Rodzina w Berlinie – Pomagamy, radzimy, integrujemy, w Berlinie

  Projekt przeznaczony głównie dla polskich rodzin zamieszkujących Berlin i okolice.

  W każdą środę oprócz ferii  od 12:00 – 14:00,

  pod nr. 030 680 80 121

   

  Informacje i porady psychologiczne osobom:
  -znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej (choroba, konflikty partnerskie, rozwód),
  -zatroskanym rozwojem dziecka lub zaburzeniami jego zachowania,
  -posiadającym trudności w integracji społecznej,
  -mającym wszelkie kłopoty wychowawcze lub rodzinne. 

  Projekt jest współfinansowany przez Urząd Dzielnicowy Pankow w Berline

  Projekt jest współfinansowany w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

  Projekt realizowany przez:


  Celem projektu jest profesjonalna pomoc w otrzymaniu rzetelnych i potrzebnych informacji związanych z kwestiami i problemami społecznymi Polaków w Berlinie i okolic.

   

  Główne kierunki to: system edukacyjny, opieka zdrowotna, rodzinne aspekty prawne, prawa dziecka, rola Urzędu do Spraw Młodzieży (Jugendamt), formy pomocy wychowawczej możliwości wsparcia w problemach rodzinnych, psychologicznych oraz związanych z rozwojem i edukacją dzieci.

  Dodatkowymi pozytywnymi efektami tej wymiany jest:

   

  -uwrażliwienie berlińskich instytucji i urzędów na szczególne potrzeby migrantów z Polski oraz skłonienie ich do współpracy z uwzględnieniem specyfiki ich potrzeb
  -tworzenie partnerstw pomiędzy instytucjami,
  -popularyzacja wizerunku stowarzyszenie Polki w Berlinie, Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej, Urzędu dzielnicowego Pankow oraz poradni psychologicznej jako instytucji udzielających wsparcia obywatelom polskim przebywającym na terenie Berlina.