DZIECI

Kto jest uprawniony do korzystania z opieki nad dziećmi w przedszkolu lub szkole w trybie awaryjnym od 27.04.2020

Do skorzystania z opieki nad dziećmi w przedszkolu uprawnieni są wyłącznie rodzice pracujący w tzw. kluczowych zawodach (systemrelevante Berufe), którzy nie mają innej możliwości zapewnienia dzieciom opieki. Regulacja ta obejmuje w szczególności:
📍wszystkich rodziców, którzy pracują w tzw. kluczowych zawodach (systemrelevante Berufe)
📍osoby samotnie wychowujące dzieci
📍niezależnie od sytuacji zawodowej rodziców awaryjną opieką w przedszkolu mogą zostać objęte dzieci na mocy decyzji Urzędu ds. Młodzieży (Jugendamt) w celu zapewnienia im ochrony.

Kiedy zostaną otwarte place zabaw
Place zabaw zostaną otwarte 30.04. Należy przestrzegać zasad higieny i zachowywać odpowiedni dystans.

************

************

Piosenka „Umyj ręce” 💦 | MiniMini+ 
   

**************

Portale dla dzieci w wieku przedszkolnym i klas I-III
szkoły podstawowej-  PDF

************

Platformy do nauki online dla dzieci:

1:   Eduelo – nowoczesna edukacja dla szkół podstawowych

2:  Matematyczne ZOO

3:  Dyktanda

4:  #ZostanWDomu Amazon przeniósł online wszystkie swoje darmowe warsztaty z kodowania i kompetencji cyfrowych.

5:  Oferta Pana Alberta

Więcej: LINK

*******************

Lektury- które możesz mieć zawsze przy sobie

 

Śmieszne zagadki

 

Pobierz aż 250 bezpłatnych kolorowanek edukacyjnych!

 

Mała motoryka 40 zabaw wspierających naukę pisania

 

Corona-Zeit: Kinder zu Hause beschäftigen