Rodzina w Berlinie – Pomagamy, radzimy, integrujemy, w Berlinie

  cel projektu:
  pomagamy radzimy integrujemy w berlinie


  Celem projektu jest profesjonalna pomoc w otrzymaniu rzetelnych i potrzebnych informacji związanych z kwestiami i problemami społecznymi Polaków w Berlinie.

  Główne kierunki to: system edukacyjny, opieka zdrowotna, rodzinne aspekty prawne, prawa dziecka, rola Urzędu do Spraw Młodzieży (Jugendamt), formy pomocy wychowawczej oraz możliwości wsparcia w problemach rodzinnych, psychologicznych oraz związanych z rozwojem i edukacją dzieci.
  Informacje te będą na bieżąco aktualizowane i uzupełniane na stronie internetowej oraz udzielane telefonicznie podczas dyżuru przez doświadczonych psychologów rodzinnych.

  Sukcesywnie powiększana będzie istniejąca już sieć osób pracujących w systemie pomocy rodzinnej (pracownicy socjalni, psycholodzy, terapeuci, adwokaci, rodzice zastępczy i itp). Organizowane są spotkania networkingowe mające na celu zainicjowanie bądź zacieśnienie współpracy poszczególnych osób oraz instytucji, które docelowo miałyby współpracować w berlińskim Centrum Pomocy Rodzinie.
  Dodatkowymi pozytywnymi efektami tej wymiany jest:

  • uwrażliwienie berlińskich instytucji i urzędów na szczególne potrzeby migrantów z Polski oraz skłonienie ich do współpracy z uwzględnieniem specyfiki ich potrzeb,
  • tworzenie partnerstw pomiędzy tymi instytucjami,
  • popularyzacja wizerunku Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej jako instytucji udzielającej kompetentna pomoc obywatelom polskim przebywającym na terenie Berlina.

  Dzięki środkom finansowym
  Ministerstwa Spraw Zagranicznych reprezentowanego przez
  Wydzial Konsularny Ambasady RP w Berlinie

  projekt realizowany przez:

  przy współpracy:


  kontakt z nami

  Telefoniczna infolinia w każda środę od 12:00 – 14:00,
  pod nr. 030 680 80 121

   

  oferuje informacje i porady psychologiczne osobom:

  – znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej (choroba, konflikty partnerskie, rozwód),
  – zatroskanym rozwojem dziecka lub zaburzeniami jego zachowania,
  – posiadajacym trudności w integracji społecznej,
  – mającym wszelkie kłopoty wychowawcze lub rodzinne.

  rodzina w berlinie

   

  to projekt przeznaczony głównie dla polskich rodzin zamieszkujących Berlin i okolice. Dzięki środkom finansowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych reprezentowanego przez Wydział Konsularny Ambasady RP w Berlinie oraz przy współpracy stowarzyszenia Polki w Berlinie e.V. i poradnia psychologiczna „PSYCHOLOG RODZINNY” została uruchomiona telefoniczna infolinia dostępna w każda środę od 12:00 – 14:00, pod nr. 030 680 80 121 oraz strona internetowa w języku polskim z niezbędnymi informacjami o tematyce społecznej.