Rodzina w Berlinie – Pomagamy, radzimy, integrujemy, w Berlinie

  JUGENDAMT – URZĄD DO SPRAW DZIECI I MŁODZIEŻY / PDF

   

  PORADNIK POLKA W BERLINIE – PIERWSZE KROKI I NOWE SZANSE / [PDF

  Projekt został sfinansowany w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej 

  Projekt był współfinansowany przez Urząd Dzielnicowy Pankow w Berline

  Projekt realizowany przez:


  Celem projektu jest profesjonalna pomoc w otrzymaniu rzetelnych i potrzebnych informacji związanych z kwestiami i problemami społecznymi Polaków w Berlinie i okolic.

   

  Główne kierunki to: system edukacyjny, opieka zdrowotna, rodzinne aspekty prawne, prawa dziecka, rola Urzędu do Spraw Młodzieży (Jugendamt), formy pomocy wychowawczej możliwości wsparcia w problemach rodzinnych, psychologicznych oraz związanych z rozwojem i edukacją dzieci.

  Dodatkowymi pozytywnymi efektami tej wymiany jest:

   

  -uwrażliwienie berlińskich instytucji i urzędów na szczególne potrzeby migrantów z Polski oraz skłonienie ich do współpracy z uwzględnieniem specyfiki ich potrzeb
  -tworzenie partnerstw pomiędzy instytucjami,
  -popularyzacja wizerunku stowarzyszenie Polki w Berlinie, Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej, Urzędu dzielnicowego Pankow oraz poradni psychologicznej jako instytucji udzielających wsparcia obywatelom polskim przebywającym na terenie Berlina.