicznej

LINK

Kontakt w sprawie ograniczeń w ruchu granicznym w związku z panującą sytuacją epidemiczną:

Tel: 22 500 40 00

**************

UWAGA❗️ –LINK
#Granica 🇵🇱🇩🇪 #Kwarantanna 🏠️
⚠️ Nowe zasady kwarantanny w PL 🇵🇱 po przekroczeniu granicy RP – jeszcze więcej osób zostało objętych wyjątkami.

Dobra wiadomość dla
osób wykonujących zawód medyczny oraz
zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej.

Kto jest zwolniony z kwarantanny po przekroczeniu granicy?

Od 16 maja 2020 r. po przekroczeniu granicy w ramach wykonywania czynności zawodowych, nie muszą odbywać kwarantanny:
• załogi statków powietrznych,
• marynarze, rybacy oraz inni członkowie załóg statków morskich oraz statków żeglugi śródlądowej, a także serwisanci statków oraz inspektorzy uznanych organizacji, LINK
• osoby wykonujące w Polsce lub państwie sąsiadującym prace związane z przygotowaniem lub realizacją inwestycji w zakresie terminalu w rozumieniu ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych w rozumieniu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych lub strategicznych inwestycji w sektorze naftowym w rozumieniu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym,
• kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu przepisów ustawy o transporcie drogowym,
LINK
• obsady pociągów oraz inni pracownicy niezbędni do wykonywania usług przewozu towarowego w ramach międzynarodowego transportu kolejowego, wykonujących czynności zawodowe w Polsce lub państwie sąsiadującym, na podstawie listy stanowiącej wykaz tych osób przekazanej przez przewoźnika,
• kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy,
• kierowców wykonujących przewóz drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym międzynarodowym transporcie drogowym osób;
• osoby przekraczające granicę RP stanowiącą granicę wewnętrzną w celu wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Polsce lub w państwie UE lub EOG,
• uczniowie i studenci przekraczający granicę RP stanowiącą granicę wewnętrzną celu pobierania nauki w Polsce lub państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami studentami w celu umożliwienia tej nauki,
• dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Polsce lub państwie sąsiadujacym i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z dziećmi w celu ich objęcia tym wychowaniem,
• osoby przekraczające granicę w celu prac w gospodarstwie rolnym, które znajduje się po obu stronach tej granicy,
• żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub żołnierzy wojsk sojuszniczych, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, wykonujących zadania służbowe,
• członkowie misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także przez inne osoby przekraczające granicę na podstawie paszportu dyplomatycznego.

Kto jest kierowany na kwarantannę po przekroczeniu granicy?
Co do zasady wszystkie osoby przyjeżdżające do Polski muszą poddać się obowiązkowej 14-dniowej domowej kwarantannie. Podczas kontroli na granicy każdy podróżny zobowiązany jest podać adres, pod którym będzie ją odbywał. Może to być miejsce zbiorowej kwarantanny, jeśli np. podróżny nie ma możliwości odbywania jej w miejscu zamieszkania. Informacje te są wprowadzane bezpośrednio do bazy danych i automatycznie przekazywane właściwym służbom, które będą weryfikować, czy obowiązek kwarantanny jest realizowany.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach kwarantannę skrócić może jedynie państwowy inspektor sanitarny właściwy ze względu na miejsce odbywania kwarantanny lub inny, upoważniony przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020, poz. 878)

**************

Przekraczanie granic – LINK

**************

Koniec z kwarantanną dla pracowników transgranicznych! 

Osoby pracujące lub uczące się tuż za granicą – pracownicy, studenci i uczniowie transgraniczni, od dnia 4 maja będą mogli wrócić do pracy i nauki; nie będą musieli przechodzić obowiązkowej, 14-dniowej kwarantanny – poinformował w czwartek na Facebooku premier Mateusz Morawiecki.

**************

4 maja ruszą hotele, centra handlowe i rehabilitacja lecznicza

„Wkraczamy w drugi zapowiadany etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Po majówce otwarte zostaną centra handlowe, sklepy budowlane będą czynne w weekendy, a hotele wznowią działalność. To jednak nie koniec. Osoby chore powrócą do rehabilitacji, a biblioteki i instytucje kultury będą stopniowo otwierane po konsultacjach z sanepidem. Wprowadzamy także zmiany w funkcjonowaniu przedszkoli i żłobków. Co jeszcze zmieni się po długim weekendzie majowym?…” LINK

**************

Serwis Rzeczypospolitej Polskiej- LINK

Pewne źródło informacji
Wszystkie publikowane na tej stronie informacje to oficjalne komunikaty potwierdzone
przez Ministerstwo Zdrowia lub Główny Inspektorat Sanitarny, opracowane na podstawie danych ECDC oraz WHO.

**************

Informacje dla podróżujących-LINK

Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje o unikanie wszelkich podróży zagranicznych.
Masz pytania? I infolinia dotycząca możliwości przekraczania granic.
Informacje można uzyskać pod numerem telefonu +48 22 523 8880.

**************

Świadczenia chorobowe dla osób objętych obowiązkową kwarantanną po przekroczeniu granicy-LINK

Osoba, która przekracza granicę państwową, ma obowiązek odbycia obowiązkowej kwarantanny,
która trwa 14 dni. W takiej sytuacji osobie, która jest objęta ubezpieczeniem chorobowym, np.:
– pracownikowi (ubezpieczenie obowiązkowe),
– zleceniobiorcy (ubezpieczenie dobrowolne),
– osobie prowadzącej działalność pozarolniczą (ubezpieczenie dobrowolne),
przysługują świadczenia z tytułu choroby – wynagrodzenie za czas choroby wypłacane
przez pracodawcę na podstawie art. 92 kodeksu pracy lub zasiłek chorobowy.

**************